NAPLE

Svenska folkbibliotek välkomna i NAPLEs program för systerbibliotek

NAPLE (National Authorities for Public Libraries in Europe) är forumet för nationella biblioteksmyndigheter med ansvar för folkbibliotek.

Ett av deras insatser handlar om att erbjuda folkbibliotek från 15 europeiska länder att ingå i ett brett internationellt nätverk – systerbibliotek. Den svenska närvaron I NAPLE har hittills varit ganska låg. Den har nog mest handlat om att leverera statistik.

I Sverige är det Kungl. Biblioteket som är medlem i NAPLE och äntligen har även svenska folkbibliotek möjligheten att bli del i systerbiblioteksprogrammet. Så om du och ditt bibliotek vill nätverka med något bibliotek från 14 olika länder så finns det ett ansökningsformulär att skicka till Sveriges representant på KB, som enligt uppgift kommer att vara Hilda Androlds och som presenteras som KB:s koordinaror för folkbibliotek.

Har KB glömt bort NAPLE?

NAPLE (National Authorities for Public Libraries in Europe,) är en internationell organisation med syfte att främja principer, strategier och policies för folkbibliotek. Svensk medlemsorganisation är sedan 2012 Kungl. Biblioteket. Dvs ungefär när de fick det nationella samordningsuppdraget.
NAPLE:s mål är

  • att informera om det aktuella läget för folkbiblioteken i Europa
  • att inspirera till nationell utveckling av bibliotekstjänster
  • för att identifiera områden som lämpar sig för samarbete i det nya Europa
  • att identifiera ämnen och områden för gemensamma undersökningar och forskning
  • för att stödja sammanhållen europeisk biblioteksutvecklingspolitik

…allt med bäring på folkbibliotek.

 

Ett konkret exempel är  NAPLE:s samarbetsprogram för systerbibliotek i Europa.

 

 

 

Det fungerar ungefär som bibliotekstwinning om jag förstått det hela. Folkbibliotek kan ansöka om att få bli ett systerbibliotek till ett bibliotek i ett annat land för att utbyta idéer,  metoder, erfarenheter och genomföra studiebesök. Ett bibliotek kan också skicka ut en förfrågan om andra bibliotek vill bli kompis på samma sätt. Resultatet blir att Kroatiska bibliotek delar erfarenheter med bibliotek i Spanien och Belgien. Finska bibliotek är systrar till bibliotek på Irland och i Portugal etc.

Om du tittar på en karta över bibliotek som deltar som systerbibliotek. så finns det en del vita fläckar. Det visar sig nämligen att ditt bibliotek kan bli systerbibliotek om ditt land deltar i programmet. Och det gör inte Sverige. Svenska bibliotek missar här en viktig chans till kompetensutveckling genom omvärldsbevakning.

Det kan väl inte bero på att ”KB:s absoluta huvudroll är forskningen” och att nationell bibliotekssamordning och därmed folkbiblioteksutveckling är att betrakta som en biroll? Betecknande är att på sidan för intressanta länkar på NAPLE-webben går den svenska länken till Statens Kulturråd, inte till KB. Det finns bara två inlägg taggade Sweden på NAPLEs blogg. Det ena om SLQ, det andra är irrelevant, vilket inte tyder på ett speciellt utvecklat svenskt engagemang. Tittar man i NAPLE:s möteshandlingar så lyser svenska representanter med sin frånvaro.

Det skulle naturligtvis vara av stort intresse för de svenska folkbiblioteken att känna till hur ”den myndighet regeringen bestämmer” beskriver svenskt folkbiblioteksväsen på den internationella scenen. Vilka är folkbibliotekens styrkor? Vilka utmaningar står de svanska folkbiblioteken inför? Vilket stöd kan vi få från den internationella över/mellanstatliga samfälligheten som en sådan här organisation innebär?

Omtag, någon?