Morten Hejlesen

Fyra kompetenser för den multidiciplinäre medarbetaren

Avskaffa de tvärfackliga lagarbetet för att skapa innovationer. Satsa hellre på att hitta medarbetere med kompetenser från många olika områden säger danska Innovation Labs Morten Hejlesen i en webbkrönika. Om det betyder att medarbetaren har olika utbildningar i bagaget eller enbart är kunnig inom flera fält genom egna erfarenheter och eget intresse är mindre viktigt.

Hejlesen har identifierat fyra karaktäristika för den multidiciplinäre medarbetaren:

1. Syntetiseringskompetens: Nya idéer uppstår genom nya kombinationer av kunskap som redan finns. Yrkesfacklig schizofreni får människor möjlighet att på ett kompetent sätt kombinera olika disciplinära vinklar och se nya möjligheter.

Kompetens att byta synvinkel: Det är viktigt att kunna se utevcklingsfrågorna från flera håll. Att byta perspektiv gör att man systematiskt kan identifiera möjligheter och svagheter.

Obstruktionskompetens: Stor förståelse för olika yrkesmässiga synvinklar göra multidisciplinära medarbetaren i stånd att fungera som kvalificerade motspelare i mycket olika situationer. Det innebär slutet på drömmar om kunskapsriken och enkelspårig hängivenhet för specialistkompetens. Den den multidiciplinära medarbeteraen hindrar och utvecklat på ett konstruktivt sätt.

Medieringskompetens: Att bemästre olika yrken är som att bemästre flera språl. Den multidisciplinära medarbetaren får en roll som tolk.  

Slutsats: bibliotekarierna borde ta för sig med sin kompetens i andra områden ärn enbart på biblioteken. Biblioteken borde ta in annan kompetens än den traditionella för att utvecklas.