First Monday

First Monday om folkbibliotek och nätet

Från tankesmedjan First Monday:

Public libraries and the Internet 2008-2009: Issues, implications, and challenges

John Carlo Bertot, Paul T. Jaeger, Charles R. McClure, Carla B. Wright, Elise Jensen

Abstract

This paper presents an overview of methods, findings, issues, and implications from the 2008 Public Libraries and the Internet national survey, including comparisons to data from previous studies. Since 1994, these surveys have chronicled the expansion of the Internet as a primary library service. The 2008 survey includes key data about the many facets of public libraries as community Internet access, training, and service centers, from the number of workstations and connection speeds available to the most common Internet services and training. The findings from the 2008 survey reveal impacts of the global recession on public libraries and their ability to meet the needs and expectations of patrons, communities, and all levels of government.

Bibliotek vs Google

Vivienne Waller om relationen mellan folkbibliotek och Google i senaste First Monday:

”This article explores the implications of a shift from public to private provision of information through focusing on the relationship between Google and public libraries. This relationship has sparked controversy, with concerns expressed about the integrity of search results, the Google Book project, and Google the company. In this paper, these concerns are treated as symptoms of a deeper divide, the fundamentally different conceptions of information that underpin the stated aim of Google and libraries to provide access to information. The paper concludes with some principles necessary for the survival of public libraries and their contribution to a robust democracy in a rapidly expanding Googleverse”
(Mina kursiveringar)

Senaste First Monday

First Monday är obligatorisk läsning för den som är intresserad av omvärlden. Senaste utgåvan finns att läsa nu!
Bland det intressanta finns:

Storytelling in new media: The case of alternate reality games, 2001-2009 by Jeffrey Kim, Elan Lee, Timothy Thomas, and Caroline Dombrowski

Remediating cultural services in Second Life: The case of Info Island DK by Simon B. Heilesen

Why Lakoff still matters: Framing the debate on copyright law and digital publishing by Diane Gurman

Wikidentities: Young people collaborating on virtual identities in social network sites by Kerry Mallan and Natasha Giardina

Två utmaningar för (större) bibliotek

I decembernumret av First Monday lyfter Vivienne Waller och Ian McShane en diskussion om vilka utmaningar som fr a de större bibliotekssystemen står inför. De har tagit exemplet från State Library of Victoria i Australien.

Författarna identifierar två genomgripande utmaningar för stora folkbibliotek:

  1. Biblioteken måste skaffa sig kunskap om hur sammanhangen fingerar i den miljö där man agerar. Framförallt handlar det om att förstå hur såväl informationsekologin och informationsekonomin förändras
  2. Biblioteken måste utveckla en struktur för principer och förhållningssätt som tydliggör vilka mål som finns. Denna struktur syftar också till att sätta in andra, ibland motsägelsefulla förhållningssätt – som utvecklats iom den snabbt förändrade tekniska utvecklingen, i rätt sammanhang