BHS

BHS forskar om #eböcker i Sverige

Högskolan i Borås forskar sedan 2013 om hur E-boken påverkar vårt sätt att läsa, och hur den påverkar försäljningen och publiceringen av böcker på den svenska bokmarknaden. Projektet heter ”E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media, teknologi och effekter i det digitala samhället

Här berättar Elena Maceviciute och Kersti Nilsson om resultaten så här långt:

Projektets blogg hittar du här.

 

 

Sommarläsning 2: Libraries, black metal and corporate finance

Bibliotekshögskolan, BHS, firade sitt 40-års jubileum 2012 med en rad olika aktiviteter. Jubileumsåret avslutades med en konferens som behandlade såväl utbildning som forskning inom biblioteksfältet.  Presentationer från konferensen finns nu i en  antologi: Libraries, black metal and corporate finance

Artiklarna spänner över ett brett område; från att förklara skillnader och likheter mellan de nordiska bibliotekssystemen, via barns litraciteter, biblioteksbloggar och bokcirklar  för att avslutas i digitalisering som ett verktyg för att förnya B/I-utbildningen.

Innehåll

  • Ilkka Mäkinen • A family of nations, a family of libraries: What explains the similarities and differences between the public library systems in the Nordic countries?
  • Birger Hjørland • A fascinating field and a pragmatic enterprise: Education in the information field
  • Åse Kristine Tveit • Barndommens forsvarere. Ulike barndomssyn i bibliotekfaglig diskurs.
  • Åse Hedemark • Synen på barn och barns literacy – en studie av folkbiblioteksplaner
  • Knut Oterholm & Kjell Ivar Skjerdingstad • Formidling og oppmerksomhet – en lesning av bibliotekers blogging om litteratur
  • Kerstin Rydbeck • Läsargemenskapernas komplexa landskap. Om bokcirkelbegreppet och utvecklingen av svensk bokcirkelverksamhet, med speciellt fokus på folkbibliotekens och studieförbundens cirklar.
  • Kim Tallerås, David Massey, Jørn Helge B. Dahl & Nils Pharo • Ordo ad chaos – Linking Norwegian black metal
  • Isto Huvila • Preferences for formal and informal information sources in corporate finance
  • Mats Dahlström • Wet feet

Öka dina kunskaper om digiala tjänster

Digitala tjänster – kultur, information & kommunikation är ett masterprogram från Högskolan i Borås, som vänder sig till de som vill fördjupa sina kunskaper om de verktyg som finns för att interagera med användare eller som vill arbeta med nya medier och kommunikationssätt.
Programmet fördjupar kunskaper om digitala miljöer och sociala medier och hur de kan utnyttjas för att kommunicera med användare i olika kultur- och informationsverksamheter. Du rustas att delta i och leda utveckling av digitala miljöer på bibliotek och i liknande organisationer, utlovas det.

BHS och de sociala medierna

Enligt ett pressmeddelande kommer Bibliotekshögskolan att fokusera på användningen av sociala medier utbildning och forskning.

”Sociala medier är en viktig del av dagens samhälle och har kopplingar till biblioteksvärlden på många sätt. Vi har därför bestämt oss för att samla och utveckla den kunskap vi har inom området och sätta in den i institutionens kontext”, säger prefekt Margareta Lundberg Rodin.

Tanken är att genom samla institutionens olika perspektiv kring företeelsen sociala medier skapa nya moment inom utbildningarna, söka nya forskningsprojekt samt även bilda ett externt nätverk.