Gunnar Sahlin

Burk och Libris går ihop

Ett gemensamt pressmeddelande från Kungl. Biblioteket och BTJ skriver riksbibliotekarien Gunnar Sahlin och BTJs VD Jonas Arvidsson att KB och BTJ påbörjat ett arbete för att skapa en gemensam, nationell biblioteksdatabas.

Det handlar, enligt Sahlén och Arvidsson, om att sätta användarna i centrum. Därför är intentionen att det ska finnas en sökväg som täcker allt. KB kommer att ansvara för drift av den nationella databasen medan BTJ fortsätter att leverera bibliografiska data och ge service till biblioteken. Målet är att den nya, nationella katalogen ska vara klar i januari 2011.

Politiska beslut under våren för KB:s uppdrag som nationell biblioteksmyndighet kommer att påverka arbetet.”

… och en fundering: Vad tycker ni att biblioteksdatabasen ska heta? Bibliotek.se kanske? Sen kan man fundera vad det får för effekter för bibliografisk service från BTJ. Förmodligen garanterar KB på det här sättet BTJs framtida existens.