dagens bibliotekslänk

EBLIDA: First European Overview on E-lending in Public Libraries

This “First European overview on e-lending in public libraries” has the general objective to lay the
foundation of “sustainable copyright” in public libraries through the examination of three particular
aspects:

 • The dependence of the e-book library trade and library acquisitions on national economic
  factors, legal constraints and institutional requirements (number of users, percentage of
  publications available in a digital format, purchasing power of libraries, the role of
  intermediate layers negotiating with publishers on behalf of libraries);
 • The role played by national and local public authorities in the choice of an e-lending model;
 • The potential strength of a networked system where the library demand is aggregated, with
  an active cultural policy carried out by libraries, alongside and beyond solutions focused on open access practices.

Dagens bibliotekslänk: David Lankes – Less; Better

”Librarians are service oriented. All too often that translates into trying to be all things for all people. When you put diverse communities at the core of a library, the pressure for doing more increases. However, trying to be all things to all people is a sure way to pleasing no one, and burning out library workers in the process. In the shadow of the pandemic, our communities need us more than ever, and they need us to find the balance between serving a community, and saving it.”

David Lankes: Less; Better

De kan bli värdens bästa nya folkbibliotek 2022

Nej inget svenskt bibliotek i alla fall.
Den danska bibliotekssystemleverantören Systematic och IFLA delar för sjunde gången ut bibliotekspriset Public Library of the Year.

20 bibliotek från 17 länder har nominerats till priset som, uppmärksamma nya folkbibliotek som lyckas kombinera funktionell arkitektur med kreativa IT-lösningar och lokal kultur. 

De nominerade är

Missoula Public Library
Missoula Public Library, designat av MSR Design, ligger i Missoula, Montana. Biblioteket är en klimatfokuserad konstruktion som tagit sin omgivning och den storslagna naturen ända in i byggnaden som speglar en alpin backe. På översta våningen kan besökare njuta av utsikten över Mount Sentinel och Missoulas skyline.

Gellerup bibliotek
Gellerup bibliotek, ritat av Schmidt, Hammer och Lassen Arkitekter, framstår som multifunktionellt med en lekfull och inbjudande atmosfär. Biblioteket, som ligger i ett utmanande område i Aarhus, har byggts med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i åtanke. Under byggandet av biblioteket har projektet engagerat arbetslösa lokala ungdomar, vilket sedan har säkrat en stor del av de unga jobben.

Ogre centralbibliotek
Ogre Central Library i Lettland, designat av PBR, utmärker sig på att använda stora mängder trä både ute och inne, vilket är hållbart och samtidigt ger ett varmt och inbjudande utseende. Fönstren på andra våningen är utformade som stora plywoodlådor med kuddar, gardiner och dimbara ljus, där besökarna kan skapa sina egna bekväma läsbås med utsikt över skogen.

Ithra bibliotek
Ithra Library i Saudiarabien, designat av Snøhetta, är ett hisnande bibliotek som med sin användning av olika typer av stenar har ett karaktäristiskt uttryck. Förutom biblioteket rymmer den 80 000 kvadratmeter stora byggnaden olika kulturella faciliteter, inklusive ett museum, biograf, teater, utbildningscenter och restauranger. Själva biblioteket är på 6 000 kvadratmeter, präglat av modern teknik och inspirerande design.

Dagens bibliotekslänk: Vilken är den viktigaste kulturfrågan i valet? Skolbibliotek eller provocerande konst?

I höst är det val till Riksdagen, därför gar SVT Kultur ställt en fråga till ett antal kulturredaktörer:

Vilken är den viktigaste kulturfrågan i valet? Skolbibliotek eller provocerande konst?

Från svaren:

Ida Ölmedal (SDS/HD): ”Det är att alla barn ska ha rätt till ett skolbibliotek och i det skolbiblioteket ska det finnas en bibliotekarie, alltså bemannade skolbibliotek. Det är ovärdigt att svensk skola är så ojämlik och att det är så många barn som inte lär sig läsa. Det påverkar också kulturlivet, samhället, universitet och forskningen i stort om vi har det så.”

Karin Pettersson (AB): ”Alla barns tillgång till kunskap, bildning och goda läskunskaper. Därför att vi ser idag att marknadsskolan segregerar barn allt hårdare utifrån föräldrarnas position i samhället. Det gör att tillgången till bildning, kunskap och läsförmåga blir ojämnt fördelad.”

Dagens bibliotekslänk: Libraries breaking barriers through TikTok

Om bibliotek och TikTok

Library Hi Tech News/ Dina Mokgadi Mashiyan: Libraries breaking barriers through TikTok: enhancing access and visibility

”… librarians need to reskill themselves and change their mindset to take advantage of this platform to reach a larger audience of users as most of the young generation are now using TikTok more than other social media platforms. Librarians have already started using this platform for library marketing and advocacy purposes. Institutions that are parent bodies to libraries should strategize in enhancing their ICT and social media policies and guidelines to embrace emerging platforms so that their libraries can fully engage and embed themselves widely, without limitations.”

Dagens bibliotekslänk: Uvalde librarian thought about canceling storytime. Instead, she made it a refuge

Om bibliotekets roll som trygg, normal plats när det uppstår kriser lokalsamhället, som t ex en tragisk skolskjutning.

NBCNews: Uvalde librarian thought about canceling storytime. Instead, she made it a refuge

”Initially Mendell Morgan, the public library director, thought about closing on Wednesday, out of respect for those who’d lost their children. Ultimately he decided to keep the library open. At a time when librarians across the country have faced baseless allegations and threats of criminal charges from parents who’ve accused them of providing pornography to children, Morgan wanted to show the community what, in his view, a library really is. 
A refuge. A safe place. An escape”

Bråk om bibliotek

Snarare bråk om bibliotek än på bibliotek den här gången. Vad säger ni om ett storbråk inom den akademiska delen av biblioteksfältet? Så greppa popcornspåsen luta dig tillbaka och håll i hatten. För nu flyger smockorna i luften och invektiven haglar. (Nu med rätt länkar)

Det började med en artikel av Johan Sundeen och Roger Blomgren i Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift nr 2/2020: Offentliga bibliotek som arena för aktivism – En fallstudie av vänsterpolitisk biblioteksideologi på 1970- och 2010-talen. ”Föreliggande artikel belyser formeringen, och gestaltningen, av aktivistiska idéer inom bibliotekssektorn på 1970-och 2010-talen. I fokus står socialistiska och identitetspolitiskt laddade övertygelsers betydelse för uppfattningen av professionsidentitet och professionspraktiker.”

I en svarsartikel – Den som sa det han var det. En kritisk blick på Johan Sundeens och Roger Blomgrens ”Offentliga bibliotek som arena för aktivism”. i samma tidskrift nr 1/2022, ville Jonas Aghed ge svar på tal. Med tanke på rubriksättningen anar ni kanske vart det barkar åstad: ”Jag menar att Sundeen och Blomgren har en tydlig bias i sin användning av begreppen ”aktivistisk” och ”neutral” och att deras citathantering och redovisning av empiri är problematisk på flera sätt. Min huvudpoäng är att för att Sundeens och Blomgrens analys ska bära måste de förbigå med tystnad det sedan länge etablerade, kompensatoriska arbetssättet hos svenska folkbibliotekarier. En annan poäng är att Sundeens och Blomgrens analys om den fick allmän acceptans skulle kunna medföra allvarliga problem för svenska folkbibliotekarier och -bibliotek.”

Redaktionen för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift misstänker jag anade att det här kan skapa reaktioner och bjöd in Johan Sundeen och Roger Blomgren till en replik i samma nummer: En serie redaktionellt sanktionerade insinuationer. ”Föreliggande artikel är en replik på Jonas Agheds alster. Hans främsta syfte är att misskreditera våra vetenskapliga utgångspunkter, vilka enligt författaren präglas av influenser från såväl neoliberalt som högerradikalt håll. Aghedsalster borde inte ha publicerats då den saknar vetenskapligt värde och inte lever upp till tidskriftens uttalade krav för en så kallad perspektivartikel.”

Det slutar inte där. För att gjuta olja på vågorna kommenterar Bibliotekshögskolans i Borås Åsa Söderlind och Karen Nowé Hedvall i samma nummer: Om vetenskapligt grundande diskussioner:

”Att orientera sig i och förhålla sig till dagens, ibland högt politiserade debatt, om t e x folkbibliotekens verksamhet och förutsättningar är inte helt enkelt, och ska kanske inte heller ara det. Inom den breda, inkluderande verksamhet med högt i tak som vi värnar om och önskar oss inom utbildning och forskning finns också alltid en risk att vara uppmärksam på, risken för att hårda principer, alltför högt ställda ideal eller kanske tappad distans överskuggar mänsklig och intellektuell lyhördhet och nyfikenhet, självständig reflektion. Det vi i våra roller som företrädare för en akademisk institution främst och med all tänkbar tydlighet vill ta avstånd ifrån är de uttryck för utfrysning och misstänkliggörande, ibland också rent hat eller hot riktat mot enskilda forskare och lärare (eller grupper av forskare) som kan förekomma, både inom och utom akademin. Det är vare sig värdigt en vetenskaplig verksamhet eller förenligt med de förhållningssätt som bör råda i alla sociala sammanhang. Med den utgångspunkten välkomnar vi en kritisk extern granskning och diskussion av vår institutions utbildning och forskning, inom sakliga ramar och med bibehållen respekt för den enskilde forskarens eller lärarens integritet.”

To be, som man säger nu för tiden, continued. Nu ska jag fortsätta läsa om ”Dansk kulturpolitik set gennem tre udgivelser i 60-året for oprettelsen af Ministeriet for Kulturelle Anliggender – Kulturministeriet”.

Heder till Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift att de erbjuder öppen tillgång till sina artiklar!

Bad Librarians Collector Series # 1 J. Edgar Hoover

Alana Mohammed, The Literary Hub:

How J. Edgar Hoover Used the Power of Libraries for Evil

”By misfiling and mislabeling more scandalous information, Hoover could make it hard for any overseeing agency to discover what he was really up to. … These seemingly innocent misclassifications would grow into a series of malignant policies instituted to hide illegal activity.”

Om digitala böcker på folkbibliotek

Regionbibliotek Stockholm har inom ramen för bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen tagit fram ett kunskapsunderlag: ”Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän? Kunskapsunderlag inför upphandling av e-litteratur”.

Rapporten innehåller en exposé över e-bokens 20-åriga historia på svenska fo9lkbibliotek och kommenterar de modeller som finns och har funnits.