The Horizon Report

NMC Horizon Report: 2017 Library Edition

Ett konglomerat med New Media Consortium (NMC) i spetsen har precis släppt årets utgåva av biblioteksutgåvan av NMC Horizon Report. Själva rapporten kan du ladda ner här.
Rapporten innehåller en genomgång av aktuella trender, utmaningar och teknisk utveckling med betydelse för, fr a akademiska bibliotek – men som är av värde för alla bibliotekstyper.
Här kommer en sammanfattning:

Årets NMC Horizon Report – Library Edition

I samarbete med University of Applied Sciences (HTW) Chur, Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover och ETH-Bibliothek Zurich presenterar NMC-konsortiet 2015 års upplaga av biblioteksdelen av NMC Horizon Report. (NMC står för Nwe Media Consortium). Deras rapporter brukar vara en utmärkt utgångspunkt för den som vill bedriva omvärldsspaning och framtidsarkeologi inom biblioteksfältet.

Rapporten identifierar sex betydelsefulla utmaningar, sex viktiga utvecklingsområden inom utbildningsteknologi som kommer att bli av betydelse under de närmaste fem åren. Rapporten blir därmed ett värdefullt verktyg för strategisk biblioteksplanering. Det handlar mycket om teknik, maker spaces, AI, online-lärande men också om länkade data och den semantiska webben

 

Sex trender för lärande (US): NMC Horizon Report 2015 K-12

Amerikanska NMC (New Media Center) gör årligen trendspaningar, Nu är det dags för skolans värld. Eftersom det handlar om lärande så har spaningen också bäring på (skol)bibliotek. Även om det primärt handlar om amerikanska förhållanden är det värda att hålla koll på från vårt perspektiv.
NMC Horizon Report 2015 K-12

 • Rethinking How Schools Work
 • Shift to Deeper Learning Approaches
 • Increasing Use of Collaborative Learning Approaches
 • Shift from Students as Consumers to Students as Creators
 • Increasing Use of Hybrid/Blended Learning Designs
 • Rise of STEAM Learning (STEM står för science, technology, engineering, and mathematics)

 

Ny Horizon-rapport om skolor i Europa

New Media Consortium (NMC) och EU-kommissionen har precis släppt sin första Horizon-rapport som beskriver trender och tendenser som är aktuella för lärande i europeiska grundskolor och gymnasier.

Rapporten finns för närvarande endast på engelska men lär komma på svenska inom kort.

Kapitelrubrikerna:

Growing Ubiquity of Social Media
Rethinking the Role of Teachers
Increasing Focus on Open Educational Resources
Increasing Use of Hybrid Learning Designs
Evolution of Online Learning
Rise of Data-Driven Learning and Assessment
Integrating ICT in Teacher Education
Students’ Low Digital Competence
Blending of Formal and Non-Formal Learning
Cloud Computing
Tablet Computing
Games and Gamification
Mobile Learning
Virtual and Remote Laboratories

Horizon Report 2014

Alltid lika intressanta är slutsatserna från trendspaningarna från New Media Consortium (NMC) och dess årliga Horizon Report som görs i samarbete med EDUCASE.

Rapporten är ett vasst verktyg för t ex scenarioplanering och till stor hjälp till dem som står inför framtida vägval oavsett om det handlar om högre utbildning eller samhällsplanering. Naturligtvis har rapporten bäring även för biblioteksfältet i stort. Tack vare globaliseringen sprids tankar, idéer och trender snabbt över lands- och verksamhetsgränser, vilket gör att rapporten känns relevant även utanför universitetsfältet. Det amerikanska utbildningsorganisationer ser idag påverkar svenska folkbibliotek i morgon!

Rapporten presenterar sex viktiga trender, sex betydande utmaningar och sex växande tekniska landvinningar som kommer att får betydelse i framtiden.

Här är trenderna:

 • Växande, gränslösa sociala medier
 • Integrationen av olika slags lärande (online, hybridlärande och samarbetsformer) – MOOCs och webbinarier
 • Uppkomsten av datastyrda inlärnings- och bedömningsmodeller
 • Övergången från studenten som konsument till studenten som kreatör
 • Snabba förändringsstrategier
 • Utvecklingen av lärande på och via nätet

Årets Horizon-rapport


Varje år beskriver och kommenterar Horizon-rapporten sex tenikområden med stor betydelse för högre ytbildning. Det är New Media Consortium (NMC) och EDUCAUSE Learning Initiative (ELI) som ger ut Horizon-rapporterna. 

2009 Horizon Report (32 s, pdf) diskuterar

 • mobiltelefoner
 • molnet
 • geo-alltmöjligt
 • den personliga webben
 • semantiska applikationer
 • smarta objekt

Via Friends-bloggen 

Rekommenderad läsning

Lite upphittat från webbar och bloggar:

The Code4Lib Journal ”This mission of the Code4Lib Journal is to cover “the intersection of libraries, technology, and the future.” We hope that this journal can be one more contribution to the developing culture of collaboration around library technology…”

Journal of Computer-Mediated Communication ”The Journal of Computer-Mediated Communication (JCMC) is a web-based, peer-reviewed scholarly journal. Its focus is social science research on computer-mediated communication via the Internet, the World Wide Web, and wireless technologies.”

NextSpace The OCLC Newsletter

The Horizon Report 2007 edition (.pdf) a collaboration between The New Media Consortium and the EDU CAUSE Learning Initiative

Evidence Based Library and Information Practice ”EBLIP is an open access, peer reviewed journal published quarterly by the University of Alberta Learning Services and supported by an international team of editorial advisors. The purpose of the journal is to provide a forum for librarians and other information professionals to discover research that may contribute to decision making in professional practice.”

Trendwatching ”trendwatching.com is an independent and opinionated consumer trends firm, relying on a global network of 8,000 spotters, working hard to deliver inspiration and pangs of anxiety to business professionals in 120+ countries worldwide.”