Btj

Bråk om bibliotekens medieupphandling

Nätbokhandlarna Adlibris och Bokus har överklagat en upphandling av biblioteksinköp, värd 532 miljoner kronor, som BTJ vunnit, enligt Svensk Bokhandel.

Upphandlingen omfattar 82 kommuners och landstings bok- och medieinköp, däribland Stockholms stadsbibliotek. Adlibris vd menar  att  kommunernas samordnare för upphandlingar, Kommentus, missuppfattat nätbokhandelns priser på inplastade böcker och inte tagit hänsyn till att Adlibris angett ett enhetspris för inplastningen.

Som bloggare lär man knappast våga granska upphandlingen alltför nära. Om man är för ifrågasättande så kan det ju hända att ens arbetsgivare eller någon annan tvingar en till (själv)censur…
Här har oberoende gammelmedia en klar fördel, det vore intressant om t ex Biblioteksbladet grävde lite.

Burk och Libris går ihop

Ett gemensamt pressmeddelande från Kungl. Biblioteket och BTJ skriver riksbibliotekarien Gunnar Sahlin och BTJs VD Jonas Arvidsson att KB och BTJ påbörjat ett arbete för att skapa en gemensam, nationell biblioteksdatabas.

Det handlar, enligt Sahlén och Arvidsson, om att sätta användarna i centrum. Därför är intentionen att det ska finnas en sökväg som täcker allt. KB kommer att ansvara för drift av den nationella databasen medan BTJ fortsätter att leverera bibliografiska data och ge service till biblioteken. Målet är att den nya, nationella katalogen ska vara klar i januari 2011.

Politiska beslut under våren för KB:s uppdrag som nationell biblioteksmyndighet kommer att påverka arbetet.”

… och en fundering: Vad tycker ni att biblioteksdatabasen ska heta? Bibliotek.se kanske? Sen kan man fundera vad det får för effekter för bibliografisk service från BTJ. Förmodligen garanterar KB på det här sättet BTJs framtida existens.

PressText räddar ArtikelSök?

Enligt ett pressmeddelande fråm BTJ kommer AffärsData nyhetsarkiv och PressText att knytas ihop med ArtikelSök .
AffärsData/PressText har tillsammans totalt ca 100 nyhetskällor, innehållande fulltext och webb-hänvisningar. ArtikelSök indexerar löpande 15 av Sveriges största dagstidningar och ca 500 tidskrifter.

Kunder som tecknar abonnemang med både ArtikelSök och AffärsData/PressText kommer fr.o.m. januari 2010 att kunna söka efter artiklar/information i ArtikelSök och direkt länkas vidare till fulltextartikeln i AffärsData/PressText.

Btj vs Länsbibliotek Värmland, fortsättningen

Jag har tidigare skrivit om den konflikt som uppstått mellan BTJ och länsbibliotekarien i Värmland om kostnadsbilden för bibliografisk service från BTJ.
BTJ har nu gjort ett statement som rör tjänsten bibliografisk service i framtiden. Man bemöter också kritiken och för fram sin syn på det man menar vara felaktiga fakta om tjänsten.

Man har också publicerat det brev man skickat till Region Värmland där man uppmanar ansvariga ”att tillse att länsbiblioteket genast upphör att förmedla vilseledande och misskrediterande information om BTJ och BURK”.

—————

Ett av de faktafel som tas upp i BTJ-deklarationen handlar om det eventuella dubbelarbete som görs mellan BTJ och KB. Där hävdar man att det påståtts dubbelarbetet överstiger 30 %.  Man erkänner att det finns ett dubbelarbete men att det ligger på en betydligt lägre nivå.
Själv skrev jag om överlappningen mellan BUMS och Libris i min BHS-uppsats  från1985. Jag har för mig att överlappningen, då, låg på runt 20%. Ska bekräfta det när och om jag hittar uppsatsen.

The Empire Strikes Back

Vad vinner BTJ på att inte tåla kritik? Frågan är befogad.
Dels för att BTJ:s ledning fortastt sin kennel-turné runt om i landet – ”vi ska inte göra en pudel – vi måste göra en hel kennel” som VDn Jonas Arvidsson utryckt det.
Dels för det underförstådda hot mot kollegan Anna Christina Rutqvist, länsbibliotekarie i Värmland, som man låtit David Klose på Moll Wendéns advokatbyrå föra fram.

Bakgrunden är Anna Christinas blogginlägg från den 5 oktober där hon kritiserar prisbilden för katalogposter. Enligt Anna Christina betalar Värmlandsbiblioteken uppemot  en miljon kronor för vård av katalogposter för medier som sällan eller aldrig lånas ut. Per år!
En annan bakgrund är Postprojektet som just belyser kostnadsbilden för folkbiblioteken när det handlar om bibliografisk service. Det intressanta med postprojektet är inte att det är ett gemensamt projekt för samtliga landets läsnbibliotek, det intressanta är att det stöds av staten.

I brevet från advokatbyrån Moll Widen heter det att BTJ iofs inte har några synpunkter på att man pratar om konkurrerande databaser: ”Det står självklart de aktuella länsbiblioteken fritt att förespråka och arbeta för ett mindre, isolerat bibliografiskt system.” (Min kursiv)
Detta mindre och isolerade system heter Libris!

I brevet till Region Värmland från advokatbyrån hänvisar BTJ till marknadsföringslagen och kräver ”att länsbiblioteket genast upphör att förmedla vilseledande och misskrediterande information om BTJ och BURK”. Man kräver  ”…att marknadsföringen upphört senast onsdagen den 28 oktober 2009”.

BTJ:s ”hyllutredning” klar

För att få reda på hur biblioteken organiserar sina samlingar och vilka önskemål de har kring detta, beslöt BTJ att göra en enkätundersökning under våren om bibliotekens hylluppställningar.

”Flera förändringar på katalogområdet har aktualiserat frågan, bl a har Kungl. biblioteket fattat ett beslut om byte av klassifikationssystem vars konsekvenser för bibliotekssverige man ännu inte sett omfattningen av. Indexeringen av skönlitteratur är en annan stor förändring på katalogområdet vilken man redan sett effekter av. Dessa förändringar innebär både utmaningar och möjligheter för organiserandet av bibliotekens samlingar.”

Läs resultatet av undersökningen här

BTJ:s böcker dyrast enligt Länsbibliotek Värmland

Enligt Anna Christinas blogg har Länsbiblioteket i Värmland gjort en prisjämförelse på böcker hos de tre stora leverantörer, som länets bibliotek har avtal med idag: Adlibris, Bokus och BTJ:

”Det visade sig att BTJ genomgående var dyrast. De var 6,3 % dyrare än Adlibris och 5,3% dyrare än Bokus på listpriserna. Men skillnaden var större än så…”

Här finns verkligen något att ta upp under BTJ:s pudelresa i vår.

BTJ erbjuder ljudböcker på minneskort

Från BTJ:s nyhetsbrev:
Nu finns den nya produkten Book2Go tillgänglig även för biblioteken. Det nya ljudboksformatet innebär att ljudboken är lagrad i mp3-format på Micro-SD-kort med tillhörande USB-adapter.Minneskortet kan pluggas in i en mp3-spelare, mobiltelefon, i stereo med USB-ingång eller i en dator. Book2Go levereras outrustad i en bokliknande förpackning. Minneskortet och USB-adaptern ligger i en löstagbar ask för enkel förvaring bakom disk.

Wanna play med Orvar Säfström

Wanna Play heter BTJ.s nyhetsbrev om  tevespel. Det är en av landets ledande spel-journalister, Orvar Säfström, som delar med sig av sin kunskap. Nyhetsbrevet är konsumentvägledning på hög nivå. I nyhetsbrevet för januari skriver Säfström angående spel baserade på populära förlagor inom barnfilm: att ”fylla spelavdelningen med dessa sopiga barntitlar är jämförbart med att ha en avdelning för skönlitteratur enbart bestående av Kalle Anka-pockets.”
Läs det på webben eller prenumerera elektroniskt.