Axiell Arena

Boris om brunnar

Boris Zetterlund om databrunnar  på Axiells blogg:

”Somebody asked if Axiell Arena can service as a “Well”. Yes, it can and it surely is. It has a web service architecture with a multi authority, open entity and multi entity construction which means it can service the cultural institutions in a community or in a region. Each institution keeping its own design, profile, connections and content while enjoying synergies of cooperation. But foremost it is built to cope with the dynamics of the internet, the web.”

…och även Axiell Arena förbättrar sig

Axiells moderna biblioteksportaler kopplas, enligt ett pressmeddelande, ihop med Öppna Bibliotek. Öppna Bibliotek är enligt uppgift Sveriges största biblioteksdatabas för boktips, betyg, taggar och annan användarinformation. Hittills samverkar 140 svenska bibliotek i Öppna Biblioteks nationella databas. .

Axiell Arena är ett nytt verktyg för biblioteksportaler på webben som gör olika typer av information lättillgänglig och sökbar. Lerums bibliotek var först i Norden den 15 september i år med att lansera en biblioteksportal baserad på Axiell Arena. Även andra bibliotek i Sverige ligger i startgroparna. Axiell Arena innehåller också en databas med användarinformation som alla Arena-bibliotek är anslutna till. En databas som nu även kommer att öppnas för andra bibliotek och parter att fritt använda sig av.

Samarbetet innebär att de bibliotek som använder Axiell Arena, kostnadsfritt även kommer att erbjuda sina användare tillgång till Öppna Bibliotek. På samma sätt får alla bibliotek som ingår i Öppna Bibliotek tillgång till Arena-producerat material.

Varje bibliotek behöver till exempel inte längre skriva alla bok- och filmtips själv och de betyg, omdömen och taggar som användarna skapar på olika bibliotekswebbplatser blir synliga även på andra bibliotek i landet

Samarbetet är ett viktigt steg mot en öppen och nationell tjänst som blir tillgänglig för alla bibliotek oavsett system och teknisk miljö, menar Daniel Andersson, en av initiativtagarna till Öppna Bibliotek.

Öppna Bibliotek fokuserar på att hantera delning av information och inte på att själva skapa produkter och webbsidor. Daniel Andersson pekar på att avtalet med Axiell är ett utmärkt sätt att nå ut till fler bibliotek och besökare, samtidigt som innehållet blir rikare och mer intressant.

Pimp my OPAC

Jag var på konferensen Opac blir Sopac som kollegorna i Västmanland arrangerade. Det var som vanligt kul att träffa folk från bibliobloggosfären som man inte träffat IRL förut.
Bl a var Erik med och presenterade hur man arbetar för att hotta upp Höganäs Libra-OPAC. Från Botkyrka kom ett gäng dom presenterade webb (24-timmarsbiblioteket), bloggar och opac.
Sen blev det lite Arena och CS Library också. Båda är bra och långt framme internationellt. Lite intressant om V8-konstellationen i Västerbotten. Ska kolla upp den vid tillfälle.

Your Library – ett billigare alternativ

Crafty Space erbjuder (amerikanska?) bibliotek ett enkelt (?) och billigt (?) alternativ att bygga bibliotekswebbar. Tjänsten heter Your Library och bygger på open source-verktyget Drupal.

Jag vet inte om det är ett alternativ till Teknikhuset och Axiell Arena, men det är väl värt att kolla upp!

Via

Regional samverkan kring biblioteksdatasystem

Tack vare framgången med Umeregionens Mina Bibliotek och Stockholms Stadsbiblioteks biblioteket.se och förväntningarna Axiell Arena har det börjat röra på sig när det gäller intresset för samverkan över kommungränserna när det gäller samverkan kring gemenasamma biblioteksdatasystem, eller Intergrated Library Systems (ILS) som det vedertagna begreppet är.

Länsbibliotek Uppsala släppte en intressant rapport för några veckor sedan: IT=interaktion – en förstudie om IT-samverkan för kommunbiblioteken i Uppsala län  (pdf – 744kb). Det är en förstudie kring hur man ska kunna gå vidare i processen för att skapa ett gemensamt webb 2.0-baserat verktyg för kommunbiblioteken i länet.

Förstudien inleds med en presententastion av tre scenarios/nivåer för webbsamverkan på biblioteken i Uppsala län:

  • Gemensam webb
  • Gemensamt biblioteksdatasystem
  • Mediesamverkan

Man har plockat fram sju goda exempel på olika samverkansprojekt som man menar är speciellt intressanta att följa

Ett långt och mycket intressant stycke i förstudien handlar om metoder, alltså hur man arbetar med att skapa förutsättningat för att samarbeta. En tydlig tendens är vikten av förankring och delaktighet i projekten.
En tydlig tendens är att initiativen till utveckling kommer från dem som det berör, nämligen från kommunbiblioteken.  Den regionala nivåns roll är snarare att stödja än att driva processen. Ansvaret för att projekten ska lyckas ligger inte på länsbiblioteket utan snarare på de medverkande kommunbiblioteken.
Man kan jämför med projekt för, säg 10-15 år sedan. Då drev länsbiblioteken projekten, grovt generaliserat, på egen hand. I bästa kunde länsbiblioteken plantera utvecklingsidéer på kommunal nivå, men det var tillfälligheter och slumpen som avgjorde. Det här nya förhållningssättet med en större interaktion mellan olika aktörer inom ett län skapar nya förutsättningar för regional biblioteksutveckling.
Man skulle t o m kunna prata om Länsbibliotek 2.0!

Biblioteken i nordvästra Skåne har enligt SR Malmöhus likatade planer. Lyssna på intervjun med Elisabeth Aldstedt, bibliotekschef i Helsingborg,

Axiell samverkar med engelska DS

DS, UK Library Systems Vendor and Axiell, Library Systems Vendor in the Nordic countries, have entered into a joint research agreement to ”focus on Library 2.0 content management and portal platforms, building next-generation user interfaces to complement each company’s leading-edge library technology

Källa Panlibus

När jag frågar Boris Zetterlund på Axiell om vad som är på gång, säger han i en kommentar till mig att
man är igång och har träffat dem. ”Vi utvecklar t ex Arena  (Webbkatalog med Bibliotek 2.0 och Webb 2.0) tillsammans fr o m nu och förutom till våra system även till deras, totalt 6 system. Vi har varit igång några månader med Arena på vårt Malmökontor och de har besökt oss här och funnit det intressant. Nödvändigt samarbete för att kunna dela på kompetenser och utvecklingskostnader. Även inom andra områden med tiden.”