Katti Hoflin om stök och kris som verktyg för utveckling

Stök på bibliotek i Stockholmsförorterna var det som präglade biblioteksdebatten under året. Stadsbibliotekarien Katti Hoflin berättar om sina erfarenheter på årets Bibibliotekschefskonferens och hur hon använt den ”kris” som uppstod till att förklara hur moderna folkbibliotek arbetar och definiera bibliotekets och bibliotekariens roller.

Fler intressanta filmer från Bibliotekschefskonferensen finns här. Som t ex Catharina Isberg, Helsingborgs Stadsbibliotek om ”Ledarskap i blåsväder”

KB räddar julen för e-boksläsarna

Nu kan du få e-böcker till kampanjpris från Kungl. biblioteket, enligt ett pressmeddelande från KB.

Alla böcker som inte längre är skyddade av upphovsrätt kan beställas som e-bok. Det sker via tjänsten eBooks on demand, EOD, som är frukten av ett europeiskt samarbete.

Den beställda boken skannas sida för sida och levereras som en ocr-tolkad pdf mot kontokortsbetalning. KB sparar de digitaliserade verken som så småningom tillgängliggörs fritt i katalogen. Startavgiften är normalt 100 kronor samt 3 kronor per skannad sida.

Under tiden 1 till 14 december är det halva priset. Det kostar bara 1,50 per sida plus en startavgift på 50 kronor. Dock minst 100 kronor. Boken levereras som en pdf inom cirka 1-3 veckor.

EOD-beställningar kan endast göras direkt i katalogposten. Funktionen finns såväl i KB:s katalog Regina som i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS, och innebär alltid digitalisering av verket i sin helhet. Det material som går att beställa är märkt med EOD-symbolen ”digital on request”. Länk till KB:s katalog Regina: http://www.kb.se/soka/Regina/

EOD-nätverket började som ett EU-projekt 2006 med 13 bibliotek från 8 europeiska länder. Idag medverkar drygt 40 bibliotek från mer än 12 länder och antalet ökar hela tiden.

Om folkbibliotekens förändring i det digitala samhället

I en ny kandidatuppsats i ämnet informatik från Göteborgs universitet om ”Folkbibliotekets förändring i det digitala samhället” har författarna Linn Jalakas och Anna Jansson identifierat relevanta faktorer att ta hänsyn till vid skapandet av strategier för informationssystem och IT för folkbibliotek.

Alltfler kommuner har inlett ett aktivt strategiskt arbete för att biblioteken ska hänga med i den tekniska utvecklingen. Syftet med uppsatsen är att identifiera de faktorer som är relevanta att ta hänsyn till för att skapa en användbara strategier för informationssystem och IT inom ramen för folkbibliotek. Genom en intervjustudie med bibliotekarier, forskare samt andra experter har studien utmynnat i sex områden, nämligen:

  • bibliotekens identitet,
  • makt,
  • kompetens,
  • digitala klyftan,
  • teknikens påverkan på biblioteket
  • engagemang

Uppsatsens slutsatser säger att biblioteken måste vara överens om grundidén med verksamheten, det är viktigt att förankra IS/IT-strategin i verksamheten och i den övergripande strategin för organisationen men det är även viktigt att engagera medarbetarna i strategiarbetet.

Det hände på Next Library 2015

Det är några månader sedan Aarhus nya bibliotek och multimediacenter Dokk1 invigdes för den internationella biblioteksvärlden i och med idékläckarkonferensen Next Library 2015. Next Library-konferenserna brukar vara väldigt spännande, nytänkande och intressanta. Lite mini-IFLA, men mer pang på, om ni förstår vad jag menar.

Nu har arrangörerna samlat föreläsarnas presentationer och rapporteringen från konferensen från bibliobloggosfären och andra sociala media ör de som inte hade möjlighet att delta och till minne för oss som var där.

SKL bjuder in till hearing om folkbibliotek

SKL bjuder in till hearing för att belysa bland annat  folkbibliotekens utvecklings- och samverkansbehov i Stockholm 11 december. Hearingen vänder sig till förvaltningschefer och folkbibliotekschefer.

 Sveriges Kommuner och Landsting vill belysa följande:

  • Vilka är folkbibliotekens utvecklings- och samverkansbehov?
  • Folkbiblioteken och den nationella biblioteksstrategin.
  • Hur kan folkbiblioteksperspektiven få en ökad betydelse i nationella bibliotekssammanhang?
  • Hur kan SKL utveckla sina arbetssätt för att fånga upp medlemmarnas behov och intressen?

Mer info och anmälan hittar du här.

Mer om frivilligarbete på bibliotek (DK)

Sedan kommunsammanslagningarna 2007 har intresset på danska bibliotek ökat för frivilligarbete. (Och ni vet vad jag sagt om Danmark: många trender kommer väldigt ofta från vårt södra grannland innan de fastnar hos oss)
”Är frivilligarbete på bibliotek en möjlighet eller ett krav?”, frågar Sophie Amalie Eslund i en ny uppsats från Köpenhamns universitet: Frivillige på folkebibliotekerne.

Utifrån det danska perspektivet ser författaren kursändring över åren hos politikerna.  Ett tidigare synsätt har varit att frivilligarbetare ska användas som en del av utvecklingen av  välfärdssamhället. Det synsättet har förändrats mot att civilsamhället i form av frivilligarbetare är en viktig förutsättning för att kunna upprätthålla välfärdssamhället på en viss nivå.
Förvaltaren identifierar två huvudspår för användningen av frivilligarbete: På några ställen innebär de ett mervärde som erbjuder biblioteksanvändarna något extra som biblioteket annars inte skulle har möjlighet att erbjuda. På andra ställen ingår de frivilliga som en del av driften av biblioteken, fr a på platser där det inte hade varit möjligt att hålla öppet på mindre filialer.

Läs också VAD HÄNDER NÄR FRIVILLIGA TAR ÖVER BIBLIOTEKEN?

 

Libraries Step Up (in the time of crisis)


Man behöver inte ha sett katastroffilmen ”The Day After Tomorrow” för att inse att bibliotek kan spela en avgörande roll i olika kriser. Kriser som kan bero på  allt från samhällsoro som i Ferguson i USA eller vid naturkatastrofer som orkanen Katrina som slog till i St Louis för några år sedan.

Att biblioteket är öppet och är en tillgänglig plats stärker lokalsamhället, det står för trygghet och sammanhang när vär(l)den runt omkring skakas.

Efter de fruktansvärda händelserna i Paris tog ett gäng amerikanska bibliotekarier initiativ till Facebook-gruppen Libraries Step Up (in the time of crisis) – en internationell grupp som diskuterar och stödjer varandra med input om det egna lokalsamhället hamnar i kris och hur bibliotek kan vara en trygg hamn för oroliga och rädda invånare.
Our mission is to kick ass and save the day, library-style.

We’re a centralized location for collecting and disseminating information about urgent political or natural disasters’ effects on libraries and library services.”

Välkommen till gruppen du också!

Ja, vad var det bibliotek skulle vara bra för?

Jo, för folkbildning och för att bidra till människors egenmakt.

”The New York Public Library’s mission is to inspire lifelong learning, advance knowledge, and strengthen our communities. The Library’s education programs translate mission into action, providing access and opportunities for learners from cradle through career. The NYPL is a center of skill-building, job preparation, and academic growth for thousands of New Yorkers; extending its reach to provide an unprecedented array of resources and services for all.”