Internationella Biblioteket

Vad händer med Internationella biblioteket?

Ja, det kan man fråga sig. Och vilken blir effekten för folkbiblioteken? Harriet Lacksten påpekar att ”IB:s personal besitter en unik kompetens vad beträffar språk, litteratur, katalogisering, kultur, inköpskällor och mycket mer. Till exempel finns det på plats kunskaper i 25–30 språk.” – Dvs en outsinlig källa till kunskap för landets samtliga folkbibliotek som kanske kommer att sina.
(Rebloggat från BIS-bloggen)

BiS

Just nu är det mycket diskussion om det Internationella biblioteket (IB) som är ett av Europas största folkbibliotek för litteratur på olika språk. Biblioteket erbjuder mer än 200 000 böcker på mer än 100 språk.

stockholm_public_library_january_2015_04 Stockholm stadsbibliotek av Arild Vågen – Eget arbete, CC BY-SA 4.0

Internationella biblioteket är beläget i Stockholm och är öppet för besökare, men har även ett nationellt uppdrag som depåbibliotek och fungerar som resurs för utvecklingen av mångspråkiga biblioteken över hela Sverige.

Nu är bibliotekets framtid osäker och många röster höjs till protest. Den lösning som Stockholm stadsbibliotek förespråkar, att integrera IB:s verksamhet i resten av biblioteksverksamheten har kritiserats starkt från personalen inte minst. Detta innebär att biblioteket kommer försvinna som öppet bibliotek.

Så här skriver Harriet Lacksten, tidigare utvecklingsledare på Internationella biblioteket:

http://biblioteksbladet.se/redaktionellt/en-spade-ar-alltid-en-spade/

Både Biblioteksbladet och SvD har rapporterat om osäkerheten kring IB:

http://biblioteksbladet.se/osaker-framtid-for-internationella-biblioteket

http://www.svd.se/hog-tid-for-nytt-huvudbibliotek-i-stockholm

Och såhär skriver Stockholm stadsbiblioteks webbplats om biblioteket:

Visa originalinlägg 3 fler ord

Internationella Bibliotekets webbplats granskad

Emma Karlsson har skrivit en BHS-magisteruppsats om Internationella Bibliotekets vid Stockholms Stadsbibliotek webbplats. Undersökningen baseras på författarens egna intresse för webbplatsutveckling och ett konkret behov av en undersökning på IB. Emma Karlsson har därför fokuserat på hur navigation, layout och innehåll påverkar brukartillfredsställelse.

De frågeställningar hon ställer är ytterst relevanta för alla som på något sätt arbetar med webbplatsutveckling, oavsett om det är på bibliotek eller inte:
· I vilket syfte vänder sig användarna webbplatsen?
· Vad innehåller användarnas informationssökningsprocess när de besöker
webbplatsen?
· Hur påverkar navigation, layout och innehåll användarnas tillfredsställelse med
webbplatsen?
· Hur kan webbplats utvecklas för att förbättra tillfredsställelsen hos användarna?