Framtidens bilderbok?

The Living Library is a large interactive projected book which works as a companion piece to the Connected Worlds exhibit. Living Library uses two cameras and a laser light source projector to create a dynamic, animated experience that is both tactile and rich. A depth camera mounted above the book tracks visitors’ hands and allows them to trigger animations simply by touching the page, bringing the book to life. Printed decorative designs on each page are also tracked, allowing the correct digital content to be projected on to the book’s pages whenever a visitor turns a page.

Living Library allows visitors to learn more about each plant, creature, and habitat and the relationships between them. Additionally, the book dives deeper into how the system works, the science behind the project and provides additional perspectives and tips for exploring Connected Worlds.

 

Varje krona satsad på bibliotek ger 2-5 kronor tillbaks till samhället

Begreppet avkastning på investering (Return on Investment, ROI) används ofta för att beräkna och utvärdera en investering, till exempel samhällets investering i bibliotek. PublicLibraryNews har gjort en sammanställning av undersökningar från olika delar av världen som visar på hur mycket ett samhälle tjänar på att det finns bibliotek – i reda pengar.

Räkna ut själv värdet av ditt biblioteksbesök med hjälp av ALA:s Library Value Calculator

Amerikanska LRS (Library Reseach Service) har gjort ett verktyg för att räkna ut ett folkbiblioteks nyttovärde – Return on Investment genom att jämföra med andra (amerikanska) bibliotek.
Man börjar med att välja bibliotekstyp efter 8 ”bibliotekspersona” (jag har inget bättre namn) som stämmer överens med det egna biblioteket.  Det finns personas för stora och små bibliotek. T ex för lilla Fort Morgan PL:

”Fort Morgan Public Library (FMPL) is located on the eastern plains of Colorado. It is organized as a municipal library to serve residents of the town of Fort Morgan. It has a legal service area population of 10,968. It consists of one central library to serve that population. It is funded as a municipal library, but nearly half of its registered borrowers come from outside of the city.

FMPL’s collection includes over 39,000 print volumes, 2,300 audios, 2,600 videos, and 90 periodicals. It also has seven public access computers.”

Sen fyller man i uppgifter om besök, driftskostnader, personalkostnader och inkomster. Man måste ange summan i US dollar.
Klickar på submit och får en siffra på nyttovärdet av biblioteket.

Kulturen i siffror 2017

I Kulturen i siffror 2017 presenterar Myndigheten för kulturanalys figurer och tabeller som ger en inblick i några kulturområden i Sverige idag och över tid. Rapporten innehåller beskrivande statistik om musik, läsning, museer, bibliotek, biografer, kulturmiljö och om utbildning och sysselsättning i kultursektorn.

Av rapporten framgår bland annat att:

  • Läsning minskar bland regelbundna läsare i åldersgruppen 25-34 år. I synnerhet bland kvinnor, där bokläsande har minskat med tio procentenheter mellan 2008-2009 och 2014-2015.
  • Kvinnor i åldersgruppen 55-74 år är de mest frekventa läsarna. 55 procent i denna åldersgrupp läste minst en gång i veckan.
  • Antalet lästa eller lyssnade böcker via digitala abonnemangstjänster har ökat markant mellan åren 2014-2015.
  • Folkbiblioteken har minskat i antal, från 1 539 år 1995 till 1 145 år 2015.
  • Utlåning av fysiska böcker minskar kontinuerligt mellan åren 1996-2015.

Uppgifterna kommer bland annat från KB:s biblioteksstatistik och är hyfsat kända.

Om Folkbibliotek i förändring

Den snabba tekniska utvecklingen har på kort tid förändrat vårt medielandskap och våra beteenden. Det har aldrig varit lättare att söka och hitta information än nu. Det är också enklare än någonsin att själv bidra till informationsflödet vilket gör att gränsen mellan konsument och producent har börjat suddas ut.

Men tillgången till internet, digitala medier och ny teknik innebär inte att vi per automatik kan hantera alla möjligheter och risker. Vi behöver nya förmågor för att kunna navigera i en mer komplex och föränderlig omvärld. Marika Alnengs bok Folkbibliotek i förändring ger en introduktion till såväl som konkreta förslag på hur man kan jobba med MIK på biblioteket. Exempel varvas med praktiska erfarenheter.  Många av exemplen är samarbeten mellan bibliotek och andra aktörer, och mycket handlar om digitala kunnigheter.