KUR

Vad påverkar efterfrågan på biblioteksmedier?

Statens Kulturråd har uppdragit åt forskarna Knut Løyland och Vidar Ringstad att ta reda på vad som påverkar allmänhetens efterfrågan på böcker och AV-medier från de svenska folkbiblioteken.

De båda  forskarna har använt ekonomiska analysverktyg för att identifiera sambanden mellan utlåningen och fyra kategorier förklaringsfaktorer.

 • ekonomiska faktorer som pris och inkomst
 • biblioteksspecifika faktorer som exempelvis nyförvärv och bokbestånd
 • sociodemografiska förhållanden i kommunerna som till exempel befolkningsstorlek, ålderssammansättning och utbildning
 • faktor X som exempelvis region och tid

I rapporten dokumenteras en rad resultat som bör vara av stort intresse för dem som vill veta vad som påverkar allmänhetens efterfrågan på böcker och AV-medier från folkbiblioteken i Sverige. En del av  forskningsresultaen är förväntade:

 • Lång restid till biblioteket ger färre boklån.
 • Hög inkomst ger fler bokköp och färre boklån.
 • Hög utbildningsnivå leder till fler besök på biblioteket.
 • Generösa öppettider medför fler boklån.
 • Kommuner som ofta köper in nya böcker har större utlåning.

Andra resultat får en att höja förvånat på ögonbrynen:

 • Utlåningen av barnböcker minskar när priset på barnböcker ökar i bokhandeln.
 • Kommuner med många biblioteksfilialer har mindre utlåning än kommuner med få filialer.
 • I kommuner med många kvinnor görs färre barnbokslån än i kommuner med jämn könsfördelning.

Unga skapar egen kultur med dator och mobil

Statens Kulturråd har precis släppt en undersökning om kulturutbudet för barn och unga – Barn och ungas kultur.
De stora förändringarna sedan förra rapporten i slutet av 1990-talet finns inom medieområdet där barn och unga numera både konsumerar och skapar egen kultur med hjälp av datorer och mobiltelefoner.

Kulturrådet konstaterar att gränserna mellan kultur, medier och olika livsstilar är flytande och att barn och unga använder, utvecklar och skapar i olika medier och tekniker idag.
Datorn och mobilen är barnens ständiga följeslagare och de skapar musik, film, berättelser och dikter.

Kulturrådets nya rapport visar att barn och unga också  är stora utövare och konsumenter av mer traditionella kulturformer.

 • Barn står för hälften av folkbibliotekens boklån.
 • En tredjedel av offentligt finansierade scenkonstföreställningar är för barn och unga.
 • En fjärdedel av Kulturrådets litteraturstöd går till barn- och ungdomsböcker.
 • En femtedel av biobesöken görs av barn och unga.
 • 800 000 skolbarn besöker museerna varje år.

De får utvecklingsbidrag från KUR

Statens kulturråd fördelar 4 miljoner kronor till olika utvecklingsprojekt inom biblioteksområdet:

Garaget, Malmö stad/Södra innerstaden SDF, Utvecklad miljö för barn 6-12 på Garaget, 300 000

Regionförbundet i Kalmar län, Folkbibliotekens roll i vuxnas lärande, 300 000

Regionbibliotek Stockholm, Samverkan mellan folkbibliotek och omsorg/äldreomsorg (Prosit), 200 000

Strängnäs kommun, Biblioteks- och museienheten, Multeum, LL-läsecirklar för vuxna invandrare i Strängnäs kommun, 120 000

Göteborgs stadsbibliotek, Virtuell poesi, 60 000

Kungälvs kommun, Bibliotek i Väst – ett samarbete utan gränser, 200 000

Regionbibliotek Stockholm, IKT-lyftet, 300 000

Länsbiblioteket i Värmland, Mediesamverkan i Värmland, 100 000

Region Halland, Regionbiblioteket, Digital delaktighet, 200 000

Region Halland, Regionbiblioteket, Synliggör biblioteket – Identitet, image och profil, 150 000

Regionförbundet i Kalmar län, Futurum.kom, 150 000

Fisksätra bibliotek, Nacka kommun, Fisksätra digitala allmänning 2010, 130 000

Regionbibliotek Skåne, Kvalitativa studier av biblioteksanvändaren, 100 000

Länsbibliotek Östergötland, Biblioteken som lärmiljöer år 2, 200 000

Vindelns kommun, Bibliotek Väl Befinnande, 100 000

Internationella biblioteket – utökad mångspråkig web – satsning barn och ungdom, 200 000

Sandvikens folkbibliotek, Litteraturhuset Astrakan, 150 000

Länsbiblioteket i Västerbotten, Biblioteket mitt i världen. Mångkulturell biblioteksutveckling i AC, 300 000

Regionbibliotek Skåne, Globala byn, 160 000

Länsbibliotek Östergötland, Bilden av biblioteket – fas 3 (år 2), 160 000

Västernorrlands läns landsting, Bibliotek24 – Mot en nationell samsöksportal, 300 000

Regionbibliotek Stockholm, Biblioteket rätt och lätt, 50 000

Kultur i Väst Regionbiblioteket, Kvalitetsarbete genom aktionsforskning på bibliotek, 60 000

De vill jobba läsfrämjande 2010

Bland de som söker medel för olika läsfrämjandeprojekt från Statens kulturråd 2010 finns en hel del bibliotek. Man kan fundera över tanken bakom en del av projektnamnen. Själv tycker jag att man skulle fundera lite över hur kommunerna kan söka pengar från Skapande Skola t ex för det läsfrämjande perspektivet.

Arjeplogs kommun: Läsfrämjandeinsatser i 3 år

Bellevuegårdsbiblioteket / Hyllie SDF: I LOVE BOOKS

Bollebygds kommun: Högläsning för låg- och mellanstadiet

Bollebygds kommun: Läs på Elevens val!

Borgholms bibliotek: Lässtimulerande projekt i årskurs åtta

Borås kommun: PLUSdatabasen : en metod- och professionsutveckling inom läsfrämjande arbete för barn och unga

Bromölla Bibliotek: Boksäcken

Dorotea kommun: Barn skriver för barn – barn läser för barn

Eskilstuna kommun: Lilla deckarbiblioteket – en fängslande upplevelse

Eskilstuna kommun: Tusen sagors rum – ett gränslöst rum för sagor och berättelser

Essunga kommun: PocketChock

Föreningarna Nordens Förbund: Nordiska biblioteksveckan 2010 (Kura skymning)

Halmstad kommun: Lördan är ung och skapa sagan

Heby kommun: ”Barn skriver”

Helsingborgs stad: Brutalt Bra Pocket

Internationella biblioteket: Internationell barnboksvecka – Afrika 2010

Jämtlands läns bibliotek Regional verksamhet: Konsten att berätta

Klippans kommun Kultur- och fritidsförvaltningen: Lots för lässtöd

Kristianstads kommun: ”Författarmeny på Åhus bibliotek”

Kultur i Väst Regionbiblioteket: Bokpuffen – lässtimulans nu på nya arenor

Kultur&Fritidsförvaltningen, Kultur Lund: LitteraLund

Kumla kommun: Livskunskap genom skönlitteratur – Åk 7 och Gymnasieskolan

Kungsbacka bibliotek: ”Kan själv” Biblioteket för de allra minsta

Kungsbacka bibliotek: China Girl

Kvarnbyskolan: HotSpot en interaktiv läsfrämjande webbplats

Landskrona stad: Poem Express

Ljungby kommun: Reading Kids

Luleå Kommun: Samarbete folkbibliotek – förskolor

Länsbibliotek Jönköping: Från tanke till handling – att genom gränsöverskridande kommunikation söka nya metoder för att utveckla profession och läsfrämjande verksamhet för små barn

Länsbibliotek Jönköping: Världsfilm

Länsbibliotek Uppsala: Läskonster – uppföljning och effektutvärdering

Länsbibliotek Östergötland: Förstudie till en projektidé – ABC- bokstavslek

Länsbiblioteket Västernorrland: Vägen till biblioteket

Lärcentrum: Förstudie skolbibliotek

MediaCenter i Västerbottens Län: Animera Fantasy

Nacka kommun/Orminge bibliotek: Språkriket (i bibliotekets profil)

Norrbottens länsbibliotek: Confetti – Barnboksveckor på biblioteken i Norrbotten; ett samarbetsprojekt mellan 15 bibliotek

Nynäshamns bibliotek: BOKIMPRO

Näsby Parks Bokhandel: Läslust barn 2010

Partille kommun/Kultur- och fritidsförvaltningen: Ridklubbarnas Ungdomssektioner läser

Precodia AB:  Rättläst-Läsfrämjande insatser för dyslektiker och lässvaga

Regionbibliotek Stockholm: Bokcirklar.se – bibliotekens och läsarnas virtuella mötesrum

Riksföreningen Allas Barnbarn: Allas Barnbarn – läsfrämjande och generationsövergripande verksamhet för förskolebarn med många språk

Riksföreningen Sverigekontakt: Bokklubb för svensktalande i utlandet

Romska kulturföreningen i Västra Sverige: Läsa för livet 2 – läsbefrämjande insatser för romska föräldrar och barn

Sandvikens folkbibliotek: Bokgåva för nior

Skinnskattebergs kommun: Berättar teknik

Skinnskattebergs kommun: Linje 500

Skövde kommun: Allemansland – ord- och bildglädje med Hellsing

Smedjebackens kommun/Biblioteket: Boknät och läsfångst!

Solna stadsbibliotek: Mulle Meck-biblioteket i Järvastaden

Stenungsunds bibliotek: Läsa tillsammans

Stockholms stadsbibliotek: Bibliotekets Bokbazar

Strängnäs kommun, Biblioteks- och museienheten, Multeum:
Svenskt Mästerskap i bokberättande för bibliotekarier 2010

Studiefrämjandet i Umeåregionen: Läslust

Svalövs kommun: Poem Express 2010

Säffle bibliotek: Talböcker på de värmländska bokbussarna

Tibro kommun Nyboskolan: Läsinspiration Tibro

Tidaholms stadsbibliotek: Ungdomsprojektet Läslusten

Trelleborgs bibliotek: Läsning inom LSS

Trelleborgs bibliotek: Vem har läst bästa boken?

Trollbackens skolor: Språkutveckling genom skönlitteratur/reflekterande läsning

Ugglan i Sverige AB: Börja läsa

Varbergs kommun: Barn läser och diskuterar tillsammans i grupper

Vindelns kommunbibliotek: Vyöddale – Samisk läs- och kulturrajd för barn i Vindeln

Vårgårda kommun: Läsfrämjande insatser

Värmdö kommun: Kulturpedagogiskt projekt till utställningen Allemansland

Västerviks kommunbibliotek: Biblioteket Ung

Växjö Stadsbibliotek: Digitala boktips

Åre kommun: Exlibrisprojektet

Älvdalens sockenbibliotek: Book-crossing Älvdalen

Östra Göinge kommun: Berättarutbildning steg 2