Virve Miettinen

CO-Designing av Helsingfors nya bibliotek

I en artikel i Public Library Quarterly – Redefining the Library: CO-Designing for Our Future Selves and Cities – berättar Helsingfors stadsbiblioteks Virve Miettinen  hur biblioteket gått från att använda traditionella kundorienterade metoder som fokusgrupper och medborgarpaneler till att bjuda in biblioteksanvändarna att själva delta i planering och beslutsfattande. Syftet är att genomföra och designa processer som ger invånarna en direkt inverkan på bibliotekets tjänster och organisation på riktigt. Med design i bibliotekssammanhang avses en process för att dela med sig av kunskaper och att finna på lösningar i samverkan och som drivs av en tro på att alla är kreativa och kan bidra till planering när de ges kunskap och verktyg.

Fokus är naturligtvis arbetet med det planerade nya biblioteket i Helsingfors och hur CO-Designing använts som en metod; Group dreaming in action: Helsinki’s New Central Library

(Det är lite tråkigt att artikeln ligger bakom en betalvägg. Spridningseffekten blir ju ganska låg till dem som borde vara intresserade av folkbiblioteksutveckling. Intressant att notera är – enligt en snabb sökning i LIBRIS – att av 26 svenska bibliotek som prenumererar på den som e-resurs finns 0, nada, niente, inget folkbibliotek, dvs den målgrupp det handlar om. Tillgång till artikeln under ett dygn kostar $42.
Open Access, någon?)

Kista Idea Lab

Virve Miettinen intervjuar Åke Nygren och Hanna Westöö om Kista Media Lab Kista Idea Lab under IFLA-mötet i Göteborg:

”Kista Idea Lab is a re:library thinktank for mobile workflow and collaborative learning in one of the most multilingual and multitechnological areas of the world. Åke Nygren and Hanna Westöö tells about all the exciting development projects that Kista Idea Lab is producing.”

Vodpod videos no longer available.

Kista Idea Lab, posted with vodpod