Sommarläsning 4: Anneli Friberg om UX

Anneli Friberg, bibliotekarie vid Linköpings Universitetsbibliotek, är landets ledande UX-personlighet inom biblioteksområdet. Om du är nyfiken på hennes väg till User Experience (UX) och hennes analys av och kloka tankar om UX så kan du ta del av dem här:

Friberg, A. (2020). Leadership is key: my UX journey. In A. Priestner (ed.), User
Experience in Libraries Yearbook 2019: designing, prototyping, embedding (p. 11-
22). Goxhill: UX in Libraries. ISBN: 9798609163653

 • UX is all about people
 • UX and leadership
 • UX maturity
 • UX and networking
 • UX and culture
 • UX and failure

Dagens bibliotekslänk: Biblioteksrenovering

Arkitekten Stephanie Shook skriver på Pinch blogg om vad som är bra att tänka på i samband med biblioteksrenoveringsprojekt:

Library Renovation Projects

”Reach out to the community early in the process for their feedback and insights. Interaction with the community creates a level of understanding of their needs that may not be shared otherwise. Community involvement can also create buy-in and a sense of ownership when the project is underway.”

Dagens bibliotekslänk: Ansiktsmasker för bibliotek

Även om det fortfarande diskuteras om hur pass nödvändigt eller säkert det är med ansiktsmasker så finns det självklart designade sådana för bibliotekspersonalen.

Library Journal: Put Your Nose in a Book: Masks, Library Style

BookRiot: You Need a Mask, So Go For a Book-Inspired Mask

Mer masker från Etsy (obs det finns ingen garanti att de hindrar spridning eller insjuknande i Covid-19)

Dagens bibliotekslänk: Sensory Library Design: Responding to a Pandemic’s Impact on Built Environments

Traci Engel Lesneski (IFLA Library Buildings & Equipment Section):
Sensory Library Design: Responding to a Pandemic’s Impact on Built Environments

”Using a building engages the five primary senses of touch, sight, smell and taste (through breathing), and hearing. Each engagement with a building is impacted by COVID-19.”

Semesterläsning 3: Om utlån av erfarenheter, alternativ utlåning och skapande på danska bibliotek

I den nya bibliotekstidskriften Nordic Journal of Library and Information Studies fastnar jag för artikeln ”Udlån af erfaringer – alternative udlånsservices og samskabelse på biblioteket” av Anna Arendse Thorsen.

”De alternative udlånsservices er imidlertid interessante af flere grunde. Først og fremmest fordi disse initiativer kan forstås som en konkret, umiddelbar og lokalt forankret realisering af et abstrakt ønske om at understøtte en bæredygtig offentlig sfære”

 

Semesterläsning 2: Regntunga skyar

Regntunga skyar är titeln på årets rapport från SOM-institutet. Rapporten innehåller trettio kapitel forskaranalyser, sprungna ur resultaten från 2019 års nationella SOM-undersökning. Analyserna visar hur opinion och vanor och utvecklats och förändrats på en uppsjö av olika områden, läsning, media, bibliotek  men också miljöfrågor och förtroendet för EU.

Digitiala böcker populära hos unga
Författare: Birgitta Wallin, Rachel Pierce och David Gunnarsson Lorentzen

 • Läsning av böcker som sker någon gång per år ligger  fortsatt ligger högt..
 • De som läser mest är högutbildade kvinnor som bor i en storstad.
 • Läsning av digitala böcker ökar med någon procentenhet.
 • Lyssning av ljudböcker har saktat in och ökar inte i samma utsträckning som tidigare år.
 • Det är de yngre (16–29 år) som läser digitala böcker.
 • Med stigande ålder minskar den digitala läsningen.
 • Biblioteken är populära för lån av böcker men vanligast är att tryckta böcker införskaffas via fysisk bokhandel eller lånas eller fås av familj eller vänner.
 • Digitala böcker införskaffas i första hand via prenumerationstjänster.

  Uppsprickande molnighet – nyanser av grått på bibliotek
  Författare: Carina Eriksson, Malin Ögland och David Gunnarsson Lorentzen

”Ifråga om besökare så besöker boende i glesbygd bibliotek mest sällan, och lågutbildade mindre än högutbildade. Bland biblioteksbesökare finns alla åldrar representerade, och yngre visar sig besöka bibliotek mer än vad äldre gör.”

”I diskussionerna i Bibliotekssverige hörs ibland uppfattningar om att unga väljer bort bibliotek, men det är inte
något som bekräftas av årets nationella SOM-undersökning. Denna omständighet betraktar vi som solsken. Ett konstant hotande lågtryck utgörs dock av det inflytande som låg utbildning har över biblioteksanvändning och biblioteksbesök. Hur blir bibliotek angelägna för personer med låg utbildning? De offentliga biblioteken har som uppgift att vara för alla (SFS 2013:801) vilket fortsatt blir en utmaning för bibliotek att förverkliga.” (Min kursiv och fetning)

 • yngre respondenter har ett större uppgivet förtroende för bibliotek än äldre
 • Bibliotekslagens uppdrag  till folkbiblioteken att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga kan vara så framgångsrikt att respondenterna från 50-årsåldern och uppåt inte upplever sig få tillräckligt utrymme på folkbibliotek vilket i så fall sjkulle kunna påverka förtroendet.
 • Det sjunkande förtroendet kan också vara ett uttryck hos en generation istället för ett uttryck hos dem som uppnår en viss ålder.
 • Högst andel av de som anger tilltro till biblioteken finns i storstadsregionerna.

Semesterläsning: Library Trends

Welcome to a weird issue of Library Trends. The work is rife with miscarriages, melancholy, longing, and nostalgia. The writers divulge the personal and explore the political. They examine white supremacy, patriarchy, classism, and colonialism—those complex, hybrid toxicities that spine through our collective circulatory system. Most of the authors rely on methods less familiar to library and information studies (LIS) research, such as autoethnography, close readings of fictional texts and images, and the application of philosophical treatises to complex social questions, rather than using quantitative analysis to gather forms of evidence. A loosening of the epistemological strings can, we hope, intervene upon a set of enmeshed practices in our field that together deploy a sometimes stifling form of LIS-knowledge apparatus. Perhaps, in producing this strange issue we can shake things up a bit, experiment, and pry things open just a little. Afterall, as Leonard Cohen tells us, it is through the cracks that the light gets in.