Författare: peterals

Jag är regionbibliotekarie på Region Örebro län.

Dagens bibliotekslänk: Contextualizing the “Marketplace of Ideas” in Libraries

Journal of Radical Librarianship: Nailisa Tanner: Contextualizing the “Marketplace of Ideas” in Libraries

Abstract:
“The marketplace of ideas” is frequently invoked in debates concerning the merits of free, unrestricted speech; as social and information centres of their communities, libraries are often implicated in these debates. If we suppose that libraries are supporters of civic debate, what does it mean to take the “free market of ideas” as the principle by which the free speech debate is organized? This paper contextualizes the tendency to imagine the public sphere as a free market in ideas within jurisprudence and the neoliberal arts of government, consulting democratic theory to question which frameworks libraries might draw from to reimagine their contribution to the public sphere.

Bokstart och Digitalt först

Två intressanta rapporter just nu:

  • Statens kulturråd om Bokstart: Fem pilotprojekt utforskar hembesök och möjligheter till samverkan
    ”I den här rapporten beskriver vi satsningen och sammanfattar några av erfarenheterna från de fem pilotprojekten i Göteborg, Landskrona, Södertälje,
    Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. Resultaten visar att det är angeläget att ge biblioteken och andra aktörer i familjers närhet förutsättningar att samverka kring små barns läs- och språkutveckling.”
  • Kungl. Biblioteket om Digitalt först med användaren i fokus: Digitalt först med användaren i fokus – mobiliseringsfas januari-augusti 2018
    ”Under de första månaderna av kompetenslyftet (mobiliseringsfasen) har 67 % av all personal gjort ett självskattningstest inom Digital kompetens, som grundar sig på EU-kommissionens DigComp 2.0. Åtta arbetsgrupper har analyserat resultatet och utforskat kompetensresurser. De regionala biblioteksverksamheterna har genomfört 88 aktiviteter och 912 personer har hittills deltagit i utbildningsinsatser under det första halvåret. Enligt biblioteksstatistiken finns det ca 4 800 personer anställda på folkbibliotekens ca 1 100 enheter (huvudbibliotek, filialbibliotek, mobila enheter). Alla ska ha möjlighet att delta i kompetenslyftet.
    Den här rapporten är en sammanfattning av mobiliseringsfasens arbete och förslag på inriktning och insatser 2018-2020.”

Next Library Berlin: Nina Simon

Den mest uppskattade keynote-föreläsningen på årets Next Library-konferens var nog Nina Simon från Santa Cruz Museum of Art & History (MAH) som berättade om deras koncept Of, By, For All.

Tidigare i somras pratade hon på konferensen MuseumNext in London. På Next Library sa hon ungefär samma sak ( en repetition för de som var där och intressant för er som inte var på plats):

After Next Library Berlin: What about a ”Burning Man for Libraries”?

After Next Library Berlin: What about a ”Burning Man for Libraries”?

https://platform.twitter.com/widgets.js

 

Dagens bibliotekslänk: “I Didn’t Expect to See That at the Library” – Fun Palace Engages Community

Public Libraries Online Noah Lenstra: “I Didn’t Expect to See That at the Library” – Fun Palace Engages Community

”Libraries are inspirational spaces where people can experiment creatively and engage with knowledge, culture and self-directed learning” Matt Finch

”One of the best parts of Fun Palaces are the unexpected discoveries that arise when so many creative people share so many passions all at once in one place. For instance, in 2017 Mark Heaton, who works at Rotherham Libraries in England, tweeted:

https://platform.twitter.com/widgets.js

”Vi menar att bibliotekens verksamhet måste vara kopplad till samlingarna” Utkastet till nationell biblioteksstrategi

Dagens bibliotekslänk: To Restore Civil Society, Start With the Library

The New York Times: Eric Klinenberg: To Restore Civil Society, Start With the Library

”Libraries are the kinds of places where people with different backgrounds, passions and interests can take part in a living democratic culture. They are the kinds of places where the public, private and philanthropic sectors can work together to reach for something higher than the bottom line.”

”If we have any chance of rebuilding a better society, social infrastructure like the library is precisely what we need.!