Carin Falkner

Spel på bibliotek

TV- och datorspel är hett för biblioteken just nu. Allt fick fart av Malmö stadsbiblioteks satsning på TV-spel och att Goodgame fick pengar för att utbilda bibliotekspersonal i hur man ska förhålla sig till spel på bibliotek.

För er som vill läsa på lite  mer har bloggen iLibrarian gjort en snabbguide om spel på bibliotek.

Ett svenskt bidrag är Carin Falkners doktorsavhandling från i våras: ”Datorspelande som bildning och kultur : En hermeneutisk studie ab datorspelande

En annan bok som verkar vara intressant är ”Datorspelandets dymanik” under redaktion av Jonas Linderoth. Linderoth är forskare inom KK-stiftelsens LearnIT.