MYKA: Mer offentliga medel till kultur

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur, som bland annat visar att dessa har ökat med 14 procent sedan 2007, och att de även ökat med 5 procent i mätt i kronor per invånare.

De sammanlagda medlen till kultur hos stat, regioner/landsting och kommuner uppgick år 2016 till drygt 27 miljarder kronor. Det motsvarade 2 724 kronor per invånare. Staten och kommunerna stod för den största delen av de offentliga utgifterna för kultur – 44 respektive 41 procent. Motsvarande siffra för regioner/landsting var 15 procent. Statens utgifter för kultur var 11,9 miljarder kronor, regioner/landstings utgifter var drygt 4 miljarder och kommunernas 11,3 miljarder år 2016.

Kulturutgifterna ökar nominellt, även i fasta priser över tid. Kulturutgifternas andel för staten och regionerna/landstingen av de totala utgifterna har varit relativt konstant under perioden 2007–2016. För kommunerna däremot har kulturutgifternas andel sjunkit under samma period med 0,2 procent.

Rapporten heter Samhällets utgifter för kultur 2016.

Inför bokstart 2

”Jag tror att förskola, skola, BVC och logopedmottagningar alla behöver ha kontinuerliga diskussioner om vissa eller alla av frågorna ovan för att medvetandegöra föräldrar om varför det är viktigt att läsa för sina barn, och om alla de fördelar som finns med högläsning. Det är inte självklart att föräldrar vet det. Det är inte heller självklart att motivationen finns hos alla föräldrar, vissa kanske kämpar med helt andra frågor och har inte alltid ork. Men om man får veta varför läsningen är viktig, så kanske den i större utsträckning prioriteras.” Så skriver Karolina Larsson i ett inlägg på Språkutvecklarnas blogg.

En viktig diskussionspart för pedagoger, logopeder och barnsjuksköterskor är naturligtvis folkbiblioteken.

I Halmstad har de arbetat med att kartlägga läsvanorna i hemmet genom enkäter till förskolan. I enkäten frågas saker som

 • Vilka språk talas i hemmet?
 • På vilka språk läser ni?
 • Hur ofta och hur länge läser ni för ert barn?
 • När på dygnet läser ni?
 • Vem tar initiativet till läsning?
 • Vem väljer boken ni ska läsa?
 • Vad läser ni? (pekböcker, bilderböcker, faktaböcker, kapitelböcker, serietidningar, ljudböcker m.m.)
 • Brukar ni gå till biblioteket?
 • Samtalar ni om bokens innehåll under och efter läsningen?
 • Hur ofta läser du själv?
 • Ser ditt barn dig läsa någon gång?

Skynda er att söka resestipendier!

Jag upptäckte precis att i morgon, 30 september, är sista dagen att söka resestipendier från Svensk Biblioteksförening. Och Cecilia Billsdotter Jonsson, jag hade inte glömt – det är inte försent att skicka in ansökan än!

Här är ett subjektivt urval av lämpliga besöksmål för den som är intresserad av biblioteksverksamhet för barn och unga. Obs! Jag har inte varit på alla själv men tror mig kunna säga att de är intressant på ett eller annat sätt.
Naturligtvis kan ni börja i Sverige Här är några exempel som ni säkert redan vet allt om:

Annars vet ni vad jag brukar säja: åk till Danmark. Egentligen kan ni ta vilket danskt folkbibliotek som helst, men här är några exempel:

men också i Norge, i Oslo är Biblio Tøyen ett måste för biblioteksturisten. UROM i Bergen är också intressant.

Lite längre bort:

I Monterrey i Mexico ligger stadsdelen Conarte här finns ett barnbibliotek med kulturhus. Här har de samarbetat med interiördesignföretaget Anagrama för att göra biblioteksmiljön med spännande genom att bygga bokhyllorna så att de blir klättervänliga och inbjuder till fysiska aktiviteter.

Storyhouse, Chester, UK

Shanghai, Kina

Barking, UK

Det känns som jag missat många – i USA, Korea och Japan – men tiden rinner ut. Ge gärna fler exempel o kommentarerna vart du tycker att Cecilia ska åka!

 

Till stöd för den programmerande bibliotekarien

Programming Librarian är en bra startpunkt för bibliotekspersonal som är intresserade av att dela med sig, lära sig och bli inspirerad till att presentera programmering ur olika aspekter för sina biblioteksanvändare. Genom visa upp resurser, idéer och ge  möjlighet till verksamhetsutveckling vill American Library Association (ALA) Public Programs Office hjälpa bibliotek att ta rollen som nav i samarbetet med civilsamhället.

Tillverkning av bokmärken på ett skolbibliotek.

Här kan du bli inspirerad av en lång rad aktiviteter som görs på amerikanska bibliotek där programmering är en viktig ingrediens. T ex

etc

Om lärande på universitets- och högskolebibliotek

I sex uppsatser undersöks de bidrag som dagens akademiska bibliotek gör till lärande och undervisning. Ämnen är den utvecklingen av läromiljöer, hur informationskompetens skapas,undervisning  av digital humaniora i bibliotek, rumsliga kompetenser, samarbete i digitala specialsamlingar och 3-D-printning och pedagogik. Ladda ner hela A Splendid Torch: Learning and Teaching in Today’s Academic Libraries

Eller de delar du är intresserad av:

Handing on the Splendid Torch: The Continuing Evolution of the Learning Commonsby Martin Tsang, Tamsyn Mahoney-Steel, Jodi Reeves Eyre, and Christa Williford   

Creating Contact Zones in a “Post-Truth” Era: Perspectives on Librarian–Faculty Collaboration in Information Literacy Instructionby Bridget Whearty, Marta Brunner, Carrie Johnston, and Ece Turnator

Exploring How and Why Digital Humanities Is Taught in Librariesby Hannah Rasmussen, Brian Croxall, and Jessica Otis

Current Use and Prospective Future of the University Map Library: A Case Study of Multiple Perspectives From One Institutionby John Maclachlan, Jason Brodeur, Brian Baetz, Patrick DeLuca, Julia Evanovitch, Rebecca Lee, and Supriya Singh

New Opportunities for Collaboration in the Age of Digital Special Collectionsby Erin Connelly, Anne Donlon, Dimitrios Latsis, and Dawn Schmitz 

Shiny Things: 3D Printing and Pedagogy in the Libraryby Jennifer Grayburn, Veronica Ikeshoji-Orlati, Anjum Najmi, and Jennifer Parrott

Ett långsiktigt, evidensbaserat hållbart och strategiskt planeringsverktyg för biblioteksutveckling

Det kanske vore något för den nationella biblioteksstrategin att låta ta fram?
Det håller kollegorna i Storbritannien på med. Engelska kulturdepartementet har precis släppt en beta-version av sin Longer-term, evidence-based sustainable planning toolkit

Verktygslådan är tänkt hjälpa verksamhetsansvariga att förstå hur biblioteket kan bidra till att övergripande strategiska mål för lokalsamhället uppnås..