Litteraturutredningen

Kulturministern presenterar litteraturpropositionen på Bokmässan

Torsdagen den 26 september presenterar kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth regeringens proposition ”Läsa för livet” enligt ett pressmeddelande från Kulturdepartementet.

Propositionen syftar till att främja läsning, främst bland barn och unga samt att stärka litteraturens ställning i samhället.

Om remisyttrandena till Litteraturutredningen – Läsandets kultur

Nu börjar remissvaren till Litteraturutredningen spridas på webben! Här är ett urval av de som jag tycker är intressanta:

Den som är intresserad av alla inkomna remissyttranden hänvisas lämpligen till regeringens webbplats för just detta.