Biblioteket öppet när samhället stänger: exemplet Fergusonlibrary

Oroligheterna i Ferguson i USA efter det att den polisman som sköt och dödade en obeväpnad tonåring, gått fri från rättssak, lamslår lokalsamhället. När affärer, restauranger, skolor och andra samhällsinstitutioner stänger och militär kallas in håller Ferguson Public Libaray öppet.

För mig känns det som ett exempel på det som Lankes kallar för ett ”great library”. Eller för den delen: “To be a librarian is not to be neutral, or passive, or waiting for a question. It is to be a radical positive change agent within your community.”

Salon: The Ferguson library gives a lesson in community

Newsweek: Ferguson Library Stays Open as Schools and Services Close

Vice: An Outpouring of Support for the Ferguson Public Library

ABCNews: Ferguson Library Becomes Refuge for Adults and Children Amid Strife

Big News Network: Ferguson Public Library: calm in the center of the storm, place for communal peace

Om de regionala biblioteksverksamheterna

Inom ramen för analysen av samverkansmodellen har Statens kulturråd lämnat gjort en uppföljning om vad som skedde ute i regioner och län (utom Stockholms län, som inte är med) inom kulturområdet under 2013. Här kan ni också hitta länkar till respektive regions beskrivningar av den egna verksamheten.

I uppföljningen finns också ett kapitel som behandlar de regionala biblioteksverksamheterna (s 62-70).

Från uppföjningen

 • regionbiblioteken (förutom Stockholm) omsätter ca 125 miljoner kronor årligen.
 • 7% av verksamhetskostnaderna bekostades av EU – 2013 var året då länsbiblioteken bedrev fler ESF-projekt.
 • 103 årsverken fanns på länsbiblioteken
 • Det interkulturella arbetet är överlag svagt beskrivet inom den regionala biblioteksverksamheten.

Regionala biblioteksarbetsuppgifter 2013:

 • Kvalitets- och metodutveckling
 • Stöd för lokalt arbete med biblioteksplaner
 • Kompetensutveckling
 • Digital delaktighet
 • Läs- och litteraturfrämjande
 • Barn och ungas rätt till kultur
 • Internationell kulturverksamhet
 • Interkulturell kulturverksamhet

 

Hållbara bibliotek?

Till den återkommande dystopiska frågan om bibliotekens framtid har den spanskspråkiga biblioteks- och informationsveteneskapliga tidskriften El profesional de la información kommit med ett bidrag.

Lluís Anglada, bibliotekschef för universitetsbiblioteken i Katalonien, har ställt samman en framtidsrapport med sikte på 2030:

”The evolution of libraries through three stages –modernization, automation and digitization- is analysed. A formula is presented to evaluate the importance of libraries to our society, and it is applied both retrospectively and futuristically, extrapolating a 2030 scenario. The conclusion is that if the current generation of librarians does not introduce radical changes in the role of libraries, their future is seriously threatened.” (Min kursiv)

Läs rapporten ”Are libraries sustainable in a world of free, networked, digital information?”