Läsrörelsen

Läsrörelsens första 20 år

Läsrörelsen har sedan starten framförallt drivit läsfrämjande projekt tillsammans med barn och ungdomar från 0-19 år. Med hjälp av bra pedagoger, framstående experter, spännande föreläsare, kunniga samarbetspartners, författare, bildskapare och andra kreatörer har barns läslust väckts och ungdomar fått läsupplevelser de aldrig glömmer. Alltid under Läsrörelsens motto: Ge dina barn ett språk. Och alltid med Elisabet Reslegård som projektledare.

Nu finns historien om Läsrörelsens först 20 år berättad: Våra första läsår  (och ja, jag och mina kollegor på Biblioteksutveckling Region Örebro län finns med på ett litet hörn)

Berättelser som förändrar

Under 2017 har Läsrörelsen drivit projektet Berättelser som förändrar i 200 högstadie- och gymnasieskolor från söder till norr. Ett projekt som lyft fram berättandet i skönlitteratur, biografier och serier. Det kunde startas efter en donation av David Lagercrantz och med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse. 16 regionala konferenser har anordnats för lärare i svenska och för skolbibliotekarier – och folkbibliotekarier. Klassuppsättningar med böcker har funnits som eleverna har arbetat intensivt med i stora bokcirklar. En utvärdering har gjorts av Olle Nordberg, fil dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

Nu är det snart dags för projektets inspirationskonferens! Den äger rum den 16 april i Stockholm. Medverkande på konferensen är projektets huvudpedagog Ann Boglind – universitetslektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet – skolbibliotekarie Elisabet Niskakari tillsammans med eleven Salam Muhialdeen, de fem författare vars böcker ingår i projektet: David Lagercrantz, Katarina Kieri, Cilla Naumann, Johan Unenge och Jessica Schiefauer. Andra medverkande är undervisningsrådet vid Skolinspektionen Kjell Ahlgren, författaren Mats Wahl och elever som vunnit tävlingen Läs Högt samt Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet, Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund och Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård. Moderator är journalisten Gunilla Kindstrand.

Mer information om konferensen, program och anmälningsblankett hittar du här.

 

Läsrörelsen och McDonalds i samarbete om årets Bok Happy Meal

Totalt har Läsrörelsen och McDonalds distribuerat ut 18,4 miljoner bra barn- och bilderböcker sedan samarbetet inleddes 2001. Det är ett unikt tillfälle för att nå barn med kvalitetslitteratur – och kanske till barn som lever i ”boköknar” – dvs i områden där det inte finns bibliotek eller bokhandlar.

Årets Bok Happy Meal pågår mellan den 7 oktober och 3 november och årets åtta titlar är:
Sagan om Pomperipossa med den långa näsan av Falstaff Fakir och Björn Berg, Känn igen 25 fåglar av Björn Bergenholtz, Gummi-Lisa hittar hem av Anna Bengtsson, Krokodilen som åkte ikapp med våren av Hannu Hirvonen och Pia Sakki, Min lilla apa av Ulf Nilsson och Kristina Digman, När två blir arga på varann av Tor Åge Bringsværd och Tina Soli och de inledande två böckerna Pelle i djungeln av Jan Lööf och Det lilla lokomotivet av Ib Spang Olsen.

Läsa med de yngsta – Följeforskning av Berätta, Leka, Läsa-projketet

Bokmässan i Göteborg presenterade en lång rad intressanta projekt och läsfrämjande aktiviteter. Vi fick en läsdelegation under ledning av Katti Hoflin. Vi fick ett Läslov. Lite under radarn kom presentationen av Läsrörelsens projekt som riktat sig till de allra yngsta barnen på förskolorna i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. Berätta, Leka, Läsa.

Projektet ar följts av etnologerna Barbro Johansson och Sandra Hillén verksamma vid Göteborgs universitet. Deras följeforskning  presenteras nu i skriften Läsa med de yngsta som kan laddas ner från Läsrörelsens webb.

Läsrörelsen bjuder in alla 7-13 åringar till Läslovspriset

Från Läsrörelsens pressmeddelande:

Hur ökar vi ungas intresse för läsning? Vi tror på lusten som drivkraft. Nu när sommarlovet är slut kan de se fram emot LÄSLOV vecka 44. Och vad skulle vara roligare än att vinna LÄSLOVSPRISET? En tävling för alla mellan 7-13 år som vill uttrycka sina tankar och känslor i ord, bild, musik eller film. Årets tema är ”Viktigast för mig”.

Hur gör man?

Bidraget kan vara till exempel en film, en berättelse, en serie, en sång eller en dikt på temat ”Viktigast för mig”. De som är med i tävlingen kan välja att delta själva eller tillsammans med några kompisar (får vara högst tre).

Vår tävlingsjury går igenom alla bidrag. Juryordförande är Martin Widmark, författare till bland annat böckerna om LasseMaja. I juryn sitter också Läslovets talespersoner Elisabet Reslegårdoch Johan Unenge, ordföranden för Sveriges Elevråd Erik Kochbati samt hiphop-artistenAyesha Quraishi.

Tre vinnare får en resa till Stockholm och en natt på hotell. En vuxen får följa med. Vinnarna får ett studiebesök på ett bokförlag, träffa barn- och ungdomsboksförfattare, ett bokpaket samt hyllningar på Läslovsfestivalen den 4 november på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

Mer om läslovet (v 44)

Om samarbete mellan förskola och folkbibliotek

Emma Bach har i sin aktuella uppsats från Karlstads universitet ”Bilderbokens väg till förskolan: Om urvalet av litteratur till förskolan från biblioteket” undersökt hur folkbibliotek och förskola samarbetar kring urvalet av de bilderböcker som folkbiblioteken lånar ut till förskolorna. (Kort sagt det gör de inte)

Från sammanfattningen:

 • biblioteket i den aktuella undersökningen har en betydande roll för vilka böcker som finns tillgängliga på förskolan
 • förskollärarnas förhållningssätt har betydelse för hur böckerna finns tillgängliga för barnen samt hur böckerna används i verksamheten.
 •  samarbetet mellan förskola och bibliotek i den aktuella undersökningen är minimalt
 • båda aktörerna anser att ett samarbete vore bra.

Studiens resultat visar dock på att bristen av samarbete har uppmärksammats och genom projektet Berätta, Leka, Läsa, som arrangeras av Läsrörelsen, är förhoppningarna att förbättra samarbetet mellan aktörerna.

En utvärdering av Berätta, Leka, Läsa kommer att publiceras under april september.

Berätta, Leka, Läsa

Tillsammans med länsbiblioteken i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län genomför Läsrörelsen ett unikt projekt för att, med hjälp av förskolor, bibliotek och föräldrar i de  tre länen, ge de allra minsta barnen sina första läsupplevelser.

Creative Commons erkännande: Läsrörelsen

Från pressmeddelandet: Läsrörelsen har under drygt 10 år drivit många projekt där det lek- och lustfyllda erövrandet av språket står i centrum. Språkutvecklingen börjar när vi föds. Men är det möjligt för så små barn att ta till sig språket? Javisst! Arbetet sker, efter ett pilotprojekt i Strängnäs 2009, i ett samarbete med förskolor och bibliotek. Genom berättande, sjungande, lekande och läsande stimuleras barnens kommande språkutveckling. I projektet ingår två halvdagars inspirations- och utbildningskonferenser för all förskolepersonal och bibliotekarier som arbetar med de yngsta barnen, en pedagogisk skrift för all personal och föräldrar och tre bilderböcker varav alla barn får en. Sakkunniga är Susanna Ekström, litteraturpedagog, f.d. universitetsadjunkt Stockholms universitet och Marianne von Baumgarten-Lindberg, redaktör och barnboksexpert.

Läsrörelsen arbetar nu intensivt för att under ett par år lyfta barns språk och läsning, där Berätta, Leka, Läsa är ett centralt projekt.

Bakgrunden är att läsförmågan och läsförståelsen gått ner hos många barn. Från att 70 procent av småbarnsföräldrarna för tio år sedan läste varje dag för sina barn, läser i dag bara 35 procent av föräldrarna varje dag. Alarmerande undersökningar har kommit om särskilt pojkars bristande språk- och läsförmåga.

Målen med projektet Berätta, Leka, Läsa är att:

 1. Nå småbarnsavdelningar i alla de 31 kommuner som ingår i länen.
 2. Öka förskolornas och bibliotekens kunskap om barnlitteratur och litteraturpedagogik för små barn.
 3. Stimulera föräldrarnas engagemang.
 4. Utöka och stimulera små barns tidiga möten med litteratur.

Vidareutvecklingen av projektet Berätta, Leka, Läsa har kommit till med stöd av Allmänna arvsfonden och PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

 

Läsfrämjande 4 Läsrörelsen och Berätta, Leka, Läsa

Nya undersökningar visar att både läsförmågan och läsförståelsen har gått ner. Det gäller inte enbart pojkar som tidigare studier visat, utan även flickor. Nya undersökningar visar även att andelen föräldrar som läser för sina barn har minskat. Från att 70 procent av småbarnsföräldrarna för tio år sedan läste varje dag för sina barn, läser idag bara 35 procent av föräldrarna varje dag. Läsrörelsen startar därför tre nya projekt som syftar till att lyfta barns språk och läsning.

 • Plats för barn! är ett samarbete med Bok & Bibliotek i Göteborg. Åtta seminarier anordnas med experter, forskare, lärare och andra med kunskap och erfarenhet av läsande, lek och lärande och med erfarna journalister som moderatorer. Bland de medverkande i seminarierna märks bland andra uppfinnaren Håkan Lans, professor Mats Myrberg och Sara Lundberg, konstnär och barnboksförfattare.
 • En läsande klass är en satsning på att lyfta fram det stora problem som bristande läsförståelse innebär på initiativ av barnboksförfattaren Martin Widmark. Verktyg ska tas fram som underlättar lärarnas arbete med lässtrategier i undervisningen.
 • Berätta, Leka, Läsa startade som ett pilotprojekt i Strängnäs kommun 2009 där förskola och bibliotek arbetade aktivt med närläsning av böcker med barn upp till tre år för att nå föräldrar med kunskap om att språkstimulans ska börja tidigt. I projektet ingick två inspirations- och utbildningskonferenser för förskolepersonal som arbetade med de minsta barnen, en pedagogisk skrift för all personal och föräldrar och tre bilderböcker varav alla barn fick en.Under 2011/2012 projekterades en fortsättning tillsammans med förskolor och med länsbiblioteken i Örebro län, Västmanlands län och Sörmlands län för de tre länens kommuner. Detta ledde till en ansökan till Allmänna arvsfonden om ett treårigt projekt, som beviljades under våren 2013 med närmare 1,4 miljoner kronor för det första året och en kompletterande ansökan till PostkodLotteriet, som nu har beviljats. En inledande konferens anordnas den 27 augusti i Västerås, för politiker och tjänstemän från alla 31 kommuner, Att arbeta med närläsning bland så små barn i så stor skala har aldrig gjorts tidigare.

Läs mer om projekten här.

Projektstöd för läsfrämjande 2011

Statens kulturråd har beslutat om stöd för läsfrämjande aktiviteter 2011.

Vi på Regionbibliotek Örebro-Västmanland finns med i två av projekten. Vi samarbetar med Läsrörelsen när det gäller

 • Föreningen Läsrörelsen, Barnboksförfattare och illustratörer besöker restauranger under Bok Happy Meal, 100 000

Läs hela listan på beviljade projekt här.