Lina Ydrefelt

Lina Z Y om den skånska biblioteksdebatten

Lina Ydrefelt formulerar sin syn på den avslutade bibliotedebatten i radion. Debatten startade som ett resultat av gallringarna av böcker på Malmö Stadsbibliotek. Hennes kritik mot kritikerna är välformulerad, konsekvent och analytisk – hon borde ha fått ge sin röst hörd i debatten på radion.
Lina Ydrefelt formulerar det så jäkla bra:

”Medan den nöjda medelklassens debattörer fortsätter skälla på Malmö stadsbibliotek för att de förlorat sin välkända bakgård med boktråg för barnen och trädgårds eller renoveringsböcker för vuxnas hemmaprojekt står tiden stilla på de flesta håll.”

”Kunskap om biblioteken saknas och representanter från vår egen bransch behöver höras mer. Annars får vi inga perspektiv på informationsmängderna, uppdragen eller bibliotekens verksamhet. Att tala om kulturarvsbärande är kvävande. Finn andra ord och begrepp som innebär att inkludera dagsaktuellt och historiskt men inte paketerat i oanvända artefakter.”

Biblioteken och den mobila webben

Den 7 maj arrangerar Länsbibliotek Västmanland tillsammans med Västerås Stadsbibliotek och Länsbiblioteket i Örebro län en studiedag om hur biblioteken bäst kan använda sig av mobiltelefoni. Studiedagen heter ”Biblioteket i var mans hand” och kommer att ge en inblick i hur man kan anpassa biblioteket både fysiskt och virtuellt till mobiltelefoniteknik.
På programmet finns möjligheten att själv pröva på t ex mobiltaggning ocg twitter.

Dessutom får man möjlighet att träffa en av landets ledande biblioteksideologer, Lina Z Ydrefeldt, som kommer att prata om de nya kommunikationsformernas möjligheter. Boris Zetterlund, från Axiell, representerar produktutvecklarna och informerar hur de arbetar för att möta bibliotekens önskemål on teknisk utveckling när det gäller mobiltelefoni.

För er som vill läsa på lite (eller som är nyfikna ändå) innan rekommenderas nr 5/08 av Library Technology Reports, ett specialnummer om mobil teknologi på bibliotek av Ellyssa Kroski: On the Move with the Mobile Web: Libraries and Mobile Technologies

Kolla också in den här boken om mobilt lärande.

Män är från LinkedIn, kvinnor från Facebook

ReadWriteWeb hänvisar till en undersökning som säger att kvinnor är mer aktiva på sociala nätverk än män. Undantaget är LinkedIn. (Som är mer relaterat till framgångar inom arbets- och affärslivet än inriktat på social kompetens)
Det känns frestande generaliserande att säga att en del män är 1.0 och många kvinnor 2.0 men som Lina Ydrefelt säger i ett blogginlägg_
Kanske har feminister alltid varit före sin tid. Beträffande gemensamt 2.0-betonat kunskapsbyggande känns det i alla fall så.”
Eftersom jag menar att 2.0-rörelsen har ett frihetligt maktfördelningsperspektiv så tror jag att hon har rätt.