Arup

Arup om framtidens bibliotek

Arkitektur och infrastruktur håller det internationella konglomeratet Arup på med. Det är lite svårt att beskriva dem men deras verksamhet spänner över fält som konst, design och teknik och stadsutveckling.

Arup har varit och är med i ett antal biblioteksprojekt runt om i världen. Bl a

Företaget har nyligen släppt en rapport Future Libraries : Workshops Summary and Emergeing Insights som kan laddas ner här.

Rapporten lyfter fram viktiga trender som kommer att påverka framtiden för folkbibliotek, högskolebibliotek och företagsbibliotek. Den beskriver  konsekvenserna för deras byggnadskonstruktion, deras drift och användarnas upplevelser av biblioteket. Rapporten är resultatet av ett kollektivt utforskande av ”bibliotek” genom serie workshops under 2015 i London, Melbourne, San Francisco och Sydney, med deltagande av experter i utformning och förvaltning av bibliotek.
Rapporten undersöker vad vi kan förvänta oss när den fysiska och digitala arenan för biblioteken fortsätter att utvecklas. Den syftar till att fungera som underlag för fortsatta diskussioner kring de roller som framtidens biblioteks kommer att ha i sina samhällen.

De har identifierat fyra områden/ trender som är viktiga för framtiden och kopplar dem till scenarios med personas:

  • Participatory Knowledge Preservation
  • Enabling Collaboration and Decision-making
  • Hubs for Community Wellbeing
  • Seamless Learning Experiences