Facebook

28 svenska biblioteksrelaterade Facebook-sidor

Faceboook-sidor fungerar som alternativa webbplatser för företag, artister, organisationer och för den delen bibliotek. De ökar interaktionen med och mellan sin publik – under förutsättning att de också finns på Facebook, förstås. Sidorna är inte lika interaktiva som grupper utan fungerar mer som komplement när man snabbt vill sprida ut nyheter eller skapa opinion. Interaktionen är lite olika också – de algoritmer som styr Facebook innebär inte automatiskt att du får meddelanden från sidorna – om du inte interagerar genom att t ex gill det som skickas ut. Ju mer du gillar desto mer sidinnehåll får du del av.

Varför ska du intressera dig för biblioteksrelaterade Facebook-sidor? Själv tycker jag att det är ett hyfsat enkelt sätt att hålla mig a jour på det som sker inom det område som jag är intresserad av. Om webbsidorna upplevs som en aning stela och officiella, så är det här det mer spännande händer. Tycker jag iaf. För att man ska veta vad det är för slags sidor som man tittar på görs en enkel kategorisering.

Naturligtvis finns det en rad biblioteksrelaterade Facebook-sidor. Varje bibliotek med självaktning har numer en sida på Facebook, annat var det förr.

Självklart kan sidorna vara utgångspunkt för professionellt nätverkande.
För att det ska bli lättare att hålla reda på bibliotekens sidor på Facebook har Åke Nygren gjort en lista på 280 Svenska bibliotek på Facebook. Kudos till Åke för det jobet.

Här kommer ett subjektivt urval av svenska sidor med biblioteksinriktning som jag följer eller är intresserad av. Har du tips på fler sidor som du tycker passar in? Skriv en kommentar isf!

 1. BiS – Bibliotek i Samhälle (Ideell organisation, 836 gillar)
 2. Biblioteksdagarna (Ideell organisation, 360 gillar)
 3. Biblioteksbladet (Media/Nyheter/Publicering, 300 gillar)
 4. Bibliotekshögskolan (Universitet, 586 gillar)
 5. Biblioteks- & Informationsvetenskap Växjö (Universitet, 271 gillar)
 6. Svensk Biblioteksförening (Ideell organisation, 1 299 gillar)
 7. LIBRIS nationella bibliotekssystem (Statlig organisation, 616 gillar)
 8. Svensk biblioteksförening – Regionförening Väst (Förening, 61 gillar)
 9. Svensk Förening för Informationsspecialister (Organisation, 425 gillar)
 10. Bibliotekskatten (Personlig blogg, 96 gillar)
 11. Bibliotekskartan.se (Webbplats, 31 gillar)
 12. Svensk biblioteksförenings nätverk för hbtq-frågor på bibliotek (Förening, 309 gillar)
 13. Svensk Biblioteksförening, Östergötland och Jönköpings län (Ideell organisation, 174 gillar)
 14. BTJ Förlag (Förläggare, 693 gillar)
 15. CS Library (Programvara, 132 gillar)
 16. Axiell Sverige (Företag, 188 gillar)
 17. Svenska Daisykonsortiet (Organisation, 183 gillar)
 18. Framsidan (Bibliotek, 218 gillar)
 19. Onda bibliotekarier (Community, 937 gillar)
 20. Skolbibliotek.se (Förening, 642 gillar)
 21. Skolbiblioteksuppropet (Community, 189 gillar)
 22. Feelgoodbibliotekarien (Bok, 1 552 gillar)
 23. Sociala medier på biblioteken – bloggen (Regional webbplats, 362 gillar)
 24. Wagner Form AB (Internet/programvara, 67 gillar)
 25. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM (Statlig organisation, 1 878 gillar)
 26. BTJ (Professionella tjänster, 344 gillar)
 27. DIK Facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation (Ideell organisation, 3 246 gillar)
 28. Bibliotekspodden Solen (Bibliotek, 110 gillar)

Bonus
Modelprogram for folkebiblioteker (Community, 1 062 gillar)

Är du intresserad av svenska biblioteksrelaterade grupper på Facebook? Isf hittar du en lista här.

52+1 svenska biblioteksinriktade Facebookgrupper

Facebook blir allt mer en del av vardagen för många människor. Lika självklart som att låta radion vara igång i bakgrunden för tidigare generationer, så låter många numer informationsbruset vara på mer eller mindre hela tiden. Det på verkar privatlivet lika väl som arbetslivet. Så varför inte förena nöje med nytta?

Det finns flera Svenska biblioteksgrupper på Facebook som är väl värda att utforska. Grupper där du kan nätverka, skapa nya kontakter pusha länkar och ställa frågor och kanske svara på dem. Samtalstonen på de biblioteksrelaterade grupperna på Facebook är i regel trevligare än på t ex Biblist.

Det här är ingen komplett lista – det är de grupper där jag själv är nätvarande – men det kan vara intressant för dig som kanske missat någon spännande grupp eller om du vill utforska Facebook ur ett yrkesmässigt perspektiv. (Kommentera gärna om du vill tipsa om andra listor med biblioteksinriktning som du tycker är viktiga) Några grupper är slutna, dvs du måste själv anmäla ditt intresse för att delta och bli godkänd av gruppens administratörer. Några grupper är mer aktiva än andra. Grupper som är mer personliga kamratnätverk har jag inte tagit med i listan.
Facebook-grupper erbjuder mer till dialog och fokuserar mer till ett specifikt ämnesområde än Facebook-sidor som snarare har karaktären av envägskanaler som t ex Peter Alsbjers blogg, Svensk Biblioteksförening eller BiS.

 1. BiblFeed – på fejjan (sluten grupp 2 253 medlemmar)
  ”Välkommen till BiblFeed på fejjan! Här kan du diskutera, tipsa, debattera och umgås med andra som gillar bibliotek i alla dess former.”
 2. reSpace! Om makerspaces, digitala  lab och rum för skapande på bibliotek (sluten grupp, 664 medlemmar)
  ”Välkomna att samarbeta kring och diskutera Makerspaces, digitala medialab, och rum för deltagande och skapande på biblioteken.
  Här kan vi dela med oss av idéer-stort som smått- och inte minst ställa frågor!”
 3. Forum för barn- och ungdomsbibliotekarier och andra med samma fokus (sluten grupp, 1 561 medlemmar)
  ”Visst vore det bra med ett forum där man kan dela kompetens och bra idéer som varje enskild person går och bär på. Man behöver ju inte bo på samma ställe för att samverka och ha nytta av varandra.”
 4. Seriebibliotekarier och andra med samma fokus (117 medlemmar)
  ”Forum för oss som jobbar med tecknade serier och grafisk litteratur på bibliotek och liknande institutioner. Här kan vi utbyta erfarenheter, tips och idéer.
  Bibliotekarier, biblioteksassistenter, informatörer, arkivarier, museiarbetare m fl är välkomna hit för diskussioner om arbetet med den 9:e konstformen.”
 5. Bokbussar i Sverige (sluten grupp)
  ”För oss som jobbar med bokbussverksamhet i Sverige. Ett nätverk där vi kan utbyta erfarenheter med varandra.”
 6. Dela och Lär (166 medlemmar)
  ”Dela & Lär har skapats för att KompoBibdeltagarna (500 personer) även i fortsättningen ska kunna dela med sig av kunskap till varandra och för att lära sig nya saker”
 7. Folkbibliotekschefer (sluten grupp, 128 medlemmar)
  ”På KBs chefskonferens kom önskan fram att vi borde ha en grupp för folkbibliotekschefer, så jaggjorde en. Bjud gärna in alla berörda ni känner så kan vi diskutera sen vad vi ska göra i gruppen”
 8. KompUt på bibliotek (sluten grupp, 59 medlemmar)
  ”Arbetar du med kompetensutvecklingsfrågor inom bibliotek?
  Här kan du dela med dig av erfarenheter, tipsa och få tips, ställa frågor och hitta möjliga samarbetspartners”
 9. Mobila bibliotekarier (56 medlemmar)
  ”Vi är många bibliotekarier som är intresserade av appar, smartphones, surfplattor och annat skoj. Kanske är intresset tillräckligt stort för att starta ett nätverk inom Svensk biblioteksförening? Innan dess börjar vi med en facebookgrupp där vi kan diskutera hur ett eventuellt nätverk skulle kunna se ut, men framförallt för att låta oss inspireras av varandra!”
 10. Digidelnätverket (361 medlemmar, ganska mycket biblioteksfolk representerade även om gruppen ät bredare än så)
  Som ni säkert vet, har kampanjen Digidel2013 avslutats. Men Digidelnätverket lever vidare. Här följer fortsättningen! En öppen grupp där alla intresserade kan delta!
 11. Nordic Labs (sluten grupp, 259 medlemmar, iofs från hela Norden, men den passar här ändå)
  ”Network of Nordic Library Labs”
 12. e-böcker åt folket (651 medlemmar)
  ”vill du vara med och säkra demokratin? förlagen begränsar alltmer bibliotekens fria tillgång till e-böcker och detta är ett växande hot mot demokratin. känner du också att det är dags att agera? från ord till handling – gå med oss nu!
 13. I Carlssons Klister (56 medlemmar)
  ”Till minne av I Carlssons Klister (1973 – 1994) – den saligt avsomnade biblioteksskoletidskriften från BHS i Borås.
  Den förändrade våra liv.”
 14. Plattor på bibliotek (519 medlemmar)
  ”Här diskuterar vi plattor av olika de slag på bibliotek. Hur använder vi dem – problem som uppstår – möjligheter som finns. Gruppen är till för anställda på bibliotek i Sverige.”
 15. E-böcker på folkbibliotek (Sluten grupp, 237 medlemmar)
  ”Arbetsgrupp för att diskutera medieurvalsprinciper och strategier för e-böcker på folkbiblioteken. Gruppen är till för anställda på bibliotek i Sverige.”
 16. Fjärrlån (106 medlemmar)
  ”Denna Facebookgrupp är för alla oss som jobbar med fjärrlån i Sverige. Gruppen är tänkt som ett forum där vi kan ta upp praktiska problem men också bolla större frågor och idéer.”
 17. KIMHUB (sluten grupp, 84 medlemmar)
  ”Kommunikation, information och marknadsföring på högskole- och univ.bib.”
 18. Statistik på akademiska bibliotek (sluten grupp, 91 medlemmar)
  ”En grupp för diskussioner kring arbetet med statistik på akademiska bibliotek.”
 19. Förvärv av e-resurser på akademiska bibliotek (sluten grupp, 75 medlemmar)
  ”Sluten grupp för att diskutera produkter, erbjudanden, tjänster och plattformar för förvärv av e-resurser på akademiska bibliotek”
 20. Eböcker på akademiska bibliotek (sluten grupp, 221 medlemmar)
  ”Ett nätverk för oss som jobbar med e-böcker på akademiska bibliotek. Nätverket startades i samband med Chalmers e-boksseminarium hösten 2011. Ett forum att ta upp praktiska problem i och även bolla större frågor.”
 21. Discoveryverktyg på bibliotek (137 medlemmar)
  ”En grupp som diskuterar Discoveryverktyg på bibliotek. Gruppen startades i samband med konferensen ”Discovery Tools- blev det som vi trodde?” på Södertörns högskola 2014.”
 22. Nätverket för forskningsbibliotekens pedagogiska roll (251 medlemmar)
  ”Syftet med nätverket är att synliggöra informationskompetensens betydelse för universitetens kvalitetsutveckling. Nätverket ska också vara ett nationellt forum för samarbete, erfarenhetsutbyte och utveckling kring forskningsbibliotekens pedagogiska roll.”
 23. E-boksakuten (102 medlemmar)
  ”Ett öppet supportforum för dig som behöver hjälp med e-böcker på din läsplatta, surfplatta, smartphone eller laptop. Ställ en fråga och vi hjälps åt att hitta ett svar!”
 24. Digibib-nätverket (328 medlemmar)
  ”Välkommen till Facebookgruppen för Svensk Biblioteksförenings expertnätverk för digitala bibliotekstjänster!
  Nätverket verkar för idéutbyte, kunskapsspridning, inspiration och eget skapande på området ny teknik/nya medier. Vår ambition är att identifiera nuvarande och nya tjänster som kan stärka bibliotekens ställning som relevanta aktörer i det moderna medie-och kommunikationssamhället.”
 25. Skolbibliotekssamtal (sluten grupp, 427 medlemmar)
  ”Här kan vi dryfta olika skolbiblioteksfrågor. Vi välkomnar allt idéutbyte som har med skolbibliotek att göra. Alla intresserade är välkomna att vara med i gruppen.”
 26. Mångspråkigt gymnasiebibliotek (177 medlemmar)
  ”Det här är Internationella bibliotekets grupp för skol- och gymnasiebibliotekarier, modersmålslärare, lärare mflr med intresse för mångspråksfrågor och av hur man, genom skolbiblioteket, kan arbeta med och tillgängliggöra media på elevernas modersmål.
  Här kan vi nätverka och inspirera varandra genom idé- och erfarenhetsutbyte och gemensam omvärldsbevakning. Ladda gärna upp länkar till intressanta forskningsrön, intressanta projekt, bra inköpsställen mm.”
 27. Idébank för Läs bro’ och Läs-kickar (sluten gupp,11 medlemmar)
  ”Regionbiblioteket (Region Örebro län) ligger bakom de två läsfrämjande projekten Läs bro’ och Läs-kickar. Det här är en idébank för alla som är deltagare i något av projekten, men också för er som är allmänt intresserade av hur biblioteken kan jobba med fritidsläsning på nya sätt.
  Här delar vi med oss av både lyckade och mindre lyckade projekt, allt för att peppa varandra att våga testa och våga utvärdera, en hjälp att hitta metoder och strategier som funkar för just er.”
 28. Kvalitetsdialog (sluten grupp, 57 medlemmar)
  ”Ett forum för oss på läns/regionbibliotek där vi kan dela med oss av vårt arbete med biblioteksplanerna.”
 29. Bibliotek som använder Axiell Arena (sluten grupp, 273 medlemmar)
  ”Jobbar du med Axiell Arena och vill kunna ställa frågor och få svar om funktioner och annat? I gruppen Bibliotek som använder Axiell Arena är tanken att vi som arbetar med Arena på svenska bibliotek ska kunna dela med oss av våra kunskaper med varandra på ett enkelt sätt.
  Observera att denna grupp ägs av biblioteken själva och det är inte en officiell kanal för att kontakta Axiell. Rena supportärenden hänvisas till respektive supportavdelning.
  Personal från Axiell är borttagna fr o m 2014-09-19″
 30. Svenska musikbiblioteksföreningen (33 medlemmar)
  ”Svenska musikbiblioteksföreningen är en intresseorganisation för dig som arbetar med musik vid bibliotek, arkiv och liknande. Om du är intresserad av vad man gör på andra ställen, vill utvecklas i
  din yrkesroll, träffa kollegor och gå på kurser är SMBF föreningen för dig!”
 31. Bibliotek på Instagram (Sluten grupp, 275 medlemmar)
  ”Hej! Välkomna hit! Jag tänker att vi kan använda den här gruppen till att prata om hur vi på bibliotek använder Instagram, dela med oss av tips och idéer, diskutera begränsningar, hitta på gemensamma taggar, fundera över ”nya” sätt att kommunicera med våra besökare via Instagram m.m. Bjud gärna in personer!”
 32. Bokberättande Bibliotekarier (46 medlemmar, något avsomnad)
  ”En grupp för alla oss bibliotekarier som ägnar oss åt att berätta om böcker.”
 33. Biblioteksdeckarna (195 medlemmar)
  ”Läste du en bok som barn men kommer inte ihåg titel eller författare? Har du en annan fråga som du tror Biblioteksdeckarna kan lösa? Tillsammans kan vi hitta svaret!”
 34. Märkliga bibliotekshistorier (1 434 medlemmar)
  ”Här samlar vi alla de märkliga, rörande, galna, roliga historier som händer dagligen runt om påbiblioteken. Bidra med just din historia. Gör det med etisk medvetenhet. Kanske kan det bli en bok såsmåningom?”
 35. Bibliotek i skolan (135 medlemmar)
  ”Här pratar vi skolbibliotek generellt, i vårt land, i vår region (Västerbotten, Norrbotten), i vår kommun. Då skolbibliotekarier ofta finns som små öar ute i skolorna, från kust till fjäll, blir det än viktigare att kunna stöta och blöta, omvärldsbevaka, undersöka mm.”
 36. Marknadsföring och kulturarrangemang på bibliotek (12 medlemmar, sluten grupp, oklart om den är avsomnad eller ej)
  ”Sluten grupp för oss som i någon form arbetar med marknadsföring, information och kulturarrangemang på bibliotek. Här kan vi utbyta idéer, tipsa varandra och prata arbetsmetoder etc.”
 37. Bibliotekspersonal i Dalarna (sluten grupp, 87 medlemmar)
  ”Välkommen hit till gruppen för oss som arbetar på bibliotek i Dalarna. Här kan vi kunskapsdela och ställa allehanda biblioteksrelaterade frågor. Inget är för stort eller smått. Vi är alla administratörer och kan därmed bjuda in våra bibliotekskollegor i Dalarna.”
 38. Skönlitteratur på bibliotek (68 medlemmar)
  ”Forum för diskussioner, frågor, tips mm. som handlar om skönlitteratur på bibliotek.”
 39. Bibliotekarier för populärkultur (29 medlemmar)
  ”Det här är gruppen för dig som arbetar på bibliotek och vill diskutera populärkultur i alla dess former.”
 40. Vi som jobbar på bibliotek (sluten grupp, 28 medlemmar)
  ””Varför uppfinna hjulet igen?” Om du nu ändå omvärldsbevakar, kan du då inte tipsa oss andra i branschen? I den här gruppen delger vi varandra ”smått och stort som vi ramlar över”; ny teknik, nya idéer, men även ”klurigheter som är bra att kunna” som man kanske använt sig av mycket under sin karriär. Exakt vad det kan vara? Det vet bara du! Här kan vi dela med oss av våra erfarenheter helt enkelt.”
 41. Värdet av biblioteksbesöket (30 medlemmar)
  ”I detta forum kan alla intresserade dela med sig av sina erfarenheter, funderingar och idéer. Hur använder besökarna ert bibliotek? Hur använder Du ditt bibliotek? Dela gärna med dig av boktips och andra texter som tar upp ämnet.”
 42. IT i biblioteket (sluten grupp, 23 medlemmar)
  ”Här diskuterar vi allt som rör IT i biblioteket, från kablar till mjukvara!”
 43. Sverigefinländsk biblioteksförening – Ruotsinsuomalainen kirjastoyhdistys (45 medlemmar)
  ”- bevakar aktivt utvecklingen i samhället och kulturlivet, samt befrämjar finsk, sverigefinsk och finlandssvensk litteratur i Sverige
  – informerar
  – tar ställning till lokala och riksomfattande biblioteksfrågor
  – ordnar möten, kurser och studiedagar”
 44. Bibliotekariekonventet (71 medlemmar)
  ”Bibliotekariekonventet är ett samarbetsorgan för Uppsala studentnationers bibliotekarier. Syftet är att främja samarbete och kontakter bibliotekarierna emellan för att på så sätt bistå i deras gärning. Konventet samlas till sammanträde tre gånger per termin. Dessutom förestår konventet en omfattande social verksamhet med studiebesök, middagar och andra arrangemang.”
 45. Svensk biblioteksförenings nätverk för statliga bibliotek (24 medlemmar, sluten grupp)
  ”Grupp för Svensk biblioteksförenings nätverk för statliga bibliotek.”
 46. IFLA WLIC – svenska deltagare (102 medlemmar)
  ”För nätverkande och tips inför IFLA WLIC”
 47. Sommarboken (199 medlemmar)
  ”Sommarboken-gruppen riktar sig till folkbibliotek som är med i projektet Sommarboken. Här berättar vi vad som händer, om material att få eller köpa, ger metodtips till varandra mm.”
 48. Expertnätverket för skolbibliotek (71 medlemmar)
  ”Välkommen till Svensk biblioteksförenings expertnätverk för skolbibliotek!
  Vi är ett nyligen startat nätverk där skolbiblioteksfrågan, i alla dess former och perspektiv, står i fokus. Skolbibliotekets roll i skolvärlden och lärandet, elevernas rätt till lagstadgade resurser och samarbete mellan verksamheter är några knutpunkter.”
 49. Gaming Librarians (sluten grupp 42 medlemmar)
  ”A group for all the gaming librarians out there.
  Whether you’re into video games, board games, role-playing, massively multiplayer online role-playing and so on and so forth!
  All gaming librarians, all nationalities, welcome.
  Svensk? Iaf nästan bara svenska bibliotekskollegor med.
 50. KB-anställda (sluten grupp 173 medlemmar)
  ”En Facebook-grupp för anställda på Kungl. biblioteket. Gruppen är ett komplement till våra anslagstavlor i Humlegården, Karlavägen Grängesberg, Strängnäs och Bålsta”
 51. Bloggare på KB (sluten grupp, 23 medlemmar)
 52. <meta http-equiv=”refresh” content=”0; URL=/groups/1132162026827574/?_fb_noscript=1″ />Digitalhjälp på bibliotek (sluten grupp, 65 medlemmar)

  Bonus:

Biblioteken.fi (sluten grupp, 77 medlemmar)
”Gemensam grupp för bibliotekspersonal i Svenskfinland. Gruppen är menad för utbyte av erfarenheter, upplevelser och anekdoter. Här kan du också fråga en kollega om det är något du undrar över. Ordet är nästan fritt!”

Folkbiblioteken och Facebook

Folkbibliotekens förhållningssätt till och användning av Facebook är i fokus för ett par aktuella B/I-uppsatser. Båda efterlyser strategier för folkbibliotekens användning av sociala medier.

Vad gör bibblan på Facebook?” är frågan som ställs i Sofia Lutmans studie av ungdomars uppfattningar om bibliotekens marknadsföring och  kommunikation i sociala medier. Mer preciserat handlar det om vad ungdomar anser om att biblioteken använder sociala medier för kommunikation och marknadsföring?

Tänkvärda resultat från uppsatsen:

 • Det finns ett tydligt samband mellan hur ofta ungdomarna besöker ett bibliotek och huruvida de känner till bibliotekens närvaro i sociala medier.
 • Ju mer ungdomarna läser, desto troligare är det att de känner till bibliotekens närvaro i sociala medier.  Ju mer de läser, desto bättre tycker de att det är att biblioteken använder sociala medier.
 • ”En annan slutsats man kan dra utifrån tidigare forskning och min empiri är hur viktigt det är att ha en strategi med sociala medier. Gör en ordentlig omvärldsbevakning! Man får inte vara så upptagen med att nå ungdomar att man glömmer bort ungdomarna själva … Det bästa sättet att ta reda på vad ungdomar vill ha ut av biblioteken i sociala mediet
  är helt enkelt att följa en av mina intervjurespondenters råd: ”Fråga!”

Gilla, dela och kommentera heter Julia Harryssons och Josefin Larssons uppsats som handlar om användarrespons på bibliotekets Facebookinlägg.

Intressant för bibliotek som vill ha fler gillningar på sina Facebooksidor är:

 • användarresponsen är jämförelsevis hög gällande videos och kulturnyheter.
 • foton och länkar uppnår en relativt hög grad av respons från användarna men att länkar och videos är de som delas mest
 • Bristen på marknadsföring av sidor och inlägg samt den låga frekvensen av publicering av inlägg tyder på att de bibliotek som undersökts saknar strategier för arbetet med sociala medier.

Bibliotekens Facebook-sidor snarare marknadsföring än dialog

Anna-Karin Enqvist Jonsson har i sin B/I-magisteruppsats Biblioteket på Facebook gjort en  studie av hur svensk bibliotek använder sig av Facebook. Hon har undersökt såväl akademiska bibliotek som folkbibliotek

Syftet med hennes studie har varit att undersöka hur svenska bibliotek använder Facebook. Det hon kommer fram till är att folkbibliotek är mer aktiva i sin publicering av Facebookinlägg än akademiska bibliotek. De bibliotek som har en skriftlig policy för användning av Facebook eller sociala medier är mer aktiva än de som inte har någon sådan policy.
Hon ser ett samband mellan Facebook-aktivitet och antal personer som gillar bibliotekens Facebooksidor.

Dock skiljer sig användningen mellan folkbiblioteken och de akademiska biblioteken. Folkbiblioteken publicerar fler länkar och mer information om evenemang, boktips och medietips än de akademiska biblioteken.  De akademiska biblioteken fokuserar mer på information om digitala resurser, forskningsresultat och platsannonser.

Enligt författaren är den vanligaste anledningen som biblioteken uppger till att de använder Facebook, att de vill skapa dialog med användarna. Författaren kan dock konstatera att kommunikationen på Facebooksidorna  består mest av envägskommunikation. Mycket till interaktion och dialog handlar det inte om i praktiken. En slutsats hon gör är att ”Facebook används mer som ett verktyg för marknadsföring av framförallt evenemang än som ett verktyg för att föra dialog med användarna”. (Min kursiv)

En tendens som författaren ser  är att på de Facebook-sidor där bibliotekarierna snabbt kommenterar och besvarar inlägg och är lite mer personlig eller avslappnad i tonen är även användarna mer aktiva och diskuterar oftare saker med bibliotekarien.
Min slutsats är att om biblioteken ska ta sin plats på sociala medier på allvar och på ett trovärdigt sätt, så måste det avsättas tid för det. Det är samma grundläggande biblioteksarbete (boktips, lästips, stöd att hitta information och söka kunskaper) och samma kompetenser som behövs som i arbetet på det fysiska biblioteket. Att uppdatera Facebook-sidan är inget man ska göra efter det att alla återlämnade böcker är uppställda i rätt ordning på hyllan. Det ska göras planerat, dvs resurssatt och med rätt information till rätt målgrupp i rätt tid.

Om svenska folkbiblioteks användning av Facebook

Lisa Christensson och Mikael Jergefelt har i en aktuell B/I-magisteruppsats – ”Why so serious?”– en kvalitativ undersökning av folkbiblioteks användning av Facebook -analyserat hur ett antal svenska folkbibliotek ser på sin Facebook-närvaro.

Förhållningssättet är lekfullhet:

”Användningen fokuserar främst kring att visa upp sig och marknadsfora handelser och evenemang i det fysiska biblioteket, men sättet det sker på skiljer sig stort mellan biblioteken och visar på ett fritt och kreativt arbetssatt.”

Enklare än bloggar:
Den intervjuade bibliotekspersonalen menar att ”Facebook är ett bra verktyg att arbeta med tack vare att det ar gratis, personligt och kraver minimalt med arbetstid. Till skillnad fran bloggar och andra sociala medier resulterar Facebook i mycket respons fran anvandarna med lite arbete.”

Perfekt för marknadsföring:
”Den största fördelen vi observerat i undersökningen är att bibliotekarier med väldigt liten ansträngning kan åstadkomma avancerad marknadsföring och nå ut till en stor grupp användare.”

danah boyd – PdF2009 – The Not-So-Hidden Politics of Class Online

22 minuter från Personal Democray Forum 2009, läs dana boyds anförande på http://www.danah.org/papers/talks/PDF2009.html

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.