digital delaktighet

Vem frågar svenskarna om digital hjälp

I alla fall inte biblioteken!
Internetstiftelsen kartlägger årligen det digitala utanförskapet i en årlig rapport. Under sommaren släpptes en delrapport till ”Svenskarna och internet” som brukar publiceras i november.

De som svarat på enkäten anger att de får hjälp av sina närmaste anhörig, barn eller partners. Biblioteken, då?

”Biblioteken är inte något som är ”top of mind” för varken de studerande, arbetande eller pensionärerna. Faktum är att 0 procent anger biblioteken, som de facto erbjuder it-handledning.”