TPB

Ladda ner böcker på teckenspråk

TPB (nej, inte det TPB utan det andra) har utökat sin service. Nu kan bibliotek ladda ned teckenspråkig litteratur från deras katalog. De startar med ett femtiotal böcker, framför allt barn- och ungdomsböcker. Flera är på väg. De teckenspråkiga böckerna är i dvd-format och har producerats av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

TPB väljer CS Library

TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket sällar sig till de bibliotek som bygger webbplatser med konceptet från Teknikhuset: CS Library.

”Detta projekt har mycket hög prioritet på TPB. Vi fortsätter nu med full kraft att utveckla servicen för våra brukare genom ökad tillgänglighet. Vi kommer naturligtvis själva att delta aktivt under hela utvecklingsfasen. Vi har ett mycket stort förtroende för Teknikhusets förmåga att ledsaga oss genom processen”, säger Roland Esaiasson, myndighetschef på TPB i ett pressmeddelande.

Talböcker – nu på Pirate Bay

Enligt Svensk Bokhandel finns det ett par av TPB:s talböcker att ladda ner på fildelningssajten Pirate Bay.

Hittills har inte talböcker för synskadade och läshandikappade haft något tekniskt skydd. Men från och med i höst – troligtvis september – ser vi till att alla våra talböcker får en vattenstämpel. Det innebär att man kan spåra vem som har kopierat eller lagt upp boken, säger TPB:s chef Roland Esaiasson