Flerspråkig broschyr om små barns språk

peterals:

Språkutvecklarna skriver om Internationella Bibliotekets broschyr om små barns språkutveckling – ”Ditt språk och din röst…” – som finns på 48 olika språk!

Originally posted on Språkutvecklarna:

Majoriteten av världens befolkning är flerspråkig. Med modersmål menar man det eller de förstaspråk som lärs in och talas i hemmet i samspel med vårdnadshavare, syskon, familj och vänner. Modersmålet har stor betydelse för utvecklingen av barns och elevers språk, identitet, personlighet och tankar. Ett välutvecklat modersmål ger också goda förutsättningar för att lära sig svenska och andra språk.

hola

Att använda det egna språket handlar om att utveckla en identitet och kunna ge uttryck för sina känslor. När barn lär sig både modersmål och svenska får de tillgång till sin kulturella bakgrund och möjlighet att tillhöra två kulturer. Barn som befinner sig i en flerspråkig miljö utvecklar många gånger olika ordförråd på de olika språken. Det är vårdnadshavarna som ger barnet tillgång till modersmålet och dess begrepp, djup och omfång. Med ett starkt modersmål har barn och elever en större möjlighet att utveckla inte bara ett vardagsspråk utan också ett skolspråk…

Visa källa 264 fler ord

Exploring comic books, gaming, and pop culture

Moraine Valley’s Graphic Novel Symposium is a literary and learning event that supports curriculum by connecting popular culture, interdisciplinary academic studies, and community development. This event will support the Library’s student scholarship.”

Årets  föreläsningar hade teman som:

Graphic Novels and Their Use as Tools of Tolerance and Diversity

Generation Next: How to Keep Nerd Communities Growing

From Pencils to Print: Small Press Comics and Publishing

Building Comics: Constructing Visual Narratives

För den intresserade kan även förra årets föreläsningar vara intressanta:

Comic Books & the Art of Visual Story Telling

Graphic Novels as Literature

Board Games and Learning

10 oktober är Star Wars Read Day

Ta fram Science Fiction-nörden i dig och gör om biblioteket till The Millenium Falcon och fira den internationella Star Wars Read Day som inträffar lördagen den 10 oktober.  Slå en flukt i katalogen och se om ni har några böcker att läsa ur eller inspireras av.

På bloggen Cosplay, Comics and Geek Culture in Libraries kan du få mer tips och idéer vad ni kan hålla på med. Kan vara bra att ha övat sig innan bibliotekets ungdomar drar iväg till Comiccon/Gamex.

 

Lästips inför en nationell biblioteksstrategi

Lagom till en workshop om upplägget för den nationella biblioteksstrategin som KB kallat till har Elsebeth Tank släppt en intressant en intressant diagnos med förslag till kursbyte för de danska biblioteken inför deras arbete med en nationell biblioteksstrategi. Elsebeths e-bok  heter Folkebibliotekernes aktuelle tilstand. Information om hur du får tag på den finns här.

Jag håller på att göra en litteraturlista som kan inspirera de som är intresserade av samtid och framtid för fr a folkbiblioteken och som kan vara ett stöd i arbetet med att öka kunskapen och förståelsen för vad ett ”bibliotek” kan vara i det 21 århundradet. Eventuellt kan de som arbetar med processen att skapa förutsättningar för en nationell biblioteksstrategi se det som en inspirationskälla. Annars kan det kanske vara av intresse för andra som vill ha lite koll. Biblioteksarbete är omvärldsbevakning tycker jag!
Se det som ”work in progress”, kom tillbaks med jämna mellanrum om du är intresserad och håll till godo!

Denise E. Agosto, Jonathan P. Bell, Anthony Bernier, and Meghann Kuhlmann. ”This Is Our Library, and It’s a Pretty Cool Place”: A User-Centered Study of Public Library YA Spaces”Public Library Quarterly 34.1 (2015): 23-43

Karolina Andersdotter: Cross-border Copyfight : European libraries re-thinking the InfoSoc Directive

Build Partnerships Tools for Strategical Library Development (biblioteken i Aarhus och Roskilde)

DESIGN THINKINGFOR LIBRARIESA TOOLKIT FOR PATRON-CENTERED DESIGN

Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall: Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Amy K. Garmer: Rising to the Challange: Re-Envisioning Public Libraries (A report of the Aspen Institute Dialogue on Public Libraries)

Leslie Edmonds Holt & Glen E. Holt: Public Library Services for the Poor: Doing All We Can

John Horrigan: Libraries at the Crossroads : The public is interested in new services and thinks libraries are important to communities (PEW Research Center)

Joseph Janes ed: Library 2020: Today’s Leading Visionaries Describe Tomorrow’s Library

Gabriella Johansson,Emelie Lindberg, Johanna Rivano Eckerdal: Meröppna bibliotek – en verksamhetsform för alla?

Maria Kronqvist-Berg: Social Media and Public Libraries: Exploring Information Activities of Library Professionals and Users

R David Lankes: Expect More

Katarina Michnik: Folkbiblioteket für alles? – folkbibliotekets lokala legitimitet

NMC Horizon Report 2015: Higher Education Edition

NMC Horizon Report 2015 Library Edition

John Palfrey: Bibliotech: Why Libraries Matter More Than Ever in the Age of Google

The power of our network Strategic plan 2015-2018 (Koninklijke Bibliotheek, The National Library of the Netherlands)

Merete Sanderhoff ed.: Sharing is Caring : Openness and sharing in the cultural heritage sector

Jeffrey Schnapp, Matthew Battles: The Library Beyond the Book

Elsebeth Tank: Folkebibliotekernes aktuelle tilstand: en diagnose med forslag til kursskifte

Toolkit: For promoting School Library Programs Messages, ideas, and strategies for communicating the value of school library programs and school librarians in the 21st century (AASL)

…och här finns lite allmänt och blandat.

Littterär stickning

Nej inte stickcaféer i första hand utan mer inspiration för den stickkunniga och läsande människan. Och kanske inget nytt för hard core-stickentusiaster som @queenmudd eller @mariaehrenberg. Stickbeskrivningarna kan beställas över nätet!

The Gates of Moria, av Natalia Moreva

Och javisst – visst finns det både en Facebook-grupp för Knitting Librarians och en FB-Community för er som vill nätverka.

Bildstöd som hjälp för kommunikation med flyktingar

Via webbplatsen KomHIT kan ditt bibliotek ladda ner bildstöd som kan hjälpa kommunikationen med t ex flyktingar från olika internationella ororshärdar som Syrien:

Idag flyr människor till Sverige. Många av dem är barn, och många kommer ensamma. I mötet med det svenska samhället uppstår kommunikationssvårigheter eftersom vi inte talar samma språk. Det kan också vara svårt att sätta ord på det man har upplevt. Då kan man använda bilder som stöd i kommunikationen.

Bilder kan vara till hjälp när språket inte räcker till och fungera som en brygga mellan två språk. De gör det lättare både att förstå och att själv kunna säga något. De här bildstöden är framtagna för att samtala med människor som flytt från svåra omständigheter.

Bildstöden har 35 bilder på varje uppslag. Några av orden är vanliga och fungerar bra i många olika situationer. Andra ord är mer specifika för den situation den som flytt befinner sig i. Bilderna har ord både på svenska, engelska och arabiska.

Titta först själv på bildstöden så att du vet vilka bilder som finns. Använd dem sedan i samtal. Peka själv på de bilder som passar till det du säger. Målet är att ni ska förstå varandra så bra som möjligt. Ni behöver inte prata i ”korrekta meningar”.

Bildstöden går att ladda hem här. Du kan använda dem digitalt, t.ex. på en iPad, eller skriva ut dem på papper. Skriv ut två ark på varje sida för ett behändigt format.

Det finns två set bilder – den ena om flyktingsituationen, dan andra om vardagen – på tre språk: svenska, engelska och arabiska.

Via Språkutvecklarna