Librarians in horror films

peterals:

Lagom till Halloween: Bibliotekarier i skräckfilmer!

Originally posted on Reel Librarians:

Reel librarians appear in every kind of genre, from romances to comedies to sci-fi to horror films. In fact, the horror/thriller genre is quite a popular one for reel librarians, particularly for lead roles. It comes as no surprise, then, that I’ve written several posts the past three years about reel librarian portrayals in horror/thriller/mystery films.

So if you’re still seeking a scary movie to watch this Halloween, perhaps the following round-up of posts will help you select one. Explore… if you dare! ;)

Librarians in horror films

Click collage for image sources


Film round-up posts:

Visa källa 1 321 fler ord

Bibliotek som plats för kreativitet

Bibliotek kan användas till mycket, men kanske inte alltid uppfattas dom världens mest kreativa miljö (bortsett från när det handlar om barnverksamhet, stick-caéer och maker spaces).

Visst kan man göra mer med biblioteket som utgångspunkt.

Boken The Artist’s Library  – a field guide visar hur konstnärer, konsthantverkare och andra som använder kreativa verktyg kan få råd från bibliotekspersonalen och använda bibliotekets resurser – både fysiska som digitala – som gör att det kan förvandlas till platser för konstnärligt skapande och kulturellt engagemang.

Mer inspiration:

Sharing and caring – en antologi om digitalt bevarande av kulturarvet

SHARING IS CARING : Openness and sharing in the cultural heritage är en antologi som utforskar de förändringar och möjligheter som uppstår genom digitalisering, digitala medier och internet för kulturarvsvärlden. Antologin innehåller 18 artiklar av danska och internationella experter.

Utgångspunkten för de olika artiklarna är att när kulturarvet blir digitaliserat finns det ingenting som står i vägen för att dela och återanvända det. Det kan utforskas och remixas,  man kan  illustrera nya berättelser och flytta in det i nya medier, det kan användas i böcker, på affischer och i offentliga utrymmen, det kan sätta igång  forskning och göra så att idéer och kreativitet blommar.

När kulturarvet är digital, öppen och delbar, blir det gemensam egendom, något som är till hands varje dag. Det blir en del av oss.

Det svenska bidraget är skrivet av enhetschefen vid Riksantikvarieämbetets enhet för informationsutveckling, Lars Lundqvist, som beskriver den svenska infrastrukturen för digitalt bevarande av vårt kulturarv – Swedish Open Cultural Heritage (SOCH) – mer känt som K-samsök.

Bland övriga författare märks Europeanas Jill Cousins om digitala allmänningar för kulturarvet. Smithsonians Michael Edson om trender i omvärlden som påverkar museum (och andra kulturinstitutioner). Shelley Bernstien om kollaborativ kuratering i brooklyn.

Ladda ner boken som i pdf-format eller epub.

Sharing and caring är också namnet på en seminarieserie som finns filmade på Vimeo för den intresserade.

Här pratar Jasper Visser om musernas framtid (känns det igen?): ”Audiences change, their expectations change, funding changes… Museums will have to adapt to this new reality and reinvent their role in society to remain relevant in years to come. However, this has more to do with dramatically changing their attitude than with an increased focus on the use of technology.”

 

Har Ni app-kompetens?

Nicole Hennig har skrivit en bok om det nödvändiga med att bibliotekspersonal skaffar sig ”app-literacy”.  Dvs kunskap i hur man använder sig av appar i sitt dagliga arbete på biblioteket och vilka appar som är bäst på vad. Boken heter Apps for Librarians: Using the Best Mobile Technology to Educate, Create, and Engage.

Som de flesta av den här typen av böcker är det viktigt att titta på bäst-före-datumet. Risken är stor att uppgifterna är daterade inom ett år eller så.

Att läsa grafiska noveller med förstärkt verklighet

Serietidningsformaten förändras i takt med tiden.

Modern Polaxis är en av de första projekten som visar på hus förstärkt verklighet (Augmented Reality eller AR) kan utvidga en redan intensiv läsupplevelse!

Det är den Australiske serietecknaren Sutu som har gjort en serie om en privat dagbok som tillhör en  paranoid tidsresenär. Hans hemliga information, alla hans inbillningar och alla hans konspirationsteorier göms i ett hemligt augmented reality-skikt som kan avläsas med hjälp av din Iphone/Ipad.

Vad hände på Bibliotheca Alexandrina under arabiska våren?

Läslista för den intresserade:

Utmaningar för folkbiblioteken

Rising to the challange heter Aspen Institutes rapport om vilka utmaningar de amerikanska folkbiblioteken står inför framtiden. Rapporten har tagits fram i samarbete med Gates Foundation.

Rapporten konstaterar att folkbiblioteken har tre nyckeltillgångar allmänheten (people), platsen (place) och plattform (platform) – t ex som ”tredje plats”.

Rapporten är enligt Den inre fienden viktig läsning för den som är intresserad av utvecklingen för folkbibliotek. Den lyfter möjliga trender, lokala framgångsexempel (från USA)och tänkbara scenarios. Den ger ett stöd i argumenteringen för varför bibliotek kommer att vara relevanta för allmänheten även i framtiden, utan att de för den skull förlorar sin själ.

Rapporten avslutas med 15 aktiviteter för konkret handling för  bibliotekschefer, 15 aktiviteter för politiker och 15 för den samfällighet, den miljö, folkbiblioteket verkar i.

Som gjort för en studiecirkel!