Medierådet

Statens medieråd vill öka mediekunnigheten bland yngre barn

Statens medieråd lanserar Nosa på nätet – De första stegen mot ett vaket nätanvändande, ett kunskapspaket som ska öka mediekunnigheten bland yngre barn (5-8-åringarna). Materialet introducerar källkritiskt tänkande, hur man är smart på nätet, tolkar budskap och hur man blir en kritisk mediekonsument.

Nosa på nätet-paketet består av: Sagobok

  •  En sagobok om källkritik för barnen. Som kan laddas ner här.
  • En lärarhandledning med fakta om barnens datoranvändning blandat med praktiska övningar och förslag på samtal, lekar och aktiviteter. Materialet i lärarhandledningen kopplas till skrivningar i kursplanen för förskolan. 
  •  Ett presentationsmaterial för föräldrar som läraren kan använda på t.ex. föräldramöten. Materialet beskriver hur barn använder medier i olika åldrar och vad det är bra att känna till som förälder för att kunna hjälpa sitt barn bli mediekunnigt.

Mediebarn – en sajt för vuxna om barns och ungas datorvanor

Barn och unga som vuxit upp med nätet är digitala på ett annat sätt än vuxna. Barnen är på nätet för att det är det roligaste och mest naturliga som finns. Men vad gör barn framför skärmarna? Hur ser ungas sociala liv ut i den digitala världen? Medierådet har sedan 2005 genomfört undersökningen Ungar & Medier som ger svar på dessa frågor.

Mediebarn presenteras fakta om barnens dator- och nätvanor uppdelat i fyra åldersgrupper: 2-5 år, 5-9 år, 9-12 år och 12-16 år samt råd och tips till föräldrar. Grundläggande fakta varvas med exempel och inblickar i barns och ungas liv på nätet. Här finner du också uppgifter om de vanligaste sajterna och spelen, ordlistor och annat matnyttigt.

Bakom sajten står Medierådet.

 

Onlinespel som sociala mötesplatser

I Medierådets rapport Världen som spelplan – gränsöverskridande i onlinespelskulturen ger  nio personer sin bild av vardagliga möten i spelvärlden. Rapporten handlar om onlinespel som sociala mötesplatser, gränsöverskridande gemenskap, möten med andra kulturer, utvecklade språkkunskaper och spelare som reser till varandra och träffas IRL. Men den handlar även om kulturkrockar, exkludering och sexualisering.

Unga svenskar och Internet

Medierådet har tillsammans med World Internet Institute och .SE tagit fram rapporten Unga svenskar och Internet om vad barn 3-16 år gör på nätet. I studien, författad av Olle Findahl, presenteras bland annat resultat kring barns internetvanor, deras egen och föräldrarnas datorkompetens samt hur internet används i skolan. Rapporten lanseras den 20 maj i samband med konferensen Framtidens lärande.

Jag lägger ut en länk till rapporten när den släppts.

Digitala glosor – Medierådet

Digitala glosor får folk på stan beskriva digitala företeelser som t.ex. internet, chatt, e-mail, community utan att de får säga vissa ord. Filmen är producerad av Unga berättar/Kulturskolan Stockholm och Medierådet.

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

more about ”Digitala glosor – Medierådet”, posted with vodpod

 

Medierådet släpper tre filmer

”För att uppmana till reflektion över varför man ofta beter sig annorlunda online jämfört med offline har Medierådet producerat tre animerade kortfilmer om Abbe, en ung, lite obetänksam kille som tar typiska nätbeteenden till den fysiska världen. Filmerna vänder sig till ungdomar och kommer främst att spridas genom sociala medier som Youtube och Facebook.”

Ungdomars syn på integritet

Uppsnappat från Medierådet :

Datainspektionens Ungdomar och integritet 2009  (pdf 902 Kb) undersöker ungdomars syn på integritet, särskilt i förhållande till internet. I undersökningen framgår att ungdomar har en annan syn på integritet än vuxna. Unga tycker att andra uppgifter än de som finns i personuppgiftslagen, PuL, är känsliga och inställningen till vad som räknas som trakasseri har blivit mer tillåtande.

För att förstå vad att få respekt är, så måste man kanske först förstå vad integritet är.

Barnen, BRIS och IT

Barnens rätt i samhället (BRIS) har utifrån sina kontakter med barn på webben gjort en studie som visar att det finns ett stort glapp mellan ungas vardagliga hantering av internet, datorer och mobiler och vuxnas insikt i internets och datorers betydelse för ungas vardagsliv.
Ladda ner studien från Medierådets webbplats (2 MB, pdf)