Hällefors bibliotek

Om entreprenad och kooperativ i ny BHS-uppsats

I en ny magisteruppsats från BHS – Det sitter i väggarna! – organisationskultur på två folkbibliotek med annorlunda driftsform – undersöker författaren, Marita Alneng, organisationskultur på två svenska folkbibliotek som drivs på kooperativ eller som entreprenad. Det ena exemplet är personalkoopertaivet vid Dieselverkstadens bibliotek i Nacka. Det andra är biblioteket i Hällefors i Örebro län, som drivs på entreprenad sedan 1993.

Uppsatsen finns på http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/bitstream/2320/3537/1/08-22.pdf