Statens medieråd

Medierådet på turné

Statens medieråd genomför i höst ett antal kompetenshöjande heldagsseminarier riktade till bibliotekarier på temat medie- och informationskunnighet (MIK) och barns och ungas medieanvändning. Under seminariedagarna får besökarna fakta, exempel och verktyg för att följa med i medieutvecklingen och för att möta barn och unga i deras medievardag. Seminarierna är också tillfällen att möta kollegor och experter i utvecklande samtal och utbyte kring medie- och informationskunnighet.

Seminariedagen arrangeras på följande orter:
• Malmö den 2 september
• Västerås den 22 oktober
• Sundsvall den 20 november
• Göteborg den 4 december

Enkät om biblioteken, medier och unga medieanvändare

I samband med utbildningssatsningen genomför Statens Medieråd en webbenkät om biblioteken, medier och barn och unga, som vänder sig till bibliotekspersonal. Fyll gärna i enkäten oavsett du tänker delta i seminarierna eller ej!

Certifiering av barnwebbar?

Bra att tänka på för bibliotek som bygger webbplatser och webbfunktioner som vänder sig till barn och unga:

Statens medieråd har tagit fram ett antal punkter som beskriver vilka grundkrav en sajt som vänder sig till barn och unga bör uppfylla. Myndigheten har även tagit fram en lista på instanser dit man kan vända sig med frågor om barns och ungas medieanvändning och sociala liv på nätet.