RESHAPE – Designing the future of the library

Som en del i planeringen av det nya folkbiblioteket i Helsingfors bjöd de finländska kollegorna in till konferensen RESHAPE – Designing the future of the library, 26-27 september.  Nya bibliotekskoncept från England, Frankrike, Sverige (Kista), Danmark (Aarhus) och Finland presenterades.

För oss som inte hade möjlighet att delta finns nu inspelningarna från föreläsningarna att titta på Biblioteken.fi:s Bibliotekskanal. Några presentationer är långa andra korta.

En sammanfattning av konferensen gavs av Jens Lauridsen från Danmark (de andra filmerna får du botanisera i själv)

Wikipedia och/eller Nationalencyklopedien

Wikipedia i ett bandFör en tid sedan noterade Biblioteksbladet att flera skolor slutat att erbjuda Nationalencyklopedien (NE) till elever, lärare och bibliotekarier. Om jag förstått det hela handlar det om ett utökat tjänstepaket som får till följd en höjd prismodell.

Johan Schlasberg är civilekonom och doktorand på Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet och knuten till samfälligheten?, konceptet? bildningsinsatsen? NE3 som om jag förstått det vill bli ett kollaborativt alternativ till NE. Han har ambitionen att på ett vetenskapligt acceptabelt sätt jämföra NE och Wikipedia – svenska och engelska.

Schlasberg har i sin jämförelse utgått från en rad parametrar när han undersökt 150 uppslagsord inom ca 15 olika ämnen:

 • Artiklarnas produktions- och uppdateringsår och i vilken mån det finns länkar. Enligt Schlasberg är en av de stora svagheterna med dagens NE att den saknar externa länkar.
 • Artikelvolym och ämnesområden.
 • Innehållet i enskilda uppslagsord.

Det han kommit fram till kan läsas här. Det kan sammanfattas såhär:

”Svenska Wikipedia är som tjänst det klart mest användbara och professionella uppslagsverket i jämförelse med NE. Studien visar att uppslagsorden i NE ofta saknar författare – har inga, få eller gamla referenser och är ouppdaterade. Engelska Wikipedia är ofta bättre än svenska Wikipedia.”

Eftersom jag inte har åtkomst till NE, kan jag inte uttala mig om jämförelsen i sig. Men jag gillar öppna lösningar som bygger på, och belönar, deltagande. Jag har tidigare förfäktat att bibliotekariekåren borde kunna fungera som kvalitetsgaranter för Wikipedia – eller att fler bibliotek borde anställa inbäddade wikipedianer. Om du sen själv trivs med NE eller Wikipeda – eller båda är upp till dig och vad du vill betala och tycker är värt.

Sen kan jag konstatera att en sökning Wikipedia på olika språk ger i regel fördjupad kunskap. Söker du på en tysk, fransk eller italiensk företeelse så får du bäst, djupast och bredast svar från den tyska, franska eller italienska etc versionen av Wikipedia.

 

 

 

Meanwhile in Scandinavia: Fall 2016

Here are some recent postings and news connected to Scandinavian libraries etc

 

Links:
Danish Library Association

The Swedish Library Association

Blogs:

Jan Holmquist (DK) World wide thoughts of a Danish librarian, Library Avenger and LJ Mover & Shaker 2014

The Library Lab (DK) libraries, learning and lego – Christian Lauersen’s blog

Magazine:

Scandinavian Library Quarterly

Kommunala bibliotek fick fler uppdrag i och med den nya lagen, men blev det mer resurser?

Biblioteken fick fler uppdrag i och med den nya lagen, men blev det mer resurser?
Myndigheten för kulturanalys har precis släppt sin årliga rapport om samhällets kulturutgifter: Samhällets utgifter för kultur 2014-2015.

Och det verkar som om Barbro Thomas har haft rätt: ”Regionernas kostnader för kultur har ökat inom i stort sett samtliga områden utom området bibliotek och litteratur. Detta område låg stilla under åren 2008–2011 för att minska något under 2012–2015.”

Mer från rapporten:

 • Kommunerna: Tre av de områden som kommunernas kostnader för kultur fördelas på, bibliotek, allmän kulturverksamhet och musikskola/kulturskola, har ökat under perioden 2006–2015. Bara ett område, stöd till studieorganisationer, har minskat.
 • Kommunerna:  Den största posten är kostnader för bibliotek med 39 procent av de totala kostnaderna.
 • Kommunerna: Utvecklingen under perioden 2006–2015 har inneburit att proportionerna mellan områdena förändrats något. Kostnadsandelen för studieorganisationer och bibliotek har minskat något, samtidigt som kostnaderna för musikskola/ kulturskola och allmänna kulturutgifter har ökat med motsvarande procentenheter.
 • Regionerna: Kostnader för bibliotek och litteratur som står för 3 procent avser främst kostnader för länsbiblioteksverksamhet och är det näst minsta
  området.

Weave: Skyltar, designtänkande, etnografi och användarvänlighet på bibliotek

Senaste numret (Nr 5) av webbtidningen om användarupplevelser på bibliotek, Weave – Journal of Library User Experience, finns nu tillgänglig på nätet. Här finns fler intressanta artiklar att fördjupa sig i!

 • Signage by Design: A Design-Thinking Approach to Library User Experience av Edward Luca och Bhuva Narayan
  Denna artikel undersöker hur bibliotek kan använda en design-tänkande strategi för att förbättra användarupplevelsen i fysiska biblioteksutrymmen, särskilt med avseende på skyltning, baserat på erfarenheterna från  ett universitetsbibliotek i Australien.
Interaktiv återlämning på UTS - borde fungera även på folkbibliotek Fota: Chris Gaul

Interaktiv återlämning på UTS – borde fungera även på folkbibliotek Foto: Chris Gaul

 • Collecting Space Use Data to Improve the UX of Library Space av Shelley Gullikson och Kristin Meyer
  Artikeln handlar om vikten av att att bättre förstå hur studenterna på ett universitetsbibliotek använt biblioteksutrymmen så att biblioteket kunde förbättra studenternas upplevelser av besöket.
 • Dessutom finns artiklar om att använda etnografiska metoder och erfarenheter på bibliotek för att öka förståelsen hus biblioteksanvändarna.

http://weaveux.org/

Biblioteksroboten Norma kommer till Aarhus

Biblioteksroboten Norma blir ytterligare en anledning att göra studiebesök på Aarhus nya bibliotek Dokk1.

– Vi tänker pröva henne på Dokk1 för att understödja förmedlingsarbetet på våra bibliotek. Alla böcker har ett chip som hon kan registrera, vi kan på ett enkelt sätt få henne att läsa ur en bok som besökaren visar upp och hon kan berätta mer om boken och författaren, säger Aarhus biblioteks, Bo Fristed till danska TV2 Østjylland.

Norma skall också testas i medborgarkontoret med att hjälp besökarna att ta rätt kö-nummer. Roboten kommer också att ha huvudrollen i ett läsprojekt.

Roboten är av Pepper-modell och kostar 130 000 DKK. Enligt uppgift kan roboten läsa av människors känslor.
Så här kan den se ut:

En japansk reklamfilm för roboten:

Definitivt roligare och sötare än den här mackapären – ”Robotbibliotekarien” från Wales

 

Om barnböcker och vithet

Barnboksförfattaren Grace Lin om avsaknaden av förebilder för barn med annan hudfärg en beige i barnböcker och vikten av böcker som både speglingar och fönster för att se sin omgivning.

Från en artikel i Mother Jones ”The Uncomfortable Truth About Children’s Books : Attempts to diversify lily-white kid lit have been, well, complicated”:

Cirka 80 % av barnboksvärlden i USA – författare och illustratörer, utgivare, chefer, marknadsförare och recensenter – är vita. Jag misstänker att siffran inte är lägre i Sverige.

Svenska Barnboksinstitutets Åsa Warnqvist beskrev hur läget var i den svenska barnboksutgivningen i SBI:s bokprovning 2015. Hon var förvånad över hur få mörkhyade personer i böckerna som faktiskt har en större roll. Se hennes anförande på UR Skola: Bara vita barn i bilderböckerna? (Tack till Karin Ohrt som tipsade)
Åsa Warnqvist utgår i sin analys från hennes egna ”Warnqvist-test”:

 1. Bilderboken ska avbilda minst en mörkhyad person.
 2. Den mörkhyade personen ska vara ett aktivt subjekt i berättelsen och inte ett objekt som bara förekommer på en bild utan relevans för berättelsen.
 3. Personen ska inte bara finnas där som en bifigur i en ljushyad persons berättelse.

16 böcker av, 2015 års bilderboksutgivning av svenska upphovspersoner, 296 titlar klarade hennes test! Dvs 5 %!