biblioteket.se

Biblioteket.se under luppen

Yttre påverkan – inre anpassning heter en ny B/I-magisteruppsats av Elisabeth Jansson och Eva-Lotta Persson. Det är en kvalitativ fallstudie av Biblioteket.se vid Stockholms stadsbibliotek.

”Syftet med denna uppsats är att analysera implementeringen av hemsidan Biblioteket.se med integrerad onlinekatalog på Stockholms stadsbibliotek, för att därigenom komma fram till vilka faktorer som är avgörande för varför denna förändring faktiskt sker och hur omfattande den är i praktiken. Denna implementering betraktar vi som en förändring inom en del av organisationen, inte som en förändring av organisationen som helhet.”

Mimetisk isomorfism, någon?