Second Life

A 2d Chance 4 2d Life

Jag var med på workshopen om eLearning som SFIS arrangerade under Åke Nygrens ledning i fredags. Seminariet sändes samtidigt (dock med 10 sekunders fördröjning) i Second Life.
IRL var vi ca 30 personer, på bildskärmen ungefär hälften så många avatarer.

Det var i princip två upplägg workshopen gick ut på.
Keynote speaker #1 e-verktygs evangelisten D.I. van Briesen från Central Piedmont Community College (=Lärcentrum? KomVux??) och KNEDIT, Charlotte, USA presenterade Moodle, en lärplattform som bygger på öppen källkod. Den är gratis att ladda ner och installera på en webbserver. I kombination med Second Life blir det tjänsten Sloodle. Alltså en virtuell inlärningsmiljö.

[När jag själv gick in första gången i Second Life, 2005, så blev jag inte så imponerad. Själva den virtuella välrden tyckte jag var rätt så kul, men det var ingen där – jag kände mig som en e-zombie mer än en avatar. Jag provade igen några år senare, då fanns det en del mer att göra men på grund av klent bredband övergav jag min avatar på en övergiven virtuell järnvägsstation. Väldigt Kafka-likt. Samtidigt ungefär la biblioteket i Randers ner sin verksamhet på SL (hur kul är ett tomt bibliotek?) och jag började fundera på om Second Life var ngt för folkbiblioteken öht. Jag är fortfarande tveksam.
Men, jag är övertygad om att det är bra för biblioteken om deras personal finns i virtuella världar (det finns fler) och att de använder sig av ny teknik på sitt jobb och sin fritid, och att de vågar testa sig fram till vilka verktyg som kan fungera bäst i oloika situationer.
Jag tror att virtuella lärpattformar är något för folkbildningen. Och det är det perspektivet som borde vara intressant för folkbiblioteken, snarare än att exponera sina digitala mediesamlingar. Men det kan visa sig att jag kan ha fel.]

Keynote speaker #2, Angele Guiliano, berättade utifrån sin stora erfarenhet kring såväl e-learning som e-teaching och gav oss konkreta tips hur man kan skapa tilltalande digitala lärmiljöer: inte för långa sessioner, avbryt teoretiska moment med mer roliga/praktiska, blanda fortbildning ansikte mot ansikte med digital fortbildning. Tänk på att synkronisera utbytet mellan e-lärare och e-elever, tänk interaktivt: bloggar i stället för loggböcker, gemensama arbetswikis etc. Använd den elektroniska whiteboarden på ett smart sätt så att deltagarna använder dem interaktivt med tex gemensamma SWOT-analyser.

Ett ytterligare moment i workshopen var demonstrationerna av olika lärplattformar. Google köpte ju upp Marratech men det sker ingen utveckling vilket ökat intresset för andra verktyg för e-inlärning och videokonferenser. Så vi fick titta närmare på
AdobeConnect Pro
Dimdim

WizIQ
Några verkade nog så komplicerade mer än andra, men de fungerade hyfsat bra ändå.

Till sist fick vi fundera på vad vi skulle göra med kunskaperna vi fått i en veckas, månads och årsperspektiv. Mina ambitioner blev:
1 vecka: ge Second Life en andra chans
1 månad: få en fokusgrupp att använda AdobeConnect
1 år: implementera olika digitala lärplattformar för länsbibliotekst olika målgrupper

Fråga mig om ett år om jag lyckades.

Ilene Frank om bibliotekarier på Second Life

Ilene Frank skriver om varför bibliotekarier finns på Second Life i senaste First Monday:

Abstract: ”Educators and librarians have been exploring Second Life, a 3D virtual world. With more and more users in virtual worlds, educators and librarians need to keep themselves informed about the ways these platforms can be useful. Librarians involved in Second Life are experimenting with services and activities to discover the best way to use virtual worlds. This paper recaps a presentation given at WebWise in Miami, Florida, March 2008.”

Danska Second Life-bibliotek under luppen

Ett forskarlag på Roskilde Universitetscenter och Copenhagen Business School ska med hjälp av medel från det danska Strategiska Forskningsrådet undersöka internets virtuella världars betydelse för framtidens samhälle.
Ett av de virtuella projekt man ska titta närmare på är ”biblioteksön” Info Island DK på Second Life, enligt Danmarks Radio.

Second Life – en återvändsgränd?

I  danska Bibliotekspressen nr 15/07 berättar man att Roskilde Bibliotekerne överger sin biblioteksfilial på Second Life. I samma tidning säger Niels Ole Finnemann, från Århus Universitet att ”Second Life är inte användarvänligt på en praktisk nivå för verksamheter och orgnaisationer. Det är tugnt och trögt att manövrera runt därinne … det är för dyrt i förhållande till antalet brukare”.

Facebook är årets Second Life

Ni har säkert inte missat hypen kring Facebook.
Fredrik Wass skriver i Internetworld att Facebook är viktigare än Second Life.
Efter att ha hamnat på en öde järnvägsstation i Second Life har jag övergett min tjusige avatar DonPietro Volare. Hemma har vi ADSL vilket är på tok för långsamt för SL.

Däremot är det ganska kul med Facebooks alla applikationer, Lunarstorm för vuxna var det någon som sa.

Biblioteken då? Inget är så trist som ett övergivet SL-bibliotek. Jag väntar med spänning på biblioteksapplikationer på Facebook.

Och javisst, finns det redan en grupp för länsbiblioteket i Örebro län där. Än så länge finns det bara 3 medlemmar, men det finns plats för fler!