Silkeborgs bibliotek

Peters fredagskrönika: Ja, det var Danmark – olé, olé, olé!

Jag har nyligen varit i Danmark på studieresa med ett gäng bibliotekschefer från Sörmlands län, Västmanlands län och Örebro län. Resan gjordes inom ramen för vårt gemensamma kompetensutvecklingsprojekt Kompobib2020. Vi besökte biblioteken i Hjørring och Silkeborg, biblioteket på Kulturværftet i Helsingør, biblioteket i Gentofte och biblioteket på Rentemestervej i Köpenhamn.
Temat för resan var hur biblioteket gestaltas – på plats i det fysiska biblioteksrummet och i stadsmiljön. Naturligtvis kom vi att titta på, inspireras av och reagera på en lång rad saker som vi kanske inte alltid hade pejl på och som kanske inte främst berörde det rumsliga. Ibland kunde det handla om nya förhållningssätt att ta ställning till. Ibland att ändra på ett synsätt och i något fall att stå fast. Allt på danska bibliotek fungerar inte som förebilder, men tillräckligt mycket för att de ska vara värda en resa! På något sätt är de danska biblioteken Danmark i ett nötskal radikalt och konservativt på samma gång. Inget mellanläge här inte. Yndigt ibland, ibland frykteligt men aldrig kedeligt.

Jag kunde i alla fall se en del trender som är intressanta:

 • Bibliotek i kulturhus – Kulturhus i biblioteket
  Alla besökta bibliotek definierade sig som något mer än det traditionella biblioteket eller i alla fall att de ingick i ett koncept som sträckte sig längre än det förgivettagna biblioteket.
 • Tillit till besökarna ger ökad tillgänglighet
  Vågen av ”Öppna bibliotek”, dvs bibliotek som under delar av sin öppettid inte är bemannade av bibliotekspersonal, sprider sig över Danmark.
  Jag erkänner villigt att jag är ambivalent gentemot öppna bibliotek.  Själva begreppet känns för mig orwellskt. Allra helst som det ofta i biblioteksretoriken framhålls att personalens kompetens är bibliotekets främsta framgångsfaktor. Om bibliotekspersonalen är så duktig, varför ska den då inte finnas på plats? Sen har vi det där med åldersgränserna som jag inte tycker känns så bra ur likvärdighetsperspektiv.
  Men, som Mogens Larsen – projektansvarig för de första biblioteken med full självbetjäning i Gjern och Them i Silkeborgs kommun – berättade för oss, så handlade det främst om att göra biblioteksverksamheterna mer tillgängliga för användarna och ge icke-användarna möjlighet att komma de tider som passade dem. Han sa också att det är viktigt att anpassa ett självbetjäningsbibliotek till de lokala förhållandena och behoven. Man behöver inte ha några åldersgränser, om man bestämmer sig för det. Säkerhet och trygghet i de obemannade lokalerna var en fråga som man tagit på allra största allvar. Här finns både intrikata och tekniska inpasseringslösningar och kameraövervakning.
  Som sagt jag känner mig fortfarande inte helt övertygad men konstaterar samtidigt att jag själv är väldigt förtjust i andra lösningar som än mer är utan inblandning av bibliotekspersonal (som t ex telefonkiosksbibliotek, Little Free Libraries, Peoples Libraries). Jag vet inte riktigt vad det betyder, mer än att jag får lära mig lyssna på fler röster och väga för och emot. Det kanske är bra – i grunden handlar mer om att ge makten över kunskapen till medborgarna. Ett typiskt 2.0-perspektiv i bästa fall – för det kan väl inte handla om enbart besparingar och istället för nerskärningar?
  Apropå tillgänglighet och tillit: På samtliga bibliotek vi besökte var det inget krångel för att få låna toaletten! Ingen nyckel som behövde hämtas ut. Unga undrande blicka om vad man skulle göra på där.
 • Rummet speglar det kroppsliga.
  Låter kanske flummigt men det fungerar. Utrymmen på barnavdelningarna för barnens kroppar. Möbler på ett helt annat sätt. Man kanske inte ser dem som möbler först, men de är det. Man är inte rädd för tomrum.
 • Maker spaces.
  Kanske finns på andra håll än bibliotek hos oss i Sverige, typ studieförbund och Komtek. Men faktum var att jag var på jakt efter ett bibliotek med en plats för kreativt, eget skapande och hittade både en syattelje och en grafisk verkstad på biblioteketpå Rentemestervej.
 • Bildskärmar
  Stora. För nyhetsmedier och i stället för affischer.
 • Ljudprojekt
  I Hjørring arbetar man med bibliotekets ljudidentitet. Tillsammans med andra bibliotek har man tagit fram en Ljudmanual inom ramen för projektet Hvordan lyder biblioteket?
 • Att gestalta kulturarvet
  Kulturværftet i Helsingør handlar mer eller mindre helt och hållet åt att manifestera Helsingör som en sjöfartsstad.
 • Nytt tänkesätt
  Som sagt de danska biblioteken handlar inte längre om transaktioner utan om att bygga och skapa relationer med och mellan användarna. Det får till effekt ett nytt sätt att tänka samverkan över verksamhetsgränserna.
 • Nya kompetenser
  Designers! Inredare och iscensättare. Naturligtvis handlar det inte om antingen/eller när det gäller bibliotekskompetenser utan både/och. Ja, det finns duktiga bibliotekarier och assistenter kvar som jobbar med vanliga biblioteksuppgifter. Någon av guiderna sa om besökarna: ”Vi vill att de ska stanna längre” – alltså krävs det fler kompetenser än de traditionella.
 • En del av samhällsbygget
  Rådgivning till ungdomar med problem i Gentofte, konflktrådgivning för folk som är osams.
 • Läsklubbar!
 • Programaktiviteter!
 • Pojk- och flickhyllan
  Var en av de få saker jag inte tyckte var bra. Det kan väl inte vara meningen att biblioteket ska bestämma vilken norm som gäller. En kille som vill låna en bok om kärlek får gå till tjej-hyllan, det funkar inte, inte i min värld iaf. Men samma bibliotek hade en gemensam hylla för science fiction, tro (religion alltså) och övertro.

 

Mobilbilder

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Danska Silkeborg satsar mobilt

Nu – och i framtiden – kommer biblioteksbrukarna inte att primärt kommunicera med biblioteket via datorer utan via sina mobiler. Så menar man i af i Silkeborg på Jylland.
Här har man haft ett intressant projekt kring hur man kan utveckla det mobila biblioteket. Jørgen Høst presenterar projektet i senaste Bibliotekspressen.

De mobila biblioteksanvändarana erbjuds

 • Hitta boken på närmaste bibliotek genom att skicka streckkoden. Utvecklat som Android- applikation.  När du är i bokhandeln kan du snabbt se om medietdu är intressrad av finns inne på ditt bibliotek, innan du köper den!
 • Självbetjäning: söka, reservera, förnya lån via mobila webbplatsen.
 • Få första kapitlet av en bok skickat til din mobil som text eller ljudfil.
 • Prenumerera på en nyhetslista till iPhone. Utvecklat som en iPhone-app.
 • Skicka ett sms till bibliotekets stora TV-skärm, exponera dig själv!
 • Ladda ner musik, nätljudböcker och film till mobiltelefonen.

Det barnförbjudna biblioteket, snart nära dig

Inte nog med att biblioteksfilialen i danska Gjern bygger på självbetjäning. Det är också förbjudet för barn enligt Danmarks Radio.

Läs också vad Orbiter skriver om barnförbjudna bibliotek i USA.

Vad är det som händer, egentligen? Vuxensamhällets hämd?

Jag läser samtidigt i Sydsvenskan om planerna på Lunds Stadsbibliotek. Och funderar över bibliotekschefen, Karin Sandbergs, uttalande om bibliotek med självbetjäning:
– Försök har gjorts i Danmark och de är lovande.
och
– Men viss kameraövervakning kommer förstås att vara nödvändig.

Tja, varför inte låta något av stadsdelsbiblioteken bli det första riktigt barnförbjudna biblioteket i Sverige!

DIK, Bibliotekariernas fackförbund är kristiskt. Vad säger Svensk Biblioteksförening? Kan man älska ett bibliotek utan personal? Eller är det biblioteksets personal som gör biblioteket älskvärt?

Bibliotekspersonalen skrämmer bort bokälskarna?

Det kan iaf vara en slutsats från danska Silkeborg där man på biblioteksfilialen i Gjern satsat på sjävbetjäning.

Utan fysisk bibliotekpersonal närvarande ökade besöksantalet med 50%! Läs mer i artikeln från Kristerligt Dagblad.

– Det är en absolut nödlösning. När bibliotekarierna är borta så hotas demokratin!
Säger ordföranden för Bibliotekarforbundet, Pernille Drost till Danmarks Radio. Hon pekar också på det faktum att ökningen av användningen av biblioteket snarare beror på ökade öppettider än att det inte finns någon personal.

Danska obemannade bibliotek

Låntagare och bibliotekarter i det danska samhället Gjern, utanför Silkeborg på Jylland, är nöjda med sin biblioteksfilial med självbetjäning att försöket med ett obemannat bibliotek permanentas, kunde man läsa i Bibliotekspressen tidigare i vår. Konceptet har inneburit att den dagliga öppettiden är numer från 8 – 22. Av 60 timmars öppettid är 37 obemannade. När biblioteket är obemannat har man kontakt med en bibliotekarie via en bildskärm.

Rapporten och utvärderingen från Silkesborgs bibliotek kan hämtas här. (pdf 2,4 Mb) Man anar att det handlar om att behålla biblioteket kvar på en liten ort, i Sverige har vi pratat om ”utlåningsstationer” för att beskriva obemannade bibliotek. Jag håller med Pernille Drost, danska Bibliotekarforbundets ordförande som säger: bibliotek helt utan bibliotekarier riskerar bli avhämtningsplatser med döda hyllor.

Enligt Mitjyllands Avisen kommer också biblioteket i Them att få självbetjäning. Själv undrar jag över om man inte kommer att få ordningsproblem med folk som gör ”andra saker” i bibliotekslokalerna än vad de primärt är tänkta för. Man har kanske mer krogar att hänga på i Danmark och på landsorten har man hyfsad social kontroll. Men om något allvarligt skulle hända – tja vad gör man då?