Biblioteksdagarna

Filmade föreläsningar från Biblioteksdagarna

För oss som inte var i Växjö i veckan har Svensk Biblioteksförening börjat lägga ut en del av de filmade föreläsningarna! För er som var där kan ni minnas tillbaka och kolla om era anteckningar stämde.

Öppningsnummer och Inledningsanförande

 

Bibliotek – en hörnsten i demokratin?

Nationell biblioteksstrategi: Omvärldsanalys

Framtidens bibliotek – ett metodutvecklingsprojekt byggt på medarbetarnas idéer

Utbildning och lärande för ett interaktionssamhälle?

Men ännu inget spå av Alexander Bard.

Är folkbiblioteken att jämföra med dinosaurier?

Enligt mig, ja! Iaf den arten som utvecklade vingar för 65 miljoner år sen. Folkbibliotekens adaptiva förmåga är en framgångsfaktor, menar jag.

Idag ska jag berätta hur jag tänker på Svensk Biblioteksförenings Biblioteksdagar i Örebro. För er som inte är på plats finns min presentation här!

Biblioteksdagarna – för oss som inte var där

Svensk Biblioteksförening har börjat lägga ut filmer från årets Biblioteksdagar:

”Erfarenheter från de bästa biblioteken i USA”
Anna-Christina Rutquist, länsbibliotekarie, region Värmland och Camilla Källgren, IT-konsulent, Länsbiblioteket Värmland

”Malmö: från vision till verklighet”
Elsebeth Tank, stadsbibliotekarie i Malmö.

”Learning through inspiration”
Rosan Bosch, artist and CEO, Art and design studio Rosan Bosch Ltd.

”Mot ett nytt litterärt landskap” 
Lotta Aleman, utvecklingsledare, Regionbibliotek Stockholm, Gunnar Südow, konsulent, Kultur i Väst, Maria Ehrenberg, utvecklingsledare, Region Halland och och Cinna Svensson, projektledare, Region Halland.

”I love books”
Jonas Eriksson, barn- och ungdomsbibliotekarie, Lindängenbiblioteket, Malmö, Cissi Magnusson, barn- och ungdomsbibliotekarie, Bellevuegårdsbiblioteket, Malmö och Jesper Pettersson, bibliotekarie, Limhamn-Bunkeflostrands bibliotek, Malmö

”Knowledge and learning: has the internet really changed everything?”
Toby Bainton, Senior Policy Adviser på Information Sans Frontières i Bryssel

”Vi väckte lusten till teknik!”
Gunilla Südow, bibliotekarie och projektledare, Härryda kommun och Viktor Sarge, utvecklingsledare, Region Halland.

”E-böcker – vilken väg leder framåt?”

”Fred, demokrati och yttrandefrihet”
Jan Eliasson

”Skolbiblioteken i Sverige: strategier framåt!”

”Att bilda opinion för bibliotek”.
Med Allan Åberg, vice vd och partner, Diplomat Communications.

”Global Challenges for the Libraries in a New Era and IFLA Positions in these matters”
Sinikka Sipilä

”Låna dig rik!”
Maria Lundqvist och Lisa Lundqvist

”Fristad och gemenskap”. How to Build a Community-Led Library Service 
John Pateman.

”Skapa innebär att göra motstånd”
Stina Oscarson, chef för Radioteatern vid Sveriges Radio.

Avslutningsföreläsning.
Samtal mellan Gabriella Ahlström och Gunilla Herdenberg.

Lankes om den nya bibliotekskartan

Att läsa på inför Biblioteksdagarna 2011, där R. David Lankes är avslutningstalare: The Atlas of New Librarianship

Enligt förlagsreklamen söker biblioteksfältet en fast plats i en alltmer splittrad och alltmer digital miljö. Vad är biblioteksverksamheten när den har lämnat ifrån sig ansvaret för katalogisering, böcker, byggnader och medieinköp? 
David Lankes erbjuder i sin bok en guide till detta nya landskap för praktiker ute på fältet. Han beskriver en ny biblioteksverksamhet  som inte baseras på böcker och andra medier utan på kunskap och lärande. Han föreslår ett nytt uppdrag för bibliotekarierna: att förbättra samhället genom att stödja allmänhetens kunskapsinhämtning.

Visionen för den nya biblioteksverksamheten måste gå längre än att bara hitta biblioteksrelaterade användningsområden för informationsteknik och Internet. Den måste utgöra en varaktig grund för hela biblioteksfältet. Lankes tankesätt som går ut på  att kunskap skapas genom samtal och konversation. Arbetsuppgifter för Nya bibliotekarier är att underlätta för konversationer och att bli förmedlare av samtal och därmed kunskap.

Kunskap genom samtal och konversation – det låter bekant på något sätt. Folkbildning 2.0, någon?

Librarian in Black till årets Next Library-konferens!

Det ser ut att bli en spännande vår för den som vill veta mer om vart biblioteken är på väg och vad en bibliotekarie kan användas till för den som är nyfiken. Först har Svensk Biblioteksförening bjudit in R. David Lankes till Biblioteksdagarna på Gotland i maj.

I juni har Next Library 2011 bjudit in ingen mindre än Librarian In Black!
Sarah Houghton-Jan jobbar som Digital Futures Manager på San Jose Public Library i USA. Hon är en av de allra viktigaste inspiratörerna när det gäller folkbibliotekens digitala utveckling. Hon är också en av de ledande internationella biblioteksbloggarna.
Ni som har möjlighet, missa inte denna unika chans att delta i denna spännande konferens som även innehåller en lång rad spännande och intresanta medverkare!

Biblioteksdagarna 2009

Här kommer lite personliga reflektioner om Svensk Biblioteksförenings Biblioteksdagar 2009 som ägde rum 13-25 maj i Uppsala. Förra gången jag deltog fanns det ett 2.0-tema och man hade flugit in en av de ledande Bibliotek 2.0-namnen i världen från USA för att inspirera.
Motsvarande big-shot saknades denna gång, även om Helsingfors Stadsbiblioteks Maija Berndtson är en klok biblioteksvisionär och lyckades provocera den samlade världspressen som väcktes upp ur sin morgonslummer och upptäckte att det året var 2009.
Innan dess hade  Åse Hedemark berättat om de senaste decenniernas kultur och biblioteksdebatter – och man kunde konstatera att om det är våra vänner författarna som slåss för oss så är det bäst att vara på sin vakt (här är en länk till ett tidigare inlägg där du får reda på hur du kan hitta hennes uppsats). Kampanjen med att få en nationell biblioteksordning – den där rosa – har ju varit oerhört framgångsrik, trots sina belackare. Den har visat att biblioteken och dess lobby kan göra saker på egen hand.

Åke Nygren fick ett fins pris och hade en inspirerad föreläsning, workshop, äh, någonting, både poetiskt, filmiskt och interaktivt.

Själv har jag annars problem med Svensk Biblioteksförening. Jag är inte enskild medlem sen några år, jag har tyckt att det räcker med att mitt bibliotek är institutionell medlem. Varför? Jag har ett problem med mandat och etik.
Nästan alla som är aktiva i föreningen presenteras med sitt yrke och sin arbetsplats. Betyder det att när man uttalar sig gör man det som privatperson eller som representant för sin kommun eller utbildningsinstitution, eller någon annan? Representerar mitt länsbibliotek kommunbiblioteken i länet när det kommer till omröstning och i så fall vet kommunbibliotelen om det, eller har de önskat att det ska vara så?
Betyder det att trovärdigheten hos presumtiva medlemmar minskar om man presenteras som ”Peter Alsbjer, Örebro” i stället för ”Peter Alsbjer, länsbibliotekarie vid Länsbiblioteket i Örebro län”. Eller hjälper det här till att bibehålla gamla strukturer och maktförhållanden och skråkaraktären på organisationen?

Sitt eget bibliotek kan  man säkert uttala sig för, men har man mandatet att prata för sin organisation?
Eftersom den organisation ”mitt bibliotek” tillhör är ett regionförbund lär det knappast t ex dela Biblioteksföreningens syn på kulturutredningens portföljmodell. SB vill att statens bidrag till folk- och länsbibliotek ska ligga kvar på Kungl. Biblioteket – utredningen föreslår att det ska ligga i portföljen.
Etik, då? Jag träffade en gång en politiker som skarpt ifrågasatte bibliotekens engagemang i Svensk Biblioteksförening, eftersom det handlar om en lobbyorganisation som inte alltid har kommunens bästa för ögonen. Som kommunal tjänsteman måste man enligt politikern vara lojal med sin arbetsgivare och det uppdrag medborgarna har gett politiken att styra över, t ex folkbibliotek. Han menade att visst kan en bibliotekarie vara enskild medlem, men då inte representera biblioteket eller kommunen.
Kort sagt: jag har ett problem med SB.

Nu hoppas jag att föreningen med den framgångsrika Library Lovers kampanjen i ryggen tar med sig erfarenheterna av kampanjen och lägger nästa års Biblioteksdagar rätt vecka i Visby, alltså inte i maj utan vecka 27!