Library Technology Reports

Dagens bibliotekslänk: Blockchain in Libraries

Library Technology Reports (vol. 55, no. 8), “Blockchain in Libraries,” by Michael Meth

This issue of Library Technology Reports (vol. 55, no. 8), “Blockchain in Libraries,” examines the application of blockchain in libraries. Blockchain technology has the ability to transform how libraries provide services and organize information. To date, most of these applications are still in the conceptual stage. However, sooner or later, development and implementation will follow. This report is intended to provide a primer on the technology and some thought starters. In chapter 2, the concept of blockchain is explained. Chapter 3 provides eight thought and conversation starters that look at how blockchain could be applied in libraries. Chapter 4 looks at the barriers and challenges of implementing blockchain in libraries. Chapter 5 raises some questions around ethical issues that librarians should consider with respect to blockchain implementation.

LTR: Nytt om 3-D-skrivare

Senaste numret av Library Technology Reports är ett temanummer om 3-D-skrivare –“3-D Printers for Libraries, 2017 Edition,” -det bästa är att du kan läsa den direkt på nätet!

homepageimage_en_us

Författare är Jason Griffey som går igenom hur 3-D-skrivare och skrivarmaterial utvecklats de senaste åren. Han har testat såväl skrivarmaterial, mjukvara och hårdvara.

Library Technology Reports

Senaste numret av Library Technology Reports har som tema programering för bibliotekarier:”Coding for Librarians: Learning by Example” för den som är intresserade av sådant.

Förra numret (Februari/Mars) hade spelifiering – gamification – på bibliotek som tema.

Årets första nummer tog David Lee King pulsen på hur biblioteken hanterar sina sociala mediakanaler.

För den teknikintresserade bibliotekspersonalen är Library Technology Reports en guldgruva för inspiration, kunskaper och idéer. Det är bara att gotta sig så länge som den finns fritt tillgänglig.

Michael Stephens om webb 2.0 och bibliotek

Michael Stephens beskrev för ett par år sen i ett par nummer av Library Technology Reports bibliotekens användning av sociala medier.

Nu är de båda numren av LTR fria att ladda ner för var och en:

Volume 42, Number 4 / July-August 2006: Web 2.0 & Libraries: Best Practices for Social Software

Volume 43, Number 5 / September-October 2007: Web 2.0 & Libraries, Part 2: Trends & Technologies

Biblioteken och den mobila webben

Den 7 maj arrangerar Länsbibliotek Västmanland tillsammans med Västerås Stadsbibliotek och Länsbiblioteket i Örebro län en studiedag om hur biblioteken bäst kan använda sig av mobiltelefoni. Studiedagen heter ”Biblioteket i var mans hand” och kommer att ge en inblick i hur man kan anpassa biblioteket både fysiskt och virtuellt till mobiltelefoniteknik.
På programmet finns möjligheten att själv pröva på t ex mobiltaggning ocg twitter.

Dessutom får man möjlighet att träffa en av landets ledande biblioteksideologer, Lina Z Ydrefeldt, som kommer att prata om de nya kommunikationsformernas möjligheter. Boris Zetterlund, från Axiell, representerar produktutvecklarna och informerar hur de arbetar för att möta bibliotekens önskemål on teknisk utveckling när det gäller mobiltelefoni.

För er som vill läsa på lite (eller som är nyfikna ändå) innan rekommenderas nr 5/08 av Library Technology Reports, ett specialnummer om mobil teknologi på bibliotek av Ellyssa Kroski: On the Move with the Mobile Web: Libraries and Mobile Technologies

Kolla också in den här boken om mobilt lärande.

LTR om den mobila webben

Ellyssa Kroski, kvinnan bakom bloggen iLibrarian står för innehållet i Juli-numret  av Library Technology Reports som handlar om den ”mobila webben” – dvs hur biblioteken kan anpassa sin service till brukare med mobiltelefoner. Med tanke på att hälften av världens befolkning har tillgång till mobiler, så borde användningen av dem vara en fråga för biblioteken.
Iaf borde biblioteken anpassa sin service. Helst bortom det självklara SMS-meddelandet när reserverade böcker finns att hämta eller varningen att lånetiden är på väg att gå ut. BTW: Jag har försökt att få bokbussen att skicka utt ett påminnelse-sms för att inte missa den. En tämligen självklar tjänst, tycker jag – men biblioteket har tyvärr inte nappat på den.

Så, vad tycker Elyssa att biblioteken ska utveckla?

  • MOPACs (Mobile Opacs) dvs webbaserade bibliotekskataloger som anpassas till mobilerna
  • Mobila samlingar, fr a ljudböcker
  • Mobila biblioteksinstruktioner, tex video eller podutsändningar över hur man söker information
  • Mobila databaser, t ex PubMed
  • Mobila biblioteksvisningar – ljudfiler som presenterar biblioteket på plats
  • SMS-meddelanden (öppettider, aktiviteter, beställningar etc)
  • Referensfrågor

Elyssa Kroski menar att det är dags för bibliotek att med att utvekla en strategi för servicen via mobltjänster och ger konkreta råd för hur de kan starta  med attarebet med den mobila webben. Som vanligt i LTR finns det många bra länkar att kolla upp och botanisera vidare på.

Läs den via Ebsco!

 Danska bloggen CBS Bibliotek har ett intressant inlägg om mobila tjänster på bibliotek. Bl a med hänvisning till det projekt man haft på Aalborgs bibliotek ”Det Mobile Bibliotek”

Nyfiken på Content Management Systems?

Content Management Systems (CMS) kallas i bland på svenska ”innehållshanteringssystem” eller ”webbpubliceringssystem” – ett exempel är Drupal. Drupal har blivit något av de amerikanska bibliotekens kelgris. Nåja, den används iaf.
För den som är intresserad av användningen av Drupal så rekommenderas senaste numret av Library Technology Reports som är ett temanummer om CMS.

För den som har tillgång till EBSCO Host MAster File Elite kan läsa den där.

 

Mer om Library Technology Reports

Den här tidskriften kommer att bli en favorit för mig.
Bland tidigare nummer finns bidrag från Bibliotek 2.0-gurus som Michael Stephens, Jenny Levine, Sarah Houghton-Jan och Casey Bisson.

I aprilnumret kommer t ex Jenny Levine att skriva om ”Gaming and Libraries: Broadening the Intersections” och juli kommer Ellyssa Kroski att skriva om “Libraries and the Mobile Web”.

Själv har jag lagt in en elektronisk ”prenumeration” via EBSCO, vilket gör att jag får ett mail när artiklarna finns att tillgå i databasen. Snabbt, billigt och miljövänligt!

LTR om digitalt bevarande

Februari/Mars-numret av Library Technology Reports är ett specialnummer om digitalt bevarande av fr a texter.
Man försöker definiera begreppet digital preservation. Det finns olika synsätt i USA och i Europa. Man tittar på olika staretgier, standards, format, användbar mjukvara, nationella projekt och lite speciellt kring arkiveringen av elektroniska tidskrifter.

Tillgång till artiklarna får man t ex via Ebsco Host Master File Elite som finns på en del folkbibliotek. Har du tur så sitter du på en uppkoplling med direktåtkomst, då är det bara att klicka här.

Lite OPAC 2.0

Brad Eden är en högt respekterad universitetsbibliotekarie från Kalifornien i USA.
Han har skrivit en sammanställning i November-Decembernumret av Library Technology Reports om hur framtidens bibliotekskataloger kan återskapas.
Han menar att tiden med traditionella OPACs är över och att biblioteken måste hitta nya vägar för att presentera sina samlingar. Enligt Eden så lägger de flesta bibliotek ner 60 – 70 % av sina operativa resurser på något som bara 10 % av användrna utnyttjar.

Lite intressanta länkar som beskriver nästa generation OPAC:
futurelib wiki
”How libraries are using LibrartThing”
eXtensible Catalog (XC) blog
The American University of Rome New OPAC Interface (ppt)
Open Library

Hela Library Technology Reports kan nås på webben via EBSCOs databas Master File Premiere.

The OPAC sucks!

Texten om ni inte hörde vad dom sjöng.