Storyhouse, Chester, UK

Bibliotek, kulturhus, litteraturhus – nu har paletten utökats med ”storyhouse”. I engelska Chester finns (ett) Storyhouse. Det vill säga en knutpunkt för flera typer av kulturella aktiviteter som drama, film och litteratur som kan utgå från berättande. Chesters Storyhouse innehåller även ett bibliotek med 700 hyllmeter böcker och är placerat i en nedlagd biograf. Läs mer här.

Library Stories

Dans på biblioteket med ReAct! ReAct är en tvärkonstnärlig performancegrupp med Stockholm som geografisk bas, och vårt mål är att nå ut till allmänheten genom att göra föreställningar i och för allmänna utrymmen, och därigenom göra vår konst tillgänglig för en ny publik. Inspiration och influenser hämtas från gatuartister, Invisible Theatre, flash mobs, och andra publikutmanande konstformer. Idén är att blanda dessa med dans, rörelse, teater och cirkus för att utveckla konceptet ReAct!ReAct är ett interkulturellt kompani med medlemmar från Sverige, Finland, Frankrike och Portugal.Sedan ReAct! grundades 2011, har vi utvecklat och framfört Aktioner för allmänna utrymmen såsom bibliotek, torg, rulltrappor, foajéer och tunnelbanor

 

Spelifiering och integration (NO)

I nummer 4/2016 av den norska bibliotekstidskriften Bibliotekaren  beskriver Anders Grønning hur en del norska biblioteks språkcaféer använder sig av spelifiering som metod för integration och språkinlärning- Det handlar specifikt om brädspelet New Amigos (som också kan spelas över nätet). Om jag förstått det hela rätt så handlar spelet om att lära dig ett annat språk än det du själv behärskar. T ex norrmän som lär sig arabiska eller arabisktalande som lär sig norska  – eller i princip vilken kombination av två språk som helst. Men just nu verkar det vara norska som är utgångspunkten. Det skulle vara intressant  med en svensk version!

 

 

Filmade föreläsningar från Biblioteksdagarna

För oss som inte var i Växjö i veckan har Svensk Biblioteksförening börjat lägga ut en del av de filmade föreläsningarna! För er som var där kan ni minnas tillbaka och kolla om era anteckningar stämde.

Öppningsnummer och Inledningsanförande

 

Bibliotek – en hörnsten i demokratin?

Nationell biblioteksstrategi: Omvärldsanalys

Framtidens bibliotek – ett metodutvecklingsprojekt byggt på medarbetarnas idéer

Utbildning och lärande för ett interaktionssamhälle?

Men ännu inget spå av Alexander Bard.

Om EBLIDAs Aarhusdeklaration

I samband med EBLIDAs konferens ”Let’s rethink” som avlöpte häromveckan presenterade organisationen sin ”Aarhusdeklaration”.

Målet med deklaration är att bryta ner de digitala hindren för biblioteken i syfte att ge dem tillgång till kultur, information och kunskap på ett klokt sätt.

 

We call upon the local, the regional and the national governments of Europe to:

  • Empower libraries in providing the citizens of Europe unhindered access to reliable information and knowledge in a digital society;
  • Enact copyright exceptions for libraries that reflect the needs of users in a digital world;
  • Promote and support strong reading and critical thinking competencies through libraries in a time of fake-news and information overload;
  • Rethink and update local and national library policies, strategies and legal frameworks;
  • Recognise libraries as Europe’s knowledge, culture and learning institutions;
  • Acknowledge libraries in promoting and reaching the Sustainable Development Goals

Library for all

Läsning är en grundläggande mänsklig rättighet, även för barn i ”utvecklingsländer”. Faktum är att 250 miljoner barn runt om i världen lär sig inte läsa och skriva. Det vill den ideella organisationen Library For All göra något åt. Organisationen har bl a tagit fram en teknisk lösning för att läsa e-böcker i områden där internetuppkopplingen går segt. Just nu finns projekt på Haiti, i Kongo, Rwanda, Kambodja och Mongoliet. I deras impact report kan du läsa mer om deras arbete.

 

Brewster Kahle: en vision för framtidens digitala bibliotek

”Till 2020 kan vi bygga en samlad digital bibliotekssamling och ett cirkulationssystem där tusentals bibliotek låser upp sina analoga samlingar för en ny generation av elever, vilket möjliggör fri, långsiktig, allmänhetens tillgång till kunskap.”

Internet Archives digitala bibliotekarie Brewster Kahle om Open Library i Educase Review: Transforming Our Libraries from Analog to Digital: A 2020 Vision

Kan bibliotekarier vara neutrala?

I samband med ett upprop från 260 biblioteksanställda om amnesti för ensamkommande barn och unga läser jag en krönika av den amerikanska bibliotekarien Stacie Williams: Librarians of the 21th Century: It Is Becoming Impossible to Remain Neutral. Det är hennes egna erfarenheter som svart och kvinna som får henne att analysera läget:

”Neutrality doesn’t encourage our critical thinking; it doesn’t ask us to question facts that are wrong, or behaviors that are prejudiced. By this measure, neutrality doesn’t necessarily reveal injustice but further entrenches it, which is ironic.”

Framtidens bilderbok?

The Living Library is a large interactive projected book which works as a companion piece to the Connected Worlds exhibit. Living Library uses two cameras and a laser light source projector to create a dynamic, animated experience that is both tactile and rich. A depth camera mounted above the book tracks visitors’ hands and allows them to trigger animations simply by touching the page, bringing the book to life. Printed decorative designs on each page are also tracked, allowing the correct digital content to be projected on to the book’s pages whenever a visitor turns a page.

Living Library allows visitors to learn more about each plant, creature, and habitat and the relationships between them. Additionally, the book dives deeper into how the system works, the science behind the project and provides additional perspectives and tips for exploring Connected Worlds.