Ryan Deschampes

Facebook och biblioteket

Ryan Deschampes skriver på sin blogg The Other Librarian om vilken utmaning Facebook kan vara för biblioteken. Han menar att Library 2.0-tekniker i princip är bra för biblioteken, Inte för att de är 2.0 i sig utan för att de tvingar bibliotekspersonalen att avlära sig vissa saker för att bli effektiva.
Facebook kräver att man är utåtriktad.
Deltagandet inne i communityn är det viktigaste – det som sker ute på www är inte lika viktigt.
Användarna vill ha uppmärksamhet.

Så här säger David Lee King i en kommentar:

”So… how do you learn a new tool’s culture? By PLAYING with it. Experiencing it. Using it. Play with Facebook. Gather 100 friends and see what happens. Connect to some Facebook apps, join some Facebook groups. Poke people. Browse – see who’s using Facebook in your neck of the woods. Then figure out what you can add that those people (your customers, after all) might find interesting or useful.”