Danmark

2012: Nerskärningar på biblioteken i Danmark

Det som sker i vårt södra grannland brukar komma till Sverige förr eller senare, det vet alla som läst grundkursen i etnologi. Oavsett om det handlar om den niopiggade krattan, mc-gäng eller främlingsfientliga partier. Där för bör man hålla koll på vad som sker i Danmark. När det gäller bibliotek brukade vi säga att de var fem år före. Nu kanske vi hinner ikapp dem.

Danmarks Biblioteksforening har precis genomfört en budgetundersökning för läget på folkbiblioteken i kommunerna. Undersökningen visar att nästan 60 % av biblioteken drabbas av nerskärningar. 30 % av kommunerna komer att ligga på samma nivå som föregående år – vilket iofs i realiteten är lika med en minskning om man relaterar till prisökningar och inflation.
Nerskärningarna drabbar främst personal, material och öppethållande. En  rad filialbibliotek hotas av nedläggning.

”Det är ganska paradoxalt att så många kommuner fortsätter att välja att skära ner folkbiblioteksverksamheten, då tidigare studier tydligt visar att biblioteken som lockar unga användare också bidrar till att förbättra förutsättningarna till att ungdomar får en utbildning senare i livet. Det verkar mycket märkligt att skära i något som ger så goda resultat och som alla uppskattar ”, säger ordföranden i den danska bibliotek Ytte Vagn Larsen.

Nedlagda bibliotek ger fler utlån

Denna provocerande nyhet kommer från Danmark. När de små biblioteken stänger tillfredsställer  allmänheten sitt litterära behov på andra ställen, enligt Fyens Stiftstidende.

– När låntagarna upptäcker att de lite större biblioteken har  tillgång till fler medier, så lånar de fler böcker, är slutsatsen från Danmarks Biblioteksforenings Michel Steen-Hansen, som nyanserar sig i ett blogginlägg från bloggen Biblioteksdebat:

”Når man træffer lokale beslutninger om at ændre biblioteksstruktur er det derfor vigtigt nøje at overveje, hvilke konsekvenser det får for lokalområdet og for borgernes mulighed for at få adgang til information, viden og kulturel oplevelse.”

Tio teser om ung kultur (DK)

Danska Børnekulturens Netværk har gjort en rapport – Ungekultur i nye rammer –  om förutsättningarna för ungdomars kulturkonsumtion. Man presenterar tio teser om ung kultur som borde vara intressanta för alla som jobbar med omvärldsbevakning ut ett ungdomsperspektiv.
Slutsatserna kan föras över både geografiskt till Sverige och ses ur t ex biblioteksperspektiv.

De tio teserna som man arbetat fram är:

 • Unga vill ha sig  kulturhus för ungdomar
 • Unga vill ha inflytande och platta strukturer
 • Ungdomar kommer bara att företräda sig själva
 • Ungdomar vill ha snabba och flexibla beslutsordningar
 • Ungdomar vill ha oordnade aktiviteter
 • Ungdomar vill ha nätverk och sociala gemenskaper
 • Ungdomar vill ha konst och kultur, inte integrationsprojekt
 • Ungdomar vill ha ung- till-ung-metoden
 • Ungdomar vill vara interaktiva
 • Ungdomar vill ha konst och kultur i hela landet

Dansk opinonundersökning om folkbibliotek

En hyfsat ny dansk undersökning visar att var tredje biblioteksanvändare går till biblioteket för att låna datorspel, ljudböcker och musik. Om det skulle finnas fler digitala medier på biblioteken kommer var femte användare att utnyttja biblioteket mer.
Undersökningen visar också att bokens ställning på folkbiblioteken är fortfarande stark – rentav orubbad.

Resultatet av undersökningen finns att fördjupa sig i här.
T ex frågan vilka förändringar skulle  kunna få dig att använda biblioteket mer om två år än idag?

Världens första nyhetsbibliotek ligger i Herning

Det är nyheter och samhällsrapportering som ska vara drivkraften i det nya nyhetsbiblioteket i danska Herning enligt Politiken.
Traditionella biblioteksmedier som böcker kommer att spela andra fiolen, bara de mest aktuella titlarna ska finnas tillgängliga. I stället visas nyheter från de stora nyhetsbyråerna som BBC och CBS upp på stora bildskärmar. Det kommer att finnas publika datorer för att lyssna på pod-utsändningar och att ladda ner  t ex musik.
Man kommer att arbeta med olika aktuella teman som t ex svininfluensan.

Via

11 mkr för att bygga en nationell barnwebb för folkbibliotek!

Iaf i Danmark!
Enligt uppgift är det Copenhagen Bombay som får danska Styrelsen for Bibliotek og Mediers uppdrag att etablera, utveckla och driva en nationell webbplats för barn och folkbibliotek i Danmark.

Kanske något för folket på Kungl. Biblioteket att fundera på när de får uppdraget att arbeta med biblioteksutveckling för folkbiblioteken i Sverige!

Folkbibliotekens kamp för överlevnad

Med jämna mellanrum kommer det bibliodystopiska kommentarer från vårt södra grannland som handlar om hur folkbiblioteken, som vi känt dem, sakta dör sotdöden.  Den här gången är det Ulrick Moos som skriver krönikor i Berglingske Tidende:

”Framtidsvisionen är att utveckla biblioteket till något annat och mer än en lånecentral. Målet är ett dynamiskt multimediahus och en fristad för alla, präglat av interaktion mellan brukare och mellan kulturella aktörer.”
Så, det kanske är dags att börja definiera vad kärnverksamheten ska vara i de multimediala kulturhus som kommer att ersätta biblioteken. Kommer förhållningssättet samla-ordna-tillgängliggöra att fungera när den ekonomiska tsunamin drar in över landet? Kommer det att spela någon roll att bibliotekariekåren är intellektuella analfabeter, om, och när, brukarna vill ha ”biblioteken” till något annat?

Sex fräscha miljoner till folkbiblioteken!

Iaf i Danmark:
Danska kulturministern Carina Christensen berättade på Danska Biblioteksforeningens årsmöte om ett nytt initiativ ”Biblioteker i hele landet” som ska främja nytäkande på och utveckling av folkbiblioteken.

Kulturministern avsätter 6 miljoner danska kronor för alternativa biblioteksaktiviteter bl.a. på de platser i landet där biblioteknedläggningarna dragit fram.

Bland de aktiviteter kommunerna kan få bidrag för hör (och häpna):

 • Filialer med självbetjäning
 • Boka en bokbuss
 • Nya avhämtningsställen (butiker, skolor etc)
 • Integrerade folk- och skolbibliotek
 • Nya partnerskap för filialerna (medborgarkontor, turistbyråer)