Biblioteksföreningen i Almedalen: om läsning och informationskrig

Svensk Biblioteksförening har har publicerat två seminarier från Almedalsveckan under ledning av Britt Staktston. Så ett uppslag till nästkommande arbetsplatsträffar är att titta på filmerna tillsammans i arbetslaget och diskutera om vad det betyder för just ditt bibliotek!

Vägen till läsning
”Läskunnighet är en grundsten i det arbetet. Hur förstår vi ordet läsning och läsförståelse. Vad kan vi själva om läsning och hur ser läsandet ut om några år? Finns det en lösning till ökat läsande eller är finns det många vägar till läsande? För att diskutera frågan kring läsning anordnade Svensk biblioteksförening en workshop kring hur vi förstår läsandet som grundläggande demokratisk rättighet och hur mycket vi vet om olika typer av läsande.”

 

Hur förbereder vi oss inför informationskriget?

”Läsningen är en grundsten för att fullt ut kunna delta i det demokratiska samhället. År 2018 är det nationella val och med erfarenheter från valen i USA och Frankrike är det viktigt att medborgare är rustade för att möta utmaningar som falsk fakta, filterbubblor, desinformation eller helt enkelt nyhetsmättnad. Medborgarna kommer att behöva stöd för kunskap och orientering i mediers trovärdighet eller traditionell källgranskning.”

Digital News Report 20176

Reuters institut för journalistiska studier vid Oxforduniversitetet har släppt sin årliga Digital News Report för 2017. Över 70 000 respondenter med erfarenhet av ta del av nyheter online från 38 länder har deltagit i undersökningen. Intressant från rapporten:

 • Bara en fjärdedel anser att sociala medier gör ett bra jobb när det handlar om att skilja fakta från fantasi.
 • Tilliten till nyhetsmedia varierar mellan länderna. Högst tillit har allmänheten i Finland (62%), lägst i Grekland och Sydkorea (23%).
 • I de flest länderna finns ett tydligt samband mellan allmänhetens misstro till media och partiska politiska ställningstaganden. Detta gäller särskilt i länder med hög politisk polarisering som USA, Italien och Ungern.
 • Nästan en tredjedel av respondenterna säger att de emellanåt undviker nyheter. Några för att nyheterna påverkar humöret, andra för att de inte tror att nyheterna är sanna.
 • Smarta telefoner är lika viktiga för att läsa nyheter hemma. Fler mobilanvändare läser nyheter i sängen än de som använder mobilen till och från arbetet.
 • Österrikare och schweizare läser mest nyheter i tryckta tidningar, tyskar och italienare älskar TV-nyheter, medan latinamerikaner får fler nyheter via sociala medier och chattprogram än andra delar av världen.

Hur bibliotek kan bidra till äldres välbefinnande

Engelska Art Council (typ Kulturrådet) har släppt en rapport – Stand by me – om hur folkbibliotek kan samverka med de sociala myndigheterna för att bidra till äldre människors välbefinnande. En del är väl välkänt även här i landet; annat kanske nytt. Exemplen kommer från fem bibliotekssystem och behandlar områden som

 • Minneslådor
 • Utbytesprogram för tofflor (det handlar om fallprevention i praktiken)
 • Digital delaktighet
 • Motverka ensamhet
 • Det demensvänliga biblioteket

 

 

Uppdaterad handbok för biblioteksutveckling

Jag har tidigare skrivit om amerikanska Apsen Institutes handbok för folkbiblioteksutveckling . Nu har de släppt version 2.0 av Action Guide for Re-Envisioning Your Public Library. Den nya handboken innehåller en mängd olika mallar som fungerar som lättanvända exempel för en rad olika aktiviteter och uppgifter, allteftersom bibliotek går vidare med samhällsengagemang och strategisk planering.

Även om det främst handlar om amerikanska förhållanden kan det vara värt att kolla upp för den utvecklingsinriktade bibliotekschefen. Mer information hittar du här. För åtkomst till handboken måste du fylla i lite uppgifter, det går på ett kick!

Läsning för den aktiva bibliotekarien

… eller som Pam Smith twittrade:

IFLA:s kongress – intressanta papers

Om någon vecka inträffar IFLA:s kongress i polska Wrocław. Redan nu kan den som är intresserad ta del av de papers som presenteras. Här är ett personligt urval som egentligen kräver sina förklaringar, men de hoppar jag över just nu. De som vet, vet. (Om du inte är nöjd med urvalet får du själv fördjupa dig i IFLA:s digitala bibliotek):

SJÖKVIST, Peter and ÖSTLUND, Krister War Booty at Uppsala University Library

NILSSON NYLANDER, Eva Return to Kashgar – the Jarring Collection of Uyghur Manuscripts

MATHISEN, Kari and GASKI, Siri Katrine Sámi bibliografiija – Sami bibliography

GOULDING, Anne and SHUKER, Mary Jane and DICKIE, John Media mentoring through digital storytimes: the experiences of public libraries in Aotearoa New Zealand

MEARS, Sarah It takes a community to raise a reader: Autism friendly libraries

SELIN, Eva and GRAUBE, Karin Reading aloud to children in hospital. Bibliotherapy as a community builder

LEWANDOWICZ-NOSAL, Grażyna The joy of reading – reading aloud. A complex partnership

MOYO, Obadiah T. and CHIBAYA, Debra N. Rural Library Services and Community Initiatives in Zimbabwe

HAAVISTO, Tuula A Dream Come True of Citizens – the New Helsinki Central Library

LANDRY, Patrice National libraries’ functions: results from the 2016 survey of national libraries’ functions

BOHM, Satu and BYSTRÖM, Karin and NERELIUS, Petter and THORN, Linda Organizing for change at Uppsala University Library

CHRISTOFFERSEN, Mikkel and PETERSEN, Finn In Copenhagen libraries are everywhere

NICHOLS, Joel A. and CAPUTO, Christine D. Making Space with Play: Designing and Evaluating Early Childhood Library Playspaces in Philadelphia

DICKSON, Steve and SHANKS, Edward The Word: A library for the 21st century, delivering social, cultural and economic objectives

 

Princh: Vad användarna vill ha av sitt folkbibliotek

Gänget kring det danska företaget Princh som jobbar med utskriftslösningar för bl a bibliotek presenterar på sin blogg vilka tjänster som biblioteksanvändarna enligt dem vill ha ut av sina folkbibliotek. Det finns också goda exempel att titta närmare på för den intresserade. Sammanställningen bygger på tidigare undersökningar från bl a amerikanska PEW. Mycket känns självklart, men är bra att påminna sig om ibland:

 1. Ett brett medieutbud (hos Princh står det iofs ”böcker” – men enligt min uppfattning är det för begränsande med bara ett medieformat)
 2. Längre öppettider (dvs meröppet)
 3. Gratis tillgång till bibliotekets kärnverksamhet
 4. Hjälp från kunniga bibliotekarier
 5. Ett bibliotekscafé
 6. Andra publika och offentliga tjänster (typ medborgarkontor)
 7. Bättre IT-tjänster (wifi på bibliotek är en hygienfaktor på samma sätt som toaletter)
 8. Biblioteksbussar (inte bara böcker)
 9. Bibliotekstjänster utanför biblioteket