Charles Leadbeater

Idéer får liv när de delas

Charlie Leadbeater’s nya bok ”We Think” undersöker hur webben ändrar världen och skapar förutsättningar för en kultur som bygger på samverkan och deltagande.

”Idéer får liv när de delas. Det är därför webben är en så kraftfull plattform för kreativitet och innovation.”

Provläs första kapitlet här. Kapitel 2 och 3 finns också att tillgå.

Se filmen

Charles Leadbeater

Från danska Innovation Labs nyhetsbrev september:
Framtiden tilhör de samhällen som kan utveckla det kreativa, mänskliga kapitalet.
Charles Leadbeater är just nu en av världens mest viktiga innovationstänkare. I sitt senaste projekt ”We-think” driver han uppfattningen att kollektiv kreativitet och öppna standarder är vägen till framgång – även för en helt vanlig verksamhet: För att främja kreativiteten är det viktigt att ha flytande gränser mellan organisationens delar, och i förhållande till medarbetarnas kreativa cirklar utanför organisationen. Ju mer du kan göra det, desto mer kan du förstärka organisationens kreativitet, genom att pressa på, kombinera och provocera fram ideer från organisationens omgivning.

Här kan man provläsa hans bok och ge synpunkter på den. Den kommer som pappersbok 2008.