Axiell

Axiell: 2020 Culture Sector Digital Transformation Report

”This report draws on the views of 120 professionals at museums, libraries, galleries, archives, and other cultural institutions around the world to explore digital strategies and priorities during one of the most challenging operating environments in the sector’s history”

This report includes:

  1. An analysis of digital transformation data collected globally from galleries, libraries, archives and museums
  2. Industry effects of the pandemic and the inspiring resilience of cultural institutions
  3. Case studies of cultural institutions at different stages of digital transformation
  4. A how-to guide for digital transformation based on your institution’s stage in the transformation process

Här hittar du information om hur du får tillgång till 2020 Culture Sector Digital Transformation Report

Axiell digitaliserar Library of Congress!

Axiells uppdrag blir att bevara, hantera och tillgängliggöra 6 miljoner objekt i Library of Congress film- och audiovisuella samlingar. Affären beräknas vara värd 50 miljoner kronor. I arbetet kommer Library of Congress att använda sig av mjukvaran Axiell Collections för att hantera sina samlingar och göra dessa tillgängliga online för såväl allmänhet som forskare enligt Computer Sweden.

Läs pressmeddelandet från Axiell här.

Axiell belönar bästa B&I-uppsats 2017

Axiellpriset till bästa B&I-uppsats är tänkt som en stimulans att utveckla idéer och tänka framtidsorienterat i frågor som rör biblioteksområdet, säger Henrik Lundh, chef för Axiell i Sverige i ett pressmeddelande. Priset delas ut i samband med Bokmässan i Göteborg.

Uppsatserna förväntas vara framtidsorienterade och välskrivna med teori och praktik i samspel. De ska ha allmänt intresse för biblioteksutveckling.För att kunna nomineras måste uppsatsen vara examinerad. Årets pris uppmärksammar uppsatser (kandidat, master och magister) examinerade under perioden 1/8-2016 till 30/7-2017.

Juryn har fått in förslag från handledare och examinatorer vid Bibliotekshögskolan i Borås. Bland de nominerade uppsatserna till Axiells pris för bästa B&I-uppsats finns en kandidatuppsats och två masteruppsatser. De nominerande uppsatserna och deras författare är följande:

”Från ord till handling – Makerspaces roll på folkbibliotek” – Inger Vennerström.

Nominering: Uppsatsen speglar ett intressant och aktuellt ämne i en tid av förändad biblioteksanvändning, och ger en fördjupad förståelse kring hur konceptet ”Makerspaces” kan arbetas med i en folkbibliotekskontext. Vennerström diskuterar med utgångspunkt i en intervjustudie med bibliotekarier hur makerspaces kan främja kreativitet, digital delaktighet och även ha en betydelsefull demokratisk roll i relation till bibliotekens användare. I studien identifieras också utmaningar i form av bibliotekens resurser och kompetens – centrala förutsättningar att beakta i folkbibliotekens utvecklingsarbete.

“Content marketing done right! – Best practice marketing for library blogs! – Geir Strandnæs Larsen. [den nyfikne hittar just nu ingen lämplig länk till uppsatsen]

Nominering: I en tid präglad av digitalisering har bloggformatet blivit en viktig del av kommunikationen mellan människor, vilket även påverkar hur bibliotek kan kommunicera med sina användare. I uppsatsen undersöks och diskuteras digital kommunikation i bloggformat och Strandnæs Larsen gör i sin empiriska studie intressanta jämförelser mellan kommersiella och icke-vinstdrivande bloggar. Genom analysen av fem olika bloggars form och innehåll visar författaren också på viktiga nycklar till lyckosam och effektiv kommunikation mellan bibliotek och brukare. Studiens resultat kan med säkerhet informera och inspirera bibliotekens utveckling av digitala resurser och tjänster.

Skarpt läge – värderingar och vägval vid hantering av kontroversiella föredrag på bibliotek” – Viktoria Reuterskiöld.

Nominering: Uppsatsen syftar till att ”undersöka hur bibliotekschefer och verksamhetsansvariga har resonerat och agerat i samband med hantering av kontroversiella talare, samt att utforska hur detta speglar värderingar, ideologiska ståndpunkter och synen på bibliotekens uppdrag att bidra till åsiktsbildning”. Ämnesvalet är särskilt relevant i relation till samtidens debatter om yttrandefrihet och i Reuterskiölds studie resonerar människorna bakom besluten inom biblioteksverksamheter kring de svåra frågor och vägval som de ställs inför i sitt uppdrag. I en tid där snabba åsikter och ställningstaganden främjas visar författaren hur att ”inte ta ställning” är ett förhållningssätt som kräver reflektion. Därmed tecknas bilden av en problematik som även i framtiden kommer att vara aktuell för bibliotekens roll och funktion i samhället. 

Axiell köper Elib

Dagens snackis ute på biblioteken lär vara nyheten som Svensk Bokhandel släppte igår: ”

Bonnierförlagen, Norstedts, Natur & Kultur och Piratförlaget säljer majoriteten i den gemensamma e-boksdistributören Elib. IT-företaget Axiell Group blir ny storägare”

”Affären mellan Axiell Group och Elib kommer få effekter för distributören Publit, som Axiell driver utlåningsplattformen Atingo tillsammans med.

Vi kommer kanske inte lägga ned Atingo helt. Snarare lägga i malpåse”

Kommentarerna på sociala media handlar om minskad konkurrens och ökad oro för Atingos framtid, men också en förhoppning att Axiells tekniska kunnande kan vara en fördel för alla.

The BiblioWand vs Augmented Reality App for Shelf Reading

Trollspö, flugsmälla eller rentav mobilen?

Axiell har tagit hem RFID-läsaren BiblioWand som hjälpmedel för att hålla ordning på böcker och andra medier på bibliotekens bokhyllor. Ett bibliotek som redan använder sig av verktyget är Enköpings stadsbibliotek, enligt ett pressmeddelande från Axiell.

Utrustningen, som består av en liten bärbar dator samt den trådlösa hylläsaren, placeras på en bokvagn och personalen kan gå runt i biblioteket och dra lättviktsantennen över materialets ryggar. Vid träff ger BiblioWand ifrån sig ett ljud och på datorns skärm visas tydligt vilket material som har blivit igenkänt utifrån de sökvillkor som ställts upp tidigare. Det sökta materialet kan då sättas på bokvagnen och tas med till sin rätta plats.

Den magiska flugsmällan är säkert en cool device som kommer att demas på Biblioteksdagar och -mässor.

Men själv tycker jag nog att det här snäppet häftigare (dels för att du behöver ingen extra maskin, det räcker med din surfplatta eller din smartphone) – ljudet är knackigt på filmen, men man behöver inte se så långt in i den för att förstå konceptet.

Book Tag AR-App for Shelf Reading,
Miami University Augmented Reality Research Group

Boris om brunnar

Boris Zetterlund om databrunnar  på Axiells blogg:

”Somebody asked if Axiell Arena can service as a “Well”. Yes, it can and it surely is. It has a web service architecture with a multi authority, open entity and multi entity construction which means it can service the cultural institutions in a community or in a region. Each institution keeping its own design, profile, connections and content while enjoying synergies of cooperation. But foremost it is built to cope with the dynamics of the internet, the web.”

Teknikhuset vs Axiell

Svensk Biblioteksförening meddelar att Teknikhuset stämt Axiell till Konkurrensverket för att man inte släppt ifrån sig API:erna för bibliotekens Libra och Book-IT-kataloger. Vore API:erna fritt tillgängliga skulle biblioteken själva kunna exprimentera med widget, gadgets och applikationer för t ex bibliotekskatalogerna i bibliotek 2.0-sammanhang – Facebook, MySpace, Netvibes etc
En lång rad andra webbtjänster som Google, Ebay och Amazon har släppt sina fria API:er för tester och webbutveckling för länge sen.

Det hänns väldigt o-2.0-igt att hålla på API:erna på det sätt som Axiell gör.