Tony Bainton

Gästbloggare: Ann Östman

Knowledge and learning: has the internet really changed everything?

Sedan jag kom hem från Biblioteksdagarna i Norrköping är det ett föredrag med Tony Bainton, fn Senior Policy Adviser Informations sans Frontières i Bryssel som inte lämnat mig någon ro. Därför vill jag ägna mitt gästinlägg åt just det!

 Knowledge and learning: has the internet really changed everything?

Tony Bainton framhöll i sin inledning att det nu är dags att tänka på hur internet har förändrat förvärvandet av kunskap. Kunskapens råmaterial stavas – som vi vet – information.

Internet har försämrat sakernas tillstånd, menade han. Information ses nämligen idag som något lika värdefullt som kapitalet självt. Därför kommer kommersiella krafter att vara intresserade av att ta kontrollen (i den mån de inte redan har gjort det, min anm.). Detta är dåliga nyheter för oss. På den ljusa sidan kan vi notera tillgången på fri information.

Problemet är att viss information är tämligen svår att skaffa när den är digital. Åtkomsten till aktuellt material har förändrats på ett genomgripande sätt: vi förhandlar om licenser. Att begränsa tillgången till information är en ny uppgift för oss. De kommersiella aktörerna (bodies) är informationens väktare. Biblioteket kanske inte ens tillåts att erbjuda den senaste informationen (jämför karens på eböcker, min anm.).

Hur vill vi egentligen att det ska se ut i framtiden? Våra ursprungliga uppgifter (Tony Bainton talade här ur ett universitetsbiblioteks perspektiv) är att söka tillförlitlig information, göra den tillgänglig och bevara den för framtiden.

Folkbiblioteken då? Ja, vill en förläggare verkligen sälja till ett bibliotek?

Varför inte direkt till kunden?

Digital publicering förändrar det juridiska livet. När det gäller den fysiska boken, har copyrightägaren ingen juridisk kontroll över materialet, det är då brett tillgängligt. Om ett bibliotek har köpt det/boken, kan det göra vad det vill med den.

När det gäller det digitalt publicerade, är det en annan sak. Copyrightägaren

förlorar aldrig kontrollen över kommunikationskedjan. Varje åtkomst är en handling som kräver till tillåtelse. Detta är nytt i grunden! Själva läsandet är en handling som begränsas av copyright. Förlagen har kontrollen over bibliotekens förvärv.

Hur ska vi då ändra på detta? Jo, vi behöver övertala politikerna att ändra lagstiftningen.

Tony Bainton: ”So much information is being produced. We need to think about priorities. How can we preserve if we no longer have the information in the library, owned by us? “

Jag vet att inte folkbiblioteken har något bevarandeansvar, men vad säger de bibliotek som har det?

Själv bekänner jag mig till tron att det inte är samlingarna utan interaktionen som bör stå i fokus på biblioteken, men vill vi verkligen ha en framtid när en växande del av det vi kan erbjuda, det digitala materialet, är i grunden styrt och reglerat av copyrightägare? Externa aktörer som bestämmer in i detalj vad, hur och hur länge vi kan erbjuda materialet? Det känns som om de strandade samtalen om eböcker på bibliotek bara är toppen på ett isberg.

Vi måste beväpna oss, i bildlig bemärkelse: bilda förlag, digitalisera det material vi själva äger och göra det fritt tillgängligt, lyfta fram det som redan ligger fritt som t ex Projekt Runeberg och Litteraturbanken, verka för och samverka kring öppna system och öppna programvaror!

Det startas grupper på Facebook, men vem blir först med att (i överensstämmelse med ett förslag från Tony Bainton) överklaga ett fall – ” a case of access” – till Europadomstolen under åberopande av artikel 10 i Europakonventionen? Svensk Biblioteksförening?  DIK? Jag vet att Bo Westas var på samma föredrag som jag…

Ann Östman, bibliotekskonsulent, Länsbibliotek Gävleborg Uppsala

För er som inte var på plats men blev nyfikna på Tony Baintons föredrag så finns det här: