YouTube

Ljudböcker via YouTube

Jag har tidigare bloggat om ljudböcker via Spotify.

Nu är det dags för ljudböcker via Youtube. Men där Spotify har överenskommelser med upphovspersonerna så känns det mer tveksamt på YouTube. Nu handlar det kanske inte primärt om spridning, typ Pirate Bay utan mer om strömmande lyssning. Men som sagt om författarna gett sitt tillstånd eller får någon ersättning är oklart.
Oklart är också om jag begår något lagbrott när jag länkar till några av dem. Om jag begår ett brott så plockar jag givetvis ner information från bloggen, bara så  ni vet.

Några har mer karaktären av radioteater eller -följetonger och verkar vara kopierade från grammofonskivor, CD-skivor eller kassettband. Kvaliteten varierar.

Eva Bexell: Prostens barnbarn

Astrid Lindgren: Bröderna Lejonhjärta

Astrid Lindgren: Pippi Långstrump i Söderhavet

Åke Holmberg: Ture Sventon i Paris

Oscar Wilde: Spöket på Canterville

Philip Pullman: Guldkompassen

Jan Guillou: Coq Rouge Del 1

Sven Nordqvist: Pettson tältar

och massvis med Tintin-album!

Övrigt

…och vad betyder det för biblioteken?

Biblioteken på sociala webbar

I en utmärkt artikel i danska Bibliotekspressen nr 13 s 8 – 11 finns en beskrivning om hur biblioteken kan arbeta med sociala webbar som Flickr, MySpace, YouTube och Facebook:
– Bibliotekarier kan inte längre ha det förhållningssättet att det är vi som avgör vad kunskap är och stt det är vi som vet var den finns att hämta, säger Susanne Kierkegaard på Roskilde Bibliotekerne.
Bibliotekarierna måste hitta nya sätt att förmedla kunskap. De ska inte längre uppfattas som auktotiteter bakom en disk, menar Esben Fjord på Danmarks Biblioteksskole. Bibliotekarierna ska fungera som virtuella vänner med de unga brukarna och möta dem på deras villkor och på de ställen där de söker information.

Danmarks Biblioteksskole arrangerar den 27 september en temadag kring ”Sociale teknologier kring fremtidens bibliotek 2.0” – och om Bok- och Biblioteksmässan inte inträffat så hade det varit kul att vara där.