Ny sydsvensk rapport om läsfrämjande

Idag släpper regionbiblioteken i södra Sverige en rapport om folkbibliotekens läsfrämjande insatser. Rapporten heter ”Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut” och är skriven av Catarina Schmidt tidigare forskat kring de yngre  barnens läsning. Hennes doktorsavhandling, Att bli en sån’ som läser, handlade om barns menings- och identitetsskapande genom texter kom för ungefär ett år sedan.

Den nya rapporten utgår från dokument som beskriver folkbibliotekens uppdrag, men tar också fasta på riktlinjer, policydokument och teorier som beskriver vad läsförmåga är. Rapport analyserar genomförda läsfrämjande insatser mellan 2011-2013 hos folkbibliotek i Halland, Blekinge, Småland och Skåne.
”Rapporten utgör en förstudie, där ett första steg tas mot en kartläggning av folkbibliotekens läsfrämjande insatser och indikerar att en fortsättning, i form av en ny studie eller utvecklingsarbete, kan följa som ytterligare analyserar dessa insatser.
I denna förstudie används genomgående ett vidgat textbegrepp, vilket betyder att texter kan vara skriftliga, visuella, talade, auditiva och/eller baseras på samtida informationsteknik. Det som är gemensamt för texter, där dessa nämnda uttrycksformer ofta samspelar, är att de uttrycker längre tankar och bär på ett längre innehåll, något som bärs upp av någon slags berättelsestruktur eller struktur för information. Texter kan då exempelvis vara fack- och skönlitteratur, film, teater eller återfinnas på olika webbsidor.” (min kursiv)

Europa runt med Public Libraries 2020

Public Libraries 2020 syftar till att visa på hur de 60 tusen folkbibliotek inom EU på olika sätt är med och bygger upp och stärker sina lokalsamhällen.

”We believe that literacy is a basic requirement for a healthy and sustainable society. All individuals have the right to acquire good literacy skills, allowing them to unlock their talents and potential. To ensure equal opportunities for all through literacy, we encourage debate on the issue, connect relevant stakeholders to our societal movement, and guide struggling readers to a training that is right for them.

By providing access to information and allowing people to develop their skills, public libraries are critical partners in delivering these equal opportunities to all. This is why the Reading & Writing Foundation has been working together with public libraries very closely throughout the last ten years. Libraries strengthen communities by empowering individuals, whether it be through literacy training, free internet facilities or non-formal learning.” 

Ett inslag i arbetet är att genomföra en turné till olika länder och göra nerslag och beskriva vad som sker. Här är några exempel:

Nederländerna

Estland

Litauen

Libraries in Motion

Jag tycker det är lite kul när bibliotek tar upp saker i populärkulturen och omsätter det i sin marknadsföring. Vi har sett gangnam style på bibliotek, All about the books, flashmobs och folk med för mycket tid. Lite oförargligt och flummigt, så där – ni vet.

Nu är det dags för biblioteken att testa göra filmer med hjälp av stop motion-teknik. Här är ett första exempel från St Helens (det ligger i England utanför Liverpool)

Läs mer om konstprojektet Libraries in Motion. Eller ta en titt på de mycket kreativa idéerna som gänget bakom – Re Dock – håller på med.