Howard Rheingold

”You don’t know the power of the smart mob”

Den amerikanske IT-visionären Howard Rheingold (Virtual Reality, Virtual Community etc) har under de senaste åren intresserat sig för hur nya och sociala kulturer etableras och samverkar. Han har etablerat begreppet ”Smart Mobs” – ett begrepp som går igen i webb2.0- sammanhang som ”the wisdom of the crowd”. Rheingold går så långt att han beskriver förteelsen som nästa sociala revolution. (Själv har jag lite svårt alltför stora folkmassor virtuella som IRL – lite för mycket marscherande över det. Man får heller inte bortse från faran med grupptänkande)

I vilket fall, tar man fasta på

– framväxt av lämplig teknik (t ex mobiltelefoner, datorer)
– nätverkssamhället (t ex internet)
– 2.0 (ett aktivt deltagande, vilja till aktivt medskapande)
– behovet av kollektiva mål och lösningar när postmoderna frihetsvärderingar inte längre räcker till

så har man verktyg för att smart folkmassa!

Exempel:
Anton Abeles kampanj ”Stoppa gatuvåldet”
Kampanjen som räddade bokbåten i norsla Hordlaland, med hjälp av bloggar och Facebook
Kampanjen på Facebook för att Bromölla bibliotek ska få finnas på Facebook

Stop, look, listen!

När vi försöker att förstå kommunikativa förändringar är det inte lönt att bara fokusera på hårvaru- eller mjukavruteknik. Försök hellre få grepp om hur vi bäst bör umgås med tekniken. Om vi vill förstå tekniken så måste vi veta mer om det kulturella kretslopp som tekniken ingår i. Allt enligt Howard Rheingold.
Läs boken: ”Smart Mobs – the next social revolution
Besök webbplatsen.

Journalisten, bloggaren och författaren Dan Gillmor berättar om hur utvecklingen av nya medier suddar ut gränserna mellan professionell journalistik och medborgarjournalistik. Hans bok heter ”We the Media: Grassroots Journalism By the People, For the People”
Lyssna på utsändningen. (46 minuter eller 21 Mb)

Thomas L. Friedmans bok ”The World is Flat” är en av de mest spännande och utmanande analyserna av vad som sker i samtiden.
Titta på föredraget.(1 timme 15 minuter)