MTM ska se över tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har fått regeringens uppdrag att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2018.

Det saknas idag sammanställd kunskap om hur god tillgängligheten är i all delar av skolsystemet, skriver kulturministern i uppdragsdirektivet. Det är respektive kommuns satsningar och skolornas medvetenhet om tillgängliga läromedel som avgör om eleverna får tillgång till anpassade läromedel, heter det.

Biblioteket som ”tredje” plats – besök Thionville (FR)

Nya biblioteket i franska Thionville tar avstamp dels i den förändringsprocess som folkbiblioteken är mitt i, dels en ambition att vara samhällets ”tredje rum” – ni vet metaforen för det  som inte är hemmet eller jobbet/skolan – utan den där platsen dit en går av fri vilja för att bara vara på oavsett ålder, tro, ekonomi – dvs barnvänligare än puben, roligare än järnvägsstationen, billigare än köpcentret.

Varning för starka scener! Ett par personer cyklar inne i biblioteket – jag vet inte om det är bara för den här filmen eller om det är normaltillståndet.

 

Läget för svensk bokförsäljning 2017

Svenska Förläggarföreningens och Svenska Bokhandlarföreningens rapport Boken 2017 – marknaden, trender och analyser innehåller lite fakta som kan vara intressant även för biblioteksfältet:

 • De digitala abonnemangstjänsterna (BookBeat, Nextory och Storytel) ökar starkt vilket gjort att bokmarknaden växt som helhet. Utan dessa aktörer skulle bokförsäljningen ha minskat.
 • Barn- och ungdomslitteraturen skiljer sig från andra genrer genom att den uppvisat långvariga och konsekventa försäljningsökningar. Även om den procentuella ökningen var mer än dubbelt så hög under 2015 kan det noteras att genren under 2016 fortsätter växa från redan höga nivåer. Böcker för läsåldern 9-12 år ökade med hela 20,5 procent.
 • Den största minskningen både räknat i kronor och procent stod spännings- och deckarlitteraturen samt böcker om mat och dryck.
 • ”Vad som är intressant med jämförelsen av bokförsäljning, biblioteksutlån och läsning är att det inte finns en uppenbar samvariation mellan dessa tre. I Kalmar län där andelen bokläsare per vecka är lägst är biblioteksutlåningen över genomsnittet och bokförsäljningen svagt under genomsnittet. I Stockholm där andelen läsare är högst har man en biblioteksutlåning under genomsnittet för landet. I Västerbotten där biblioteksutlåningen är som högst är bokförsäljningen och andelen läsare väldigt nära genomsnittet för landet.”

Sörj inte – organisera er!

”Sörj inte – organisera er!” citatet från Joe Hill skulle kunna användas för en del amerikanska bibliotekarier som känner sig hotade och utsatta av den nya regimen och dess syn på alternativa fakta, falska nyheter och allmänna förakt för evidensbaserad vetenskap.

För den som är nyfiken på bibliotekariernas motstånd har ett nätverk samlat länkar till webbsidor och artiklar som kan ge stöd i kampen: #LibrariesResist Resource List

Besök Barking Library – ”A real community hub!”

På biblioteket i Londonförorten Barking är Zoinul Abdin bibliotekschef (Zoinul jobbade tidigare på Tower Hamlets Idea Store – för ca 10 år sen var han på turné i Sverige och presenterade det konceptet). Här presenterar han Barking Learning Center – med ungefär samma inriktning som Idea Stores, men med ett spa! Så trodde ni att Helsingfors nya bibliotek kommer att vara först med en bastu, så trodde ni fel. (Allt är inte elände på de engelska biblioteken)

 • Konstgalleri
 • Restaurang
 • Bibliotek
 • Datorer
 • Böcker
 • Lärmiljö
 • Hjälp med att söka jobb
 • Öppen förskola
 • Konferensutrymmen
 • Medborgarkontor
 • Folkhälsoteam
 • DigiLab
 • Bastu

 

Meanwhile in Scandinavia: Winter 2016

Here are some recent postings and news connected to Scandinavian libraries etc:

Sweden

Denmark

Finland

The New Central Library Has Been Named Oodi (Helsinki)
Immigrant, do you need help with the official papers? (Espoo)
Phones or Books – Good Libraries should help people to read more
Librarians tell about their work in Espoo, Finland:

 

Links and blogs (in english):
Danish Library Association

The Swedish Library Association

Helmet network (Finland)

Norwegian Library Association

The e-books research project (SE) This is the blog for the e-books project at the Universities of Gothenburg and Borås

Jan Holmquist (DK) World wide thoughts of a Danish librarian, Library Avenger and LJ Mover & Shaker 2014

The Library Lab (DK) libraries, learning and lego – Christian Lauersen’s blog

Pelle Snickars (SE) Professor of Media and Communication Studies, specialising in digital humanities at Umeå university

 

 

Om e-böcker och medborgarservice

Senaste numret av Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling handlar bl a om e-böcker och om bibliotekens medborgarservice.

Nanna Kann-Rasmussen & Elsebeth Tank:
Strategi som legitimitetsarbejde. Strategiske svar på bibliotekernes udfordringer

Rikke Gottrup & Margrethe H. Møller:
Borgerservice og offentlige digitale løsninger på bibliotekerne. Retlige og biblioteksfaglige udfordringer i vejledningen

Sara M. Jensen:
Konfigurationer af digitalt borgerskab i Danmark gennem fortællinger om Torben og it-labyrinten

Rasmus Grøn & Gitte Balling:
Kampen om eReolen. Biblioteker, bogmarked og framing af det litterære kredsløb

Anmälning af Åse Hedemark:
Library User Metaphors and Services. How Librarians Look at Their Users

Anmeldelse af Gitte Balling:
Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige