Bibliotek och marknadsföring: Sluta uppmana folk att säga att de älskar bibliotek

Kommer ni ihåg Svensk Biblioteksförenings Libray lovers-kampanj? Den var en del i processen från lobbyorganisationen att få fokus på bibliotek med syfte att revidera bibliotekslagen. Fina knappar på olika språk delades ut till biblioteksälskare till höger och vänster.

Hur som helst – Rebecca Stavick lyfter i ett inlägg på Medium frågan om hur bibliotek når ut till beslutsfattare och allmänhet om varför de ska intressera sig för bibliotek. Och det räcker enligt henne inte med kampanjer av Library lovers typ. ”Sluta uppmana folk att säga att de älskar bibliotek” är hennes barska ställningstagande. Det finns bättre sätt att nå ut:

  1. Berätta varför bibliotek finns – inte vad de erbjuder. Prata mer om bibliotekens demokratiska uppdrag och funktion i stället för kostnaderna för databaser och e-böcker. Folk baserar sina beslut på känslor – inte på fakta.
  2. Den bästa marknadsföringen är en stabil grundverksamhet. Innovationer är nog bra men en stabil grundverksamhet i form av kvalitetssäkring rörande trygghet, bekvämlighet, renlighet, vänlig personal och aktiviteter och verksamheter som berör lokalsamhället är viktigast för marknadsföring.
  3. Mät skiten ur allt! Var inte blyg! Skryt om ditt biblioteks siffror för beslutsfattare och politiker. Vad det handlar om är att ge folk en berättelse om biblioteket och dess användning som de kan sprida vidare.
  4. Skapa en framtidsvision för ditt bibliotek. Sätt inte på dig offerkoftan vid nerskärningar. Starta i stället publika samtal om vad biblioteket borde vara och hur biblioteket kan användas som verktyg för samhällsutveckling.

Storyhouse, Chester, UK

Bibliotek, kulturhus, litteraturhus – nu har paletten utökats med ”storyhouse”. I engelska Chester finns (ett) Storyhouse. Det vill säga en knutpunkt för flera typer av kulturella aktiviteter som drama, film och litteratur som kan utgå från berättande. Chesters Storyhouse innehåller även ett bibliotek med 700 hyllmeter böcker och är placerat i en nedlagd biograf. Läs mer här.

Library Stories

Dans på biblioteket med ReAct! ReAct är en tvärkonstnärlig performancegrupp med Stockholm som geografisk bas, och vårt mål är att nå ut till allmänheten genom att göra föreställningar i och för allmänna utrymmen, och därigenom göra vår konst tillgänglig för en ny publik. Inspiration och influenser hämtas från gatuartister, Invisible Theatre, flash mobs, och andra publikutmanande konstformer. Idén är att blanda dessa med dans, rörelse, teater och cirkus för att utveckla konceptet ReAct!ReAct är ett interkulturellt kompani med medlemmar från Sverige, Finland, Frankrike och Portugal.Sedan ReAct! grundades 2011, har vi utvecklat och framfört Aktioner för allmänna utrymmen såsom bibliotek, torg, rulltrappor, foajéer och tunnelbanor

 

Spelifiering och integration (NO)

I nummer 4/2016 av den norska bibliotekstidskriften Bibliotekaren  beskriver Anders Grønning hur en del norska biblioteks språkcaféer använder sig av spelifiering som metod för integration och språkinlärning- Det handlar specifikt om brädspelet New Amigos (som också kan spelas över nätet). Om jag förstått det hela rätt så handlar spelet om att lära dig ett annat språk än det du själv behärskar. T ex norrmän som lär sig arabiska eller arabisktalande som lär sig norska  – eller i princip vilken kombination av två språk som helst. Men just nu verkar det vara norska som är utgångspunkten. Det skulle vara intressant  med en svensk version!

 

 

Filmade föreläsningar från Biblioteksdagarna

För oss som inte var i Växjö i veckan har Svensk Biblioteksförening börjat lägga ut en del av de filmade föreläsningarna! För er som var där kan ni minnas tillbaka och kolla om era anteckningar stämde.

Öppningsnummer och Inledningsanförande

 

Bibliotek – en hörnsten i demokratin?

Nationell biblioteksstrategi: Omvärldsanalys

Framtidens bibliotek – ett metodutvecklingsprojekt byggt på medarbetarnas idéer

Utbildning och lärande för ett interaktionssamhälle?

Men ännu inget spå av Alexander Bard.

Om EBLIDAs Aarhusdeklaration

I samband med EBLIDAs konferens ”Let’s rethink” som avlöpte häromveckan presenterade organisationen sin ”Aarhusdeklaration”.

Målet med deklaration är att bryta ner de digitala hindren för biblioteken i syfte att ge dem tillgång till kultur, information och kunskap på ett klokt sätt.

 

We call upon the local, the regional and the national governments of Europe to:

  • Empower libraries in providing the citizens of Europe unhindered access to reliable information and knowledge in a digital society;
  • Enact copyright exceptions for libraries that reflect the needs of users in a digital world;
  • Promote and support strong reading and critical thinking competencies through libraries in a time of fake-news and information overload;
  • Rethink and update local and national library policies, strategies and legal frameworks;
  • Recognise libraries as Europe’s knowledge, culture and learning institutions;
  • Acknowledge libraries in promoting and reaching the Sustainable Development Goals

Library for all

Läsning är en grundläggande mänsklig rättighet, även för barn i ”utvecklingsländer”. Faktum är att 250 miljoner barn runt om i världen lär sig inte läsa och skriva. Det vill den ideella organisationen Library For All göra något åt. Organisationen har bl a tagit fram en teknisk lösning för att läsa e-böcker i områden där internetuppkopplingen går segt. Just nu finns projekt på Haiti, i Kongo, Rwanda, Kambodja och Mongoliet. I deras impact report kan du läsa mer om deras arbete.

 

Brewster Kahle: en vision för framtidens digitala bibliotek

”Till 2020 kan vi bygga en samlad digital bibliotekssamling och ett cirkulationssystem där tusentals bibliotek låser upp sina analoga samlingar för en ny generation av elever, vilket möjliggör fri, långsiktig, allmänhetens tillgång till kunskap.”

Internet Archives digitala bibliotekarie Brewster Kahle om Open Library i Educase Review: Transforming Our Libraries from Analog to Digital: A 2020 Vision

Kan bibliotekarier vara neutrala?

I samband med ett upprop från 260 biblioteksanställda om amnesti för ensamkommande barn och unga läser jag en krönika av den amerikanska bibliotekarien Stacie Williams: Librarians of the 21th Century: It Is Becoming Impossible to Remain Neutral. Det är hennes egna erfarenheter som svart och kvinna som får henne att analysera läget:

”Neutrality doesn’t encourage our critical thinking; it doesn’t ask us to question facts that are wrong, or behaviors that are prejudiced. By this measure, neutrality doesn’t necessarily reveal injustice but further entrenches it, which is ironic.”