LinkedIn

Män är från LinkedIn, kvinnor från Facebook

ReadWriteWeb hänvisar till en undersökning som säger att kvinnor är mer aktiva på sociala nätverk än män. Undantaget är LinkedIn. (Som är mer relaterat till framgångar inom arbets- och affärslivet än inriktat på social kompetens)
Det känns frestande generaliserande att säga att en del män är 1.0 och många kvinnor 2.0 men som Lina Ydrefelt säger i ett blogginlägg_
Kanske har feminister alltid varit före sin tid. Beträffande gemensamt 2.0-betonat kunskapsbyggande känns det i alla fall så.”
Eftersom jag menar att 2.0-rörelsen har ett frihetligt maktfördelningsperspektiv så tror jag att hon har rätt.