Maria Lundqvist

Gästbloggare: Maria Lundqvist

Biblioteket säljer inte sig själv!

Hur kan man påverka bilden av biblioteket i samhället? Det är en fråga som Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket i Kalmar län tillsammans med de 25 kommunbiblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län jobbat med sen början av 2010 i projekt Futurum.kom. Med hjälp av löftet Låna dig rik har vi arbetat med utveckling av verksamheten och marknadskommunikation. Vi är inne på sista projektåret och kan nu börja dra lärdomar av vårt arbete.

Förankring
Att bara skaffa lite snygga affischer och PR-material räcker inte långt. Det är personalen som är biblioteket, inte byggnaden, och därför är det personalen som är den viktigaste resursen. Det var där vi ville börja. Därför gav vi samtlig bibliotekspersonal möjlighet att delta på dialogseminarier för att ge alla möjlighet att påverka inriktningen. Att få till bra förankring bland personalen är en avgörande framgångsfaktor. Det är viktigt att få acceptans för budskapet så att så många som möjligt vill ställa sig bakom det. Ingen kan sälja något om man själv inte tror på det och kan tala för varan.

Samarbete
Det är i samarbetet vi utvecklar vår verksamhet. Varje kampanj har tagits fram av arbetsgrupper med bibliotekspersonal från olika bibliotek, alltså både kommun- och länsöverskridande. Det kollegiala samarbetet i planering och genomförande är uppskattat, både i arbetsgrupper och på lokal nivå. Tillsammans har vi kompetensutvecklat oss och lärt oss metoder. Samarbetet inkluderar också kommunikationsbyrån som framställer material och hittar marknadsföringskanaler. Här har ett ömsesidigt lärande skett. Byrån har fördjupat sina kunskaper om bibliotek och vi har lärt oss ställa krav utifrån våra behov.

Användarna
Arbetet har gett oss ökade insikter om användarnas behov och vanor och att vi inte alltid känner till allt om användarna. Vi har blivit mer medvetna om de kunskapsluckor vi har. Att arbeta målgruppsinriktat gör att vi kunnat snäva in oss på specifika grupper och på så sätt kunna hitta rätt budskap, rätt material och rätt kanaler för att nå fram. Att välja är samtidigt att välja bort något annat. Detta var särskilt märkbart i början av projektet men det går inte att göra allt för alla på en gång. Vårt arbete är ett långsiktigt arbete. Det går inte att förändra attityder på kort tid. Att nå nya målgrupper och göra sällan-användare till regelbundna användare tar tid. Därför är det viktigt att fortsätta upprepa sitt budskap igen och igen. Men vi måste också se till att våra trogna användare fortsätter att vilja vara det. Att det hela tiden finns något som är angeläget för de olika målgrupperna.

Marknadskommunikation
Tillsammans med kommunikationsbyrån har vi ökat vår professionalitet när det gäller marknadsföring. I projektets inledning hördes röster om lämpligheten att marknadsföra bibliotek. Nu har vi har insett behovet av marknadsföring. Biblioteket säljer inte sig själv. Projektet har gjort oss medvetna om vikten av att synas utanför bibliotekets väggar. Kampanjandet har ägt rum på platser i samhället där människor rör sig, som gågator, stormarknader, köpcentra, bensinmackar. Biblioteken har synts på oväntade platser och givande möten har uppstått. Bibliotekspersonal vittnar om glädjen i att möta invånarna utanför de egna väggarna.


När vi började planera projektet var det en bibliotekschef som sa: ”Vi har inte råd att inte vara med i projektet.” Jag hoppas att den chefen fortfarande resonerar så när vi nu börjar tänka på framtiden. När projektet är över kommer vi att ha genomfört två stora, övergripande kampanjer och sex målgruppskampanjer. Det har varit intensivt arbete med många engagerade. Vi har utvecklat våra kunskaper inom området och när projektet är över vill vi fortsätta arbeta med marknadskommunikation som en del i ordinarie verksamhet. Då gäller det att hitta sätt att hålla uppe engagemanget och fortsätta utveckla vår kompetens. Och för det har vi en plan!

Maria Lundqvist
Länsbibliotek Sydost

(Vår ”informationsbroschyr” för dem som inte är involverade i projektet finns på http://www.lanadigrik.se/.
Projektbloggen för oss som arbetar med projektet finns på http://futurumbibl.wordpress.com/.)

Språken>sv YahooURerror
Marknadskommunikation