MySpace

danah boyd – PdF2009 – The Not-So-Hidden Politics of Class Online

22 minuter från Personal Democray Forum 2009, läs dana boyds anförande på http://www.danah.org/papers/talks/PDF2009.html

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

 

 

 

 

Hinder för utvecklingen

I måndagens Computer Sweden säger managementkonsulenten Anders Gronstedt att det är företagets (läs ”kommunens”) it-avdelning som är det främsta hindret när företag (läs: ”kommunen”) vill hänga med i utvecklingen av webb 2.0.

– Men de flesta it-avdelningar hänger inte med utan blir enbart nej-sägare. De slår vakt om säkerhet i stället för öppenhet och står i vägen för utvecklingen.”

”– It-chefer är bara intresserade av att tågen ska gå enligt tidtabellen, men de bryr sig aldrig om var tågen är på väg.”

Som ett positivt exempel på företag som ändrat sina attityder anger Anders Gronstedt IBM som exempel. Företaget har idag 5 000 anställda som använder Second Life, bl a för videokonferenser.

”Det är företagsledningen som måste driva på utvecklingen. Det kan inte it-avdelningen göra, men den måste öppna för utvecklingen och inte som nu ställa sig i vägen för den.”

I skånska Bromölla förbjuder den kommunala IT-gruppen bibliotekets närvaro på MySpace och Facebook. Patrik Öhman, IT-samordnare i kommunen, säger till Kristianstadsbladet att ”det är juridiskt komplicerat för en kommun att vara medlem i ett socialt forum”.

Poängen för ett bibliotek att använda sig av samfälligheter och plattformar på nätet är främst att det är här bibliotekets användare är, också. På nätet finns unika möjligheter att nå nya brukare som inte alltid kommer till det fysiska biblioteket med information om vad biblioteket kan erbjuda såväl IRL som virtuellt. Här kan man marknadsföra e-tjänster som e-böcker, frågetjänster, databaser och kataloger. Här kan man marknadsföra events och arrangemang. Här kan man vara en neutral hörna i ett grumligt mediebrus. Här kan biblioteket sätta i gång processer som har med e-demokrati att göra; få igång fokusgrupper kring olika frågor som är aktuella på den lokala nivån.

I och med att man jobbar med biblioteket på samfälligheter och plattformat skapar biblioteket en konskapsmassa och erfarenheter som kommer att behövas i kommunerna om man vill utveckla e-demokrati.

Naturligtvis finns det en kampanj på Facebook:
”Det är självklart att Bromölla folkbibliotek ska få finnas på Facebook!”

Kristianstadsbladet: Initiativtagaren är kritisk

Kristianstadsbladet: Andra bibliotek ökar närvaron i webbnätverk

Artikel i Computer Sweden 21 november: It-avdelningen bromsar

Limit, and beyond

Samverkansprojektet Limit hade sin slutkonferens i Örebro i dag.
Jag gjorde en framåtspaning:

OPAC 2.0
Varför litar biblioteken så lite på sina användare? Om jag vill ha tillgång till mitt biblioteks e-tjänster så måste jag först gå till biblioteket, identifiera mig och få en plastbricka som jag sen kan använda för att läsa e-böcker och annat. Egentligen borde det kunna räcka med att jag får en bekräftelse med ett id-nummer (lånekortsnummer) via e-post. Det som är enkelt för t ex webbshoppar som CDON.COM är omöjligt för biblioteken. På inte ens fem minuter har jag skapat en identitet så jag kommer åt innehållet. Jag kan t o m välja inloggningsuppgifter. Men på biblioteket? Nix, inte en chans.
Man kanske inte automatiskt skulle tänka ”lånekort” utan mer ”bibliotekskort” – alltså som ett medlemskort som är fyllt med upplevelser och möjligheter,

Varför inte samarbeta mer med e-bokhandlarna och e-antikvariaten. Varför inte en sökruta till Antikvariatet.net ? Det kan vara användarvänligt om boken inte finns tillgänglig. En länk med uppmaningen att köpa boken på Bokus eller AdLibris kan fungera om biken är utlånade. Varför inte använda sig av partnerprogram som t ex Bokus erbjuder och tjäna en hacka. Om målet för biblioteken är att öka läsandet hos medborgarna så borde det inte vara något problem med att göra så?

Sociala webbar
Biblioteken måste finnad där folk är. Själv tror jag att det är mer eller mindre meningslöst att bygga upp biblioteksportaler. Det är bättre att utnyttja de communities som finns och anpassa sitt innehåll och sin service efter dem.
Utveckla ABM-samverkan på lokal nivå genom wikis.
Varför är det bara bibliotekspersonalen som får göra listor på boktips? Varför inte bjuda in brukarna?
Varför inte satsa en peng på utvecklingen av applikationer för svenska bibliotek på sociala webbar som Facebook, MySpace eller Lunarstorm? Det kanske är ett uppslag för regional biblioteksutveckling!

Biblioteken på sociala webbar

I en utmärkt artikel i danska Bibliotekspressen nr 13 s 8 – 11 finns en beskrivning om hur biblioteken kan arbeta med sociala webbar som Flickr, MySpace, YouTube och Facebook:
– Bibliotekarier kan inte längre ha det förhållningssättet att det är vi som avgör vad kunskap är och stt det är vi som vet var den finns att hämta, säger Susanne Kierkegaard på Roskilde Bibliotekerne.
Bibliotekarierna måste hitta nya sätt att förmedla kunskap. De ska inte längre uppfattas som auktotiteter bakom en disk, menar Esben Fjord på Danmarks Biblioteksskole. Bibliotekarierna ska fungera som virtuella vänner med de unga brukarna och möta dem på deras villkor och på de ställen där de söker information.

Danmarks Biblioteksskole arrangerar den 27 september en temadag kring ”Sociale teknologier kring fremtidens bibliotek 2.0” – och om Bok- och Biblioteksmässan inte inträffat så hade det varit kul att vara där.