IFLA

IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto Toolkit

En uppdaterad verktygslåda för de som jobbar med multikulturella aktiviteter och frågor finns att ladda ner för de bibliotek som tänker sig jobba efter IFLAs  Mångkulturella biblioteksmanifest.

”The primary goal of the Manifesto is to assist libraries throughout the world in developing and advocating for multicultural services. The Manifesto sets the stage for libraries to address their community’s unique cultural and linguistic needs through dedicated services and strategies.”

 

Dagens bibliotekslänk: Going Green: Implementing Sustainable Strategies in Libraries Around the World — Buildings, Management, Programmes and Services

FLA Publications Series 177; Going Green: Implementing Sustainable Strategies in Libraries Around the World — Buildings, Management, Programmes and Service

”This publication examines aspects of reducing the ecological footprint in libraries’ workaday operations as well as the social role and responsibility of libraries as leaders in environmental sustainability. The theoretical background and practical applications of contributions made by worldwide libraries to the United Nations 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) are discussed.

General articles and research studies from Finland, Germany, Portugal, and Brazil illuminate libraries’ contributions to the SDGs. Case studies from Sweden, Kenya, Germany, Ukraine, China, and Serbia highlight challenges and opportunities in implementing sustainable approaches in public libraries. Examples of best practice from academic libraries in Hong Kong, Cameroon, Germany, Uganda, USA and Kenya, are presented.”

Ett svenskt bidrag är
Lo Claesson: The Green Corner at Vaggeryd Public Library
Beyond Providing Information About Sustainable Development for Local Residents in Sweden

IFLA uppdaterar sin trendrapport

IFLA har uppdaterat sin trendrapport och identifierat tre nya områden att undersöka som lagt till de andra.

 • Hur kan biblioteken införliva 3D-skrivartekniker till de tjänster som de erbjuder?
 • Hur kan biblioteken svara emot det akuta behovet att bidra med utbildning för alla?
 • Hur kan biblioteken konkurrera med de enorma volymerna av felinformation som Internet gör det möjligt att skapa och dela?

 

Faktakolla artikeln!

IFLA har startat en kampanj mot falska nyheter och ”alternativa fakta” och tagit fram en infograf som kan användas till stöd för den informationsjagande allmänheten eller skolelever och deras lärare.

Nu har de översatt infografen till flera språk (från arabiska till walesiska). Den finns nedladdningsbar som både pdf och jpg.

Här är den svenska varianten:

Best of IFLA 2016

För oss som inte är med på IFLA/WLIC-konferensen i USA men som vill veta lite vad vänner och bekanta pratar om och lyssnar till, så kommer ett subjektivt urval (du hittar fler via IFLAs webb):

Läsning

PÖTSÖNEN, Ulla: The value of the crowd: individual initiatives in social media as a starting point of organizational reading promotions

Linda Willander:  Literacy and Reading – Best Practices in Malmö, Sweden

Maker spaces

Shannon Crawford Barniskis: Creating Space: The Impacts of Spatial Arrangements in Public Library Makerspaces

Biblioteket som stöd för lokalsamhället

ALLEN-OVERBEY, Tracey /DOTSON, Daniel /MEYERS LABADIE, Molly: Bringing Science to the Children: Cooperation between Academic and Public Libraries

COLE, Laura: BiblioTech as the Re-Imagined Public Library

FLAHERTY, Mary Grace: Here, there and everywhere: Disasters and public libraries

MORTAIN, Lola: Welcoming migrants in a local library in Paris

Torbjörn Nilsson: Malmö libraries for refugees

 

 

IFLAs trendrapport uppdaterad

Lagom till IFLA/WLIC-konferensen i Columbus, USA har IFLA låtit uppdatera sin trendrapport. Trendrapporten analyserar hur pass bärkraftiga de fem trender varit som presenterades i förra rapporten från 2013 (som på svenska finns här ”Surfa på vågen eller hamna i bakvattnet”:

 1. Nya teknologier kommer såväl att öka som begränsa åtkomsten till information.
 2. Databaserad utbildning kommer demokratisera och i grunden förändra lärande.
 3. Gränserna mellan den privata sfären och dataskydd kommer att omdefinieras.
 4. Ett genomdigitaliserat samhälle kommer att lyssna till och ge stöd och kraft till nya röster och grupper.
 5. Den globala informationsekonomin transformeras genom ny teknologi.

Den uppdaterade rapporten konstaterar att de fem nyckeltrenderna är så pass breda och allmänna att de håller för fördjupning och utveckling. Vid diskussioner om trendrapporten från 2013 mellan professionella biblioteksaktörer i ett 30-tal länder kan IFLA konstatera att bibliotek har behov av att anpassa  sig och utvecklas för att erbjuda nya tjänster till fler biblioteksanvändare. I diskussionerna uttrycktes även en oro för att bibliotek förlorar sin roll som marknadsledare inom viktiga områden som informationskompetens, immateriella rättigheter och datahantering. Samtidigt finns det spänningar mellan bibliotekens vilja att ta till sig nya tekniska möjligheter och samtidigt upprätthålla aktuella funktioner för att ge service till befintliga målgrupper.
Den som är intresserad kan ladda ner och läsa här. IFLAs sida om trender hittar du här.

Om svenska förhållanden i rapporten:

 • ”Discussions in Sweden and Austria also considered that libraries are increasingly competing with other private sector providers of information, and voiced concerns around the existing challenges for libraries seeking to develop e-lending services”
 • ”…Sweden also emphasised the importance for librarians of gaining a better understanding of copyright and the legal frameworks which govern the acquisition, storage and transmission of digital content.”
 • ”In Sweden, it was contended that librarians need to have a stronger understanding of the implications of data privacy in their day to day work, and build greater capacity to advise library users on how to securely manage their own data online.”
 • Swedish librarians advocated for priority action to help close the competency gaps between local and regional librarians, whilst addressing the reality that many librarians are not yet sufficiently ready to embrace the role of digital technologies in delivering better services to their patrons. It was also suggested that librarians need a better and more wide-ranging understanding of the implications of copyright, data protection and privacy.
 • ”Similarly, discussions in Sweden and Finland also emphasised the need for libraries to construct an overarching strategy to address the challenges and opportunities of an increasingly digital society. This involves creating more opportunities for librarians to network and cooperate at a national level, alongside collaborating more closely with municipal authorities on a broader range of issues, including policy, information technology services and infrastructure.
 • ”In Sweden, discussion focused on the challenge for libraries to connect with specific target groups including economically deprived, culturally marginalised or uneducated sections of society. It was felt that libraries needed to find new and innovative ways to promote their services, and ensure their offering is sufficiently attractive to all parts of society.”

 

Inspirationslabb vinner IFLAs marknadsföringspris

För 13 året har sektionen för marknadsföring och management utsett en vinnare av IFLAs marknadsföringspris. I år gick priset till kanadensiska Vancouver Public Library och deras kampanj för att starta ett så kallat inspirationslabb – Inspiration Lab. (Inspirationslabbet handlar om digital kreativitet , samarbete och berättande med högpresterande datorer, omvandling från analogt till digitalt, ljudstudior självpublicering  och redigeringsprogram).

På andra plats kom ett kinesiskt projekt – Tuan Time – Each library experience is a memorable treasure – Xiamen University Libraries. På tredje plats kom ett projekt kring pop up-bibliotek i Australien – Sunshine Coast Libraries.

Över 70 biblioteksprojekt deltog, förutom de tre vinnarna fick tio projekt hedersomnämnande. En interaktiv karta över de tävlande hittar du här.

 

IFLA:s riktlinjer för skolbibliotek

Ytterligare fördjupning i skolbibliotek: andra upplagan av den internationella biblioteksfederationen, IFLAs, riktlinjer för skolbibliotek finns numer tillgängliga även på svenska. Ladda ner riktlinjerna här.
Riktlinjerna ska ses som ett stöd för argumenteringen för skolbibliotek: ”Målet för alla skolbibliotek är att bidra till utvecklingen av informationskompetenta elever som är ansvarsfulla och etiska samhällsmedborgare.”