Skapande skola

Kulturminstern på turné

Följ kulturministerns Skapande skola-turné på kulturdepartementets webbplats där alla som är intresserade kan följa arbetet med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths Skapande skola-turné.

På webbplatsen följs besöken upp med intervjuer och rapporter. Dessutom ges en inblick i planeringsarbetet, samt lite mer personliga reflektioner från sakkunniga och handläggare i Skapande skola-bloggen.