dagens bibliotekslänk

Dagens bibliotekslänk: Emotional Labor, Stressors, and Librarians Who Work with the Public

Kelsey Simon: Emotional Labor, Stressors, and Librarians Who Work with the Public

”Service jobs require regular interaction with customers and have certain expectations of specific emotions that should be shown during transactions. This use of expected emotional displays during service transactions is called emotional labor and it is an important part of service work, but there are significant consequences for regular use. This paper reviews the literature on emotional labor, and the consequences of the repeated use of emotional labor within the service workforce. It also reviews the literature on stressors reported by librarians and job-related stress. Relationships can be seen between emotional labor, the work of librarian professionals, and stressors in the library work field. By understanding this relationship librarians can better balance their stress and avoid burnout.”

Dagens bibliotekslänk: Library as Safe Haven: Disaster Planning, Response and Recovery

Amerikanska biblioteksorganisationen ALA har tagit fram en fritt nedladdningsbar handbok för bibliotek som en fristad i katastrofer – Library as Safe Haven: Disaster Planning, Response, and Recovery. Det går säkert att överföra och anpassa innehållet till situationen för svenska bibliotek i och utanför Corona-tider.

Jobbigt på jobbet?

Har du det tufft på jobbet med hårda krav från arbetsgivaren, oförstående kollegor och omänskliga förväntningar från besökare och biblioteksanvändare?

Då kan det här IFLA/ ALA-webbinariet som äger rum 14 juli vara något för dig: Mindfulness to Manage Workplace Stress and Microaggressions.

Description: Navigating workplace stress and microaggressions—verbal and non-verbal messages that are invalidating or demeaning—can be difficult in any profession, but is especially challenging in service-oriented professions like librarianship.  In addition to identifying and naming stressors and microaggressions, various tools can be employed to mitigate the negative effects of these encounters. This session will provide attendees with a framework—mindfulness—that can be used to help process the often-fraught interactions that may take place in our libraries. The webinar will be recorded.

What will you find out on the webinar?

You will understand the roles of microaggressions and workplace stressors.
You will know how mindfulness can be used in workplaces in libraries.

Kulturrådets webbinarium om Garanterat bra böcker

Kulturrådets webbinarium om Garanterat bra böcker kan nu ses i efterhand. Det handlar om hur folkbibliotek kan arbeta med de böcker som får statligt utgivnings- och distributionsstöd. Läs mer om Granterat bra böcker på Kulturrådets webb!

Så här gjorde Biblioteksutveckling Region Örebro län när vi satte upp vår hylla!

 

Biblioteken och den nationella minoritetspolitiken

Det allmänna biblioteksväsendet får ett eget litet kapitel i ett betänkande från Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken, SOU 2020:27.

Det är fr a en beskrivning av nuvarande förhållanden: Av KB:s yttrande till utredningen framgår att huvudparten av myndighetens arbete som rör nationella minoriteter utförs inom ramen för uppdraget att ha nationell överblick, till exempel genom olika utredningar, stödmaterial, föreläsningar och andra främjandeinsatser. Som nämnts följer myndigheten upp biblioteksplaner. Vidare finns frågor om antal titlar på nationella minoritetsspråk i den officiella biblioteksstatistiken. Myndigheten ska även tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och samordning av digitala tjänster inom det allmänna biblioteksväsendet. Inom ramen för den uppgiften har man bland annat gjort en förstudie om digitalt tillgängliggörande av böcker på minoritetsspråk. I mars 2019 lämnade KB rapporten Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi till regeringen. I rapporten föreslås bland annat att urfolket samernas och de nationella minoriteternas bibliotek tilldelas uppdrag och resurser som resursbibliotek för sina språkområden. Detta inkluderar stöd till medieförsörjning och distribution av medier på de nationella minoritetsspråken. Rapporten har remitterats och bereds inom Regeringskansliet.”

I den del som handlar om samordning och främjande av minoritetspolitiken heter det (min kursiv): ”Samordnare inom regionerna upplever att de stora utmaningarna inom minoritetsarbetet finns inom hälso- och sjukvården, medan det inom kultur- och biblioteksområdet fungerar bättre.”

 

Susan Orlean om bibliotek

Det kan vara värt att ta del av denna intervju med Susan Orlean om bibliotek i helgen!

”In 1986, 400,000 books were consumed by flames in a fire that devastated the Los Angeles Public Library. More than 30 years later, with the source of the blaze still unknown, award-winning journalist Susan Orlean re-examines the unsolved mystery in The Library Book. Her quest to find the truth is fueled by a life-long love of reading and a deep appreciation for the democratic institution of the library and its guardians who make books available to all. Orlean will speak with Paul Holdengräber about her discoveries as a journalist and as a reader at the flagship location of the largest library system in the country.”

 

 

Är det tillåtet för bibliotek att genomföra högläsning digitalt? – så svarar experterna!

Jag ställde en fråga till Lawline:
”I dessa Coronatider väljer en del bibliotek att genomföra sina sagostunder digitalt. Bryter de mot upphovsrättslagen om de spelar in när de läser och visar bilder från böckerna på webben? Är det någon skillnad om de har sagostunden strömmande, dvs inte kopieringsbar?”

Här är svaret:

”Litterära verk är bland den typen av verk som skyddas av upphovsrättslagen (URL), se 1 §. Det innebär att den som har upphovsrätt har ensamrätt till att verket görs tillgängligt för allmänheten (2 § 1 st. URL).

När det gäller uppläsning ur texter är det fritt att använda äldre litteratur där det är minst 70 år sedan upphovsmannen avlidit. Folksagor och liknande har ofta inte någon upphovsman och går att använda fritt.

Däremot om verken är nyare och fortfarande omfattas av upphovsrätten krävs det att biblioteket får tillstånd av de som äger rättigheterna.

Bedömningen vid bilder är något annorlunda, men även för bilder är det inte tillåtet att sprida dem digitalt utan tillstånd.

Vidare den inte är kopieringsbar eller inte är inte relevant. Vad som avgör vidare biblioteket gör intrång i upphovsmannens rätt eller inte beror på om de har tillstånd för att använda sig av böckerna eller inte.”

Läs också informationen på Digiteket: Upphovsrätt och avtal vid uppläsning ur böcker på nätet

En ny bok för barn om Corona – fritt tillgänglig dessutom

I  samarbete med bl a Läsrörelsen och Rädda Barnen ger bokförlaget Alfabetaut en fritt nedladdningsbar bok för barn om Corona! Det är Gruffalons skapare, illustratören Axel Scheffler och det engelska bokförlaget Nosy Crow tagit fram en digital bok för barn om coronaviruset. Boken heter ”Coronavirus en bok för barn” och laddas ner från t ex Alfabetas webbsida.

Från pressmeddelandet:

Kunskap lindrar oro
”Oro möts bäst med kunskap”, säger Dag Hernried på Alfabeta. ”Men det kan vara svårt att ge svar som utgår från barns perspektiv. Därför är vi glada att Axel Scheffler har ställt upp gratis och arbetat för högtryck med att få fram bilderna.”
Liksom den engelska utgåvan sprids även den svenska helt gratis. Att alla barn ska få tillgång till boken är viktigt. För att barn, föräldrar och pedagoger ska få det här stödet nu medan behovet är som störst kommer boken ut som en pdf, enkel att ladda ner. Den engelska utgåvan har redan på kort tid fått 1 miljon nedladdningar.
”Jag tycker att det är extremt viktigt att barn och familjer har tillgång till bra och pålitlig information under den här krisen, och jag hoppas att populariteten för de böcker jag har gjort med Julia Donaldson kommer att göra att den här digitala boken också når äldre barn, som kanske minns våra bilderböcker,” säger Axel Scheffler.