dagens bibliotekslänk

Digital litteratur & läsning i förskolan

Hur kan folkbibliotekens arbete med Digitalt först kombineras med samverkan med förskola om språkutveckling. Det här kan vara en del av svaret!

Språkutvecklarna

Förskolan är en viktig demokratisk arena som måste verka kompletterande och kompenserande i förhållande till barns möte med litteratur och språk. Vi vet att det finns starka kopplingar mellan högläsning för yngre barn och barns ordförråd i förskoleåldern. Vi vet också att en elevs läsförståelse i åk 4 indirekt kan kopplas till en tidig exponering av barnlitteratur.

Förskolan har i uppdrag att erbjuda en läsfrämjande och lässtimulerande lärmiljö med syfte att ge alla barn tillgång till de kunskaper och förmågor som är avgörande för en god språk-, läs- och skrivutveckling (Lpfö18). Förskolan har en viktig roll när det gäller att uppmuntra barns nyfikenhet och skapa intresse för läsning. Detta i förhållande till att barns och ungas läsmotivation och läsvanor har en långsiktigt större påverkan på studieresultaten än föräldrarnas socioekonomiska bakgrund.

Idag är den utökade tillgängligheten till smarta telefoner och surfplattor en viktig läsfrämjande resurs. Genom tillgång till digitala…

View original post 910 fler ord

My Library will be Anti-Facist or it will be Bullshit

Christian Lauersen, bibliotekschef i Roskilde, reflekterar om bibliotek och neutralitet. En viktig läsning!

The Library Lab

Translation of my interview with Erling Bergan, editor of Bibliotekaren (The Librarian), the Norwegian Union of Librarians‘ journal. Link to the original interview: https://www.bibforb.no/biblioteket-ma-vaere-anti-facistisk-ellers-blir-det-bullshit/    

20882062_10155620523347552_5039271018939094781_nAre libraries a neutral institution?

Christian Lauersen was to be presenting at the Granitol conference at Gjøvik this winter but injuries after a nasty bike ride prevented him from coming. We still got a chat with him about the role of the library in a society that seems to be increasingly polarized.

You put up for an energetic lecture at the Granitol conference, entitled ”My library will be anti-facist or it will be bullshit – why the library is not a neutral institution”. What did you mean by this title?

Yes it was really annoying that I was prevented from coming – I had looked so much forward to debating this highly relevant topic with the Granitol participants. What I mean by the…

View original post 1 601 fler ord

Dagens bibliotekslänk: Selling and lending e-books: Changes in the Swedish literary field

Dagens bibliotekslänk går till Birgitta Wallins doktorsavhandling från Högskolan i Borås: ”Selling and lending e-books: Changes in the Swedish literary field”.

Från abstract: ”Key findings revealed that the e-book distributors in the Swedish book market maintain their positions by adapting to the changing digital market. There are two main strategies found in regard to e-book use: the first in which the use of e-books is encouraged in order to maintain relevance for customers and library users; the second in which physical bookshops and some public libraries are passive and do not encourage the use of e-books when it comes to their customers and library users.”

och

”The tensions found mainly concerned the availability of e-book titles and conditions of selling, licensing, lending and use of e-book titles as dictated by the most powerful actors in the field. There were ideological tensions which emerged with e-book lending which were not present with print book lending (at least not from the beginning of the 20th century).

Dagens bibliotekslänk: Hateful Conduct in Libraries: Supporting Library Workers and Patrons

Amerikanska biblioteksföreningen, ALA har gjort en guide för att hantera hat och hot på bibliotek som kan vara intressant att ta del av även på våra breddgrader:  Hateful Conduct in Libraries: Supporting Library Workers and Patrons

”This guide can be used by libraries as they initiate conversations among staff members and within their communities. The guide is divided into three sections:

Proactive Preparation (What strategic steps can I take to prepare in the event hateful conduct situations occur within the library?)
Responding to an Incident (What do I do if hateful conduct is directed at me, a colleague, or a patron, and how do I follow-up?)
Meeting Community Needs (How do I balance access to all viewpoints while also identifying and supporting historically marginalized perspectives?)”

 

Dagens bibliotekslänk: Hur och varför bibliotek ska stödja demokrati och medborgarengagemang

Hur och varför bibliotek ska stödja medborgarengagemang är något som de amerikanska bibliotekskollegorna Kristen S. Shuyler och Liz Chenevey funderat på utifrån hur bibliotek i delstaten Virginia verkar i sina lokalsamhällen: Fulfilling Our Potential: Libraries Supporting Civic Engagement in Virginia 

Och naturligtvis går stora delar att överföra till Skandinaviska förhållanden och en diskussion om bibliotek som försvarar demokrati kan vara neutrala.

”If libraries continue to perpetuate this narrative of neutrality, we create a space for dominant voices, which may conflict with our profession’s values, to monopolize democratic discourse without considering our own voice as people and as an institution — in essence, making our profession invisible and without agency. By remaining neutral, we strip our ability to act on our own behalf and for the benefit of the most vulnerable members of our community. However, by choosing to actively involve ourselves in the civic life of our communities, libraries can fulfill our “moral responsibility to address the needs of communities,” demonstrate our value to policymakers and the public, and honor our profession’s core values — including democracy, diversity, social responsibility, and the public good.”

Ett sätt som författarna tar upp är bibliotek som plats för att lära ut det de kallas ”civic literary” – medborgarkunskap.

Social läsning är det nya svarta: Om bokcirklar

Social läsning är det nya svarta: Lena Kjersén Edman har skrivit en lika utmärkt som behändig handbok i hur folk kan komma igång med att läsa tillsammans. För visst är det som Lena skriver ”Den som läser och samtalar med vänner om läserfarenheter och livserfarenheter kan aldrig ha tråkigt”! Boken heter ”Vad ska vi läsa i bokcirkeln? Lästips och hur vi får fart på samtalet” – och det är precis vad boken gör.

Boken lyfter fram ett antal klassiska och nya författarskap och reflekterar över varför just dessa titlar är intressanta att läsa tillsamman och diskutera med andra. Boken kan läsas som inspiration för den nystartade bokcirkeln och ge energi för de som redan läst ”allt”. Bokens litteraturlista är väl det närmaste en kanon för svenska bibliotek en kan komma. Möjligen saknar jag Jason Diaktés ”En droppe midnatt”. Några handfasta tips avslutar boken – det bästa tipset är nog att inte krångla till det med för mycket mat på cirkelträffarna. Småplock anbefalles.

Om vin i samband med läsecirkeln står det inget om… Men det går säkert att hitta en ursäkt. T ex om ni ska läsa Charles Dickens.

 

Tillträdesförbud på bibliotek och NMR?

Du har säkert noterat lagförslaget som innebär möjligheten att portförbjuda besökare som inte uppför sig på bibliotek och liknande anläggningar. Du kan läsa lagförslaget här.

Svensk Biblioteksförening protesterar mot förslaget. Bl a med argumentet att tillträdesförbud skulle inte bara inskränka den grundlagsstadgade rörelsefriheten utan även den enskildes rätt till biblioteksverksamhet.

– Det är ett huvudmansvar att agera när det är stök och bråk, det ska inte ligga på enskilda bibliotekarier att agera ordningsvakter. Ett lagförslag om tillträdesförbud skulle direkt påverka personalen: vem ska fatta beslut om en person ska portas och på vilka grunder? Man utsätter personalen för något de inte ska behöva göra, säger föreningens generalsekreterare Karin Linder till SvT:s Kulturnyheterna.

Samtidigt i Östersund: Hotfull NMR-sympatisör på sagostund med dragqueens 

”Det var grova hot – dödshot. Vi vet inte om de är organiserade men det har funnits en hotbild tidigare, där de sagt att de ska stoppa projektet. Polisen kom och förde bort honom. Vi kommer inte ställa in något evenemang – men säkerhet är prioritering hädanefter. Vi kommer inte ge upp!”, skriver Petter Wallenberg, initiativtagare och konstnärlig ledare till Kulturnyheterna.

Iofs antar jag att det redan finns lagar som reglerar olaga hot, men ändå.