Kollision på Ørestads bibliotek

Danska designföretaget Kollision deltog i bygget av Ørestads bibliotek. Deras uppgift var att skapa en virtuell/estetisk profil för bygget med speciellt fokus på att låta biblioteksanvändarna bli medskapande till bibliotekets innehåll.
Många har säkert redan besökt biblioteket men här kommer en film som visar resultatet (om det är ”framtidens folkbibliotek”? – nja det finns ju redan, så det är nog samtidens):

Bibliotek i förändring

Crystle Martin är en amerikansk forskare som funderat på hur (folk)bibliotek förändras över tid. I ett inlägg från sommaren 2015 ifrågasätter hon det ofta återkommande påståendet om bibliotekens snara död. Med exempel från…

  • San Diego Public Library Central Library IDEA Lab
  • Charlotte Mecklenburg Library, North Carolina, Idea Box
  • Seattle Public Library, program för feriearbetare
  • YALSA (Young Adult Library Services Association) rapport ”The Future of Library Services for and with Teens: A Call to Action”
  • Brooklyn Public Library’s Uni – biblioteket utanför biblioteket med människor i socialt utanförskap som målgrupp

…vill hon visa på att det 21 århundradets bibliotek utvecklas sakta men säkert till att bli platser för innovation och handla mindre om böcker och mer om att bibliotekspersonalens service till samhället.

Hon avslutar sitt inlägg med ett citat från Miguel Figueroa:
”The library of the future, whether the physical space or its digital resources, can be the place where you put things together, make something new, meet new people, and share what you and others bring to the table. It’s peer-to-peer, hands-on, community-based and creation-focused.”

Detta är naturligtvis ganska långt från det traditionella biblioteket, om det nu någonsin har funnits något sådant. Enligt min uppfattning påverkar varje nytt medieformat, varje ny metod för t ex exponering av medierna, varje nytt sätt att förvara medierna förändrar bilden av biblioteket och rentav omdefinierar det. (Jag brukar hävda att den största revolutionen på biblioteken inte är digitaliseringen utan skedde när bibliotekspersonalen först lät besökarna själva gå in i och botanisera bland hyllorna – det är så radikalt att det finns bibliotek som än i dag inte tillåter det)

Den här bloggen innehåller fler exempel på vad besökarna och personalen kan hålla på med på ett bibliotek som inte primärt har med bokförmedling att göra. En del aktiviteter fungerar olika bra att genomföra på olika bibliotek beroende på syftet med biblioteket; ett folkbibliotek har andra roller och mål än skolbibliotek som t ex universitetsbibliotek.
De flesta exemplen kommer från andra länder som har andra förutsättningar att bedriva biblioteksverksamhet – de kanske bygger sin verksamhet primärt på donationer eller medlemsavgifter vilket gör att de måste ta ut svängarna på andra sätt än på andra håll.  Därför passar inte allt överallt. Men, och det är viktigt, exemplen är inte framtidens bibliotek eller något som jag hittat på. De finns i verkligheten, nu, men kanske inte just på det bibliotek du brukar besöka – men de finns. Och det är kollegor, bibliotekspersonal, som utifrån sina förutsättningar tagit in dem i biblioteket. Vi påverkar användarnas syn på biblioteket när vi vill eller får i uppdrag att utveckla det, på samma sätt påverkar vi allmänhetens syn på biblioteket om vi avstår.
(Jag tror också att olika bibliotekstyper har olika stora behov av förändring – beroende på hur viktigt det är att svara mot målgruppernas behov. Jag menar, men kan säker ha fel, att ett folkbibliotek med allmänheten som målgrupp med extremt komplexa behov och önskemål har i regel ett större behov av att vara adaptivt än, säg ett skolbibliotek som ett universitetsbibliotek med en mer begränsad målgrupp, om än så komplex, Ja vad tycker du? Kommentera gärna)

Bonus

Minigolf på biblioteket

OK, det här är väl inte världens mest seriösa biblioteksaktivitet och det kan upplevas skrämmande eller provocerande för en del (-Får en göra så med bibliotekets böcker? Det har väl inget med läsning att göra.), men det är relationsskapande med barn och unga.

bibliotek i USA kan det hända att personalen bjuder in barn och unga till att spela minigolf när biblioteket stängt för dagen. (Det handlar förmodligen om bibliotek ändå stänger ganska tidigt och med ungdomsprogram)

Lätt ihopfixat med kartonger, plastmuggar etc, och med bordtennisbollar (i stället för golfbollar av säkerhetsskäl).

Det visar sig också finnas en välgörenhetsorganisation – Library MiniGolf – som använder sig av konceptet för att samla in pengar till olika ändamål.

Så här kan det gå till:

 

 

Trender för högskolor och universitet

Den senaste trendrapporten om högskole- och universitetsutbildning från New Media Consortium/EDUCASE har kommit i form av NMC/Horizon Report 2016 Higher Education Edition.

De viktigaste trenderna kanske du känner igen från andra håll: BYOD (Bring Your Own Device), learning analyticsvirtuell verklighet, makerspaces  robotikdatorer som tänker som människor.

Ladda ner rapporten här.

Gör en biblioteksfilm och vinn ära och berömmelse

logo_acdl
Internationella biblioteksfederationen IFLA och den italienska biblioteksföreningen and AIB (Associazione Italiana Biblioteche) bjuder in till en tävling om den bästa marknadsföringsfilmen i kortfilmsformat om bibliotek och bibliotekarieyrket. Tävlingen heter A Corto di Libri och har funnits i Italien i 8 år; nu blir den internationell.

Tävlingen genomförs i fyra kategorier: “Fiktion”, “Documentär”, “Marknadsföring” samt  IFLAs pris “Storstadsbibliotek”. Vinnarna utses på bokmässan i Turin i mitten av maj. Filmerna får vara max 20 minuter långa (utom marknadsföringsfilmen som får vara max 2 minuter).

Här är en av vinnarfilmerna från förra året

Nyfiken på fler filmer? Kolla in A Corto Di Libris YouTube-kanal.

Bibliotek och digital empowerment (US)

Den amerikanska biblioteksorganisationen ALA har samlat ett gäng förespråkare för digital integration på bibliotek för att undersöka hur bibliotek kan gå i bräschen för att bygga digitalt inkluderande samhällen som stöder såväl individens egna möjligheter till utveckling som framsteg i lokalsamhället. Det har intresseta sig för att beskriva hur bibliotekspersonal och deras samverkanspartners möter upp de behov av information och kompetenser som uppstår i ett förändrat digitalt landskapet?

I rapporten ”After Access: Libraries & Digital Empowerment” med underrubrik ”Building Digitally Inclusive Communities” för ett antal experter samtal om frågan och delar med sig av sina insikter och idéer för framtida strategier för biblioteken.

Från summary: ”Libraries continue to lead the way in building digitally inclusive communities that support individual opportunity and community progress. Because digital information is now part of everything people do, libraries transform.”

En utgångspunkt och strategi för de amerikansk biblioteken handlar således om digital delaktighet, en annan del av undersökningen utforskar  orsakssambanden mellan bibliotek, allmänhet och digitalt utanförskap – intressant att jämför med hur vi tänker i Sverige.

Lite mer att läsa här, t ex att 98% av de amerikanska biblioteken erbjuder tillgång till wifi, 90% erbjuder någon form av grundkurs för lärande kring IT, 76% av biblioteken erbjuder besökarna hjälp med myndighetskontakter etc.