John Blyberg

Följ Knutpunkt 2009 direkt på nätet

Fick du inte plats på Knutpunkt 2009?

Du får ändå flera möjligheter att kunna ta del av keynotes och föreläsningarna på huvudspåret. Du kan följa nedanstående föreläsningar direkt på följande adress:

https://connect.sunet.se/knutpunkt2009 – logga in som gäst med ditt namn.

Föreläsningarna sparas också och kan sedanstuderas på webbplatsen för Knutpunkt 2009 och förstås i därtill avsedda arkivhos Högskolan i Jönköping och Linköpings universitet.

Hållpunkter för föreläsningarna under konferensen är följande:

Onsdag 21 oktober

10.15 – 11.15 John Blyberg: ””Strike Anywhere: How the 21st Century Library can IgniteLearning, Knowledge, and Discovery”

11.30 – 12.30 Bengt Erik Eriksson: ”Enpedagogs syn på undervisningen”

14.00 – 15.00 Daniel Koch: ”Biblioteketsom rum för lärande”

15.45 – 16.45 David Lankes: ”Inventing the Future of Librarianship”

Torsdag 22 oktober

09.30 – 10.30 PeterW illiams: ”Google generation : myths and realities”

10.50 – 11.50 Mattias Karlsson: ”Kan manbygga undervisning på en naiv bild av hur Vasaloppet fungerar?”

Knutpunkt 2009 arrangeras av Högskolebiblioteket i Jönköping och Linköping Universitetsbibliotek.