Dorte Skot-Hansen

NTIK: Hyllning till Dorte Skot-Hansen

biblioteksmodelDorte Skot-Hansen är en av förgrundsfigurerna i Skandinavien när det gäller att definiera de omvärldsprocesser som påverkar sam- och framtidens kultur, lärande och därmed bibliotek. Jag skriver gärna under på att ingen dansk forskare har haft större genomslagskraft i biblioteksområdet än Dorte Skot-Hansen. Hennes forskning är både akademisk och möjlig att omsätta i praktisk handling. Huvudorsaken till hennes stora påverkan i biblioteksvärlden beror på de tanke- och förklaringsmodeller modeller från 1999 och 2014 som i ett enkelt grafiskt uttryck både visar på och analyserar bibliotekets övergripande, normativa ändamål och vad som faktiskt föregår på biblioteken.

I samband med att Skot-Hansen går i pension har utgivarna av Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling bestämt att det senaste numret är gjort som en festskrift till henne.

Innehållet lovar en spännande läsning, här är några exempel

Ragnar Audunson:
Nordens viktigste bibliotekforsker siden 1980-tallet?
Et forskningsbasert grunnlag for refleksjon om bibliotekets legitimitet

Anders Frenander:
Den danska förebilden

Jens Thorhauge:
Omkring modelprogrammets tilblivelse og funktion

Casper Hvenegaard Rasmussen:
Fra kultursyn til ekspressiv logik.
En kulturpolitisk models rejse gennem tre årtier

Henrik Jochumsen:
Biblioteksmodeller til tiden. Dorte Skot-Hansen og biblioteks­udviklingen

Nan Dahlkild:
Kan man se på et bibliotek, at det er et bibliotek?

Niels D. Lund:
Kulturøkonoma. Og noget om kvinder og kultur

Nanna Kann-Rasmussen:
Rationaler som retfærdighedsregimer i kulturpolitikken

Bibliotekens roll i stadsutvecklingen

De danska forskarna Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen och Dorte Skot-Hansen tar med oss på en resa runt västvärldens mest spännande bibliotek i Danmarks Biblioteksforenings nya bok Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation. Boken presenterar några intressanta slutsatser:

  • Biblioteken kan vara motor till en önskad utveckling – att locka turister, skapa samfälligheter, eller vara startpunkt för stadsutveckling.
  • Bibliotek kan bli  en levande del av staden. Både gränslöst internt och gränslöst i förhållande till omvärlden.
  • Bibliotek kan lära av erfarenheterna från upplevelsebranschen och bli upplevelsecentra. De kan lära av temaparker och kanske kalla sig ”bokscener”.
  • Bibliotek kan arbeta tillsammans. PÅ tvärs och med alla: privata företag, andra kulturaktörer, andra delar av lokalsamhället – och särskilt med användarna.

I strategisk stadsutveckling kan biblioteken ha olika roller och perspektiv enligt författarna. Biblioteken bidrar till att stärka städernas synlighet, image och identitet.

  • Biblioteket som arkitektonisk ikon
  • Biblioteket som placemaker
  • Biblioteket som katalysator för att stärka lokal image och identitet

I sin presentation av boken konstaterar dock nättidskriften Søndag Aften att boken helt saknar ett perspektiv för virtuella bibliotek:
”Det är faktiskt lite märkligt att boken nämner de så kallade digitala infödingarna som ett särskilt mål för biblioteken utveckling under den senaste tidens . Det är ju helt okej. Men man hittar verkligen ingen påvisbar interaktion i relation till digitala infödingar i det virtuella biblioteket!”
Sen sågar Søndag Aften en rad virtuella bibliotekstjänster för barn och unga med fotknölarna:
Om man ska säga det snällt är bibzoom, ereolen, Palles Gavebod, bibliotek.dk och de flesta kommunala bibliotekens webbplatser jämförbara med tankegrunden för 1950-talets bibliotek: materialhantering och ordning i systemen. Till nöds skulle man kunna säga att Palles Gavebod motsvarar färg-TVn under 1960-talet.

Next Library – hög tid att anmäla sig!

…iaf om man vill komma undan med den billigare anmälningsavgiften (DKK 2 500 i stället för DKK 2 900) så är det läge att anmäla sig innan den 1 april om man vill vara med att spana in i framtidens bibliotek på årets mest spännande (ursäkta Biblioteksdagar och IFLA) bibliblioteksickekonferens Next Library 2011.

Det här är en unik chans att på ett informellt sätt möta och träffa några av världens mest framåtblickande bibliotekskollegor som t ex tidigare IFLA-presidenten Claudia Lux, Deborah Jacobs från Bill & Melinda Gates Foundation, Jens Thorhauge, Bibliotek og Medier, Rolf Hapel, Århus bibliotek, Sarah Houghton-Jan dvs ”Librarian in Black” (en av världen ledande biblioteksbloggare), Dorte Skot-Hansen, Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen som ska prata om ”Public Libraries in Urban Development– Creativity, Innovation and Experience” och vår egen Åke Nygren!

Vill du veta hur folkbiblioteken förmodligen ser ut om 20 år, så är det här rätt plats att vara på! Anmäl dig du också.