Anne Hederén

Gästbloggare: Anne Hederén

Anne HederénInternethandledning för digitalt medborgarskap

Att etablera sig i Sverige kan vara riktigt tufft. Bara att förstå hur myndigheter och samhällsservice fungerar kan vara en utmaning för den som är ny i landet. För att kunna ta del av det svenska samhället krävs, förutom språkkunskaper, att du har tillgång till och kan hantera internet som är självklar arena för en mängd samhällstjänster. Det är både dyrt och svårt att stå utanför det digitala samhället. Som ny i Sverige behöver man helt enkelt ett ”digitalt medborgarskap”!

Så här säger en kvinna från Irak som deltagit i en internetkurs via Norrköpings stadsbibliotek:

I mitt hemland fick jag ingen chans att lära mig internet. Jag kom till Sverige, jag förstod ingenting och jag kunde inte använda internet. Men jag började den här kursen, den var jättebra… Det är viktigt att kunna använda internet och datorer. Om någon inte kan använda internet är man som en analfabet idag. Hemma använder jag datorn och internet till flera saker för att träna på körkortet, teoriprovet och att läsa nyheter från mitt hemland. Kursen var på vårt modersmål, så vi förstår allt som läraren förklarat för oss. Om det hade varit på svenska hade vi inte förstått allt som läraren försökt förklara för oss. Ibland hindrar språk . Det är jättesvårt – språket, ibland kan vi inte förstå den information som lärare vill ge oss. Därför var det jättebra att kursen hölls på arabiska.

Det finns alltför många med invandrarbakgrund som av olika anledningar inte drar nytta av internets möjligheter och många, både från äldre invandrargruppen och nyanlända, som har behov av grundläggande stöd i dator- och internetanvändning. Detta faktum har varit utgångspunkt för Länsbibliotek Östergötlands senaste satsning, tillsammans med biblioteken i länet, för ökad digital delaktighet. Projekt Nytta & nöje: Digitalt medborgarskap fick pengar från Internetfonden under 2011.

Totalt har nästan 400 personer med utländsk bakgrund deltagit i kurser, cirklar, inspirationsföreläsningar och individuella handledningar. Aktiviteterna har skett i bibliotekens egen regi eller i samarbete med flyktingmottagning, SFI och studieförbund. Större delen av utbudet har erbjudits på modersmål – vilket är en viktig förutsättning för att erbjuda stöd och utbildning med bra kvalitet. 24 tvåspråkiga personer fått handledarutbildning.

Vid sidan om att erbjuda olika former av internetguidning för människor med utländsk bakgrund ville vi lära oss mer om behoven. Olika koncept, kurs- och handledningsmaterial har utarbetats. Vi har också arbetat för att väcka frågan om mer insatser för att säkerställa att inte minst nyanlända får någon form av obligatorisk introduktion till internet inom ramen för flyktingmottagningen, gärna i samarbete med bibliotek och studieförbund.

De flesta med invandrarbakgrund som fått stöd i individuell handledning via biblioteken vill ha hjälp med att komma igång att använda internet, skriva dokument och hantera datorn i största allmänhet. E-post och internetbanken ligger i topp bland de specifika frågorna. Andra frågor är skanning, filhantering och att bifoga filer i e-post. När det handlar om att söka information handlar det främst om att hitta till myndigheter och söka jobb, bostad och stipendier på nätet.

Ett resultat av projektet är att länsbiblioteket har fått uppdraget att driva den regionala försöksverksamhet med samhällsorientering på modersmål som pågår fram till 31 december 2012. Kursen har utökats från de lagstadgade 60 timmarna till 70 timmar och omfattar en 10 timmars introduktion till internet/E-tjänster på modersmål. Konceptet innehåller också en 3 timmars biblioteksintroduktion där biblioteken informerar om de fysiska och digitala resurser som erbjuds med samhällskommunikatörerna som språkstöd.

Några slutsatser är att det tar tid att komma igång med ett projekt som på många sätt riktar sig mot nya områden och som handlar om att bryta ny mark. Vi är efter projektåret ännu mer övertygade om vikten av att erbjuda stöd och utbildning i internetanvändning till alla nyanlända och att detta behöver ske på modersmål. Behoven är stora och det här är ett område där det sker alltför lite insatser idag. Ett strategiskt långsiktig arbetet är vad som behövs! Vi kan konstatera att biblioteken har en viktig roll i samhället idag, men samverkan krävs över politikområden för att vi ska leva upp till målsättningen att Sveriges ska bli ett informationssamhälle för alla. Ännu har vi en bit kvar…

”Om man inte kan använda internet, kan man känna sig som döv och stum och inte veta vad som finns.” Kvinna från Irak

Läs mer:

Slutrapport

Projektets webbplats

Anne Hederén är utvecklingsledare med ansvar för Bibliotek i samhälle och lärande vid Länsbibliotek Östergötland.

Detta blogginlägg publicerades först på Digidel 2013 webbplats.