Webb 2.0

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Under 2014 håller Stockholms stadsbibliotek på med att undersöka  förutsättningarna för en gemensam webbplattform för folkbibliotek för Svensk biblioteksförenings räkning. En första rapport ”Gemensam plattform för digitala folkbibliotek” finns nu att ladda ner från föreningens webbplats. Utgångspunkten för rapporten är det arbete som bedrivits vid Stockholms stadsbiblioteks digitala bibliotek.

Fem intressanta slutsatser (min fetmarkering):
1. Bibliotekets verksamhet måste utvecklas med tydligare utgångspunkt i användarnas behov. Användarna efterfrågar i allt högre grad digitala tjänster och e-böcker både i och utanför
bibliotekens lokaler.

2. Det digitala biblioteket är redan kärnverksamhet, och inför framtiden den strategiskt viktigaste delen av verksamheten, men omfattar en för liten andel av bibliotekens totala resurser. Därför behövs en ambitionshöjning när det gäller de digitala delarna av verksamheten.

3. Användarnas behov av digitala bibliotekstjänster skiljer sig inte åt över kommungränserna. Biblioteken vinner på att dela sina resurser. Ju fler som deltar desto mer kostnadseffektivt, vilket talar för nationell samverkan.

4. Stockholms stadsbiblioteks digitala bibliotek bör återanvändas som grund eftersom det där finns både kompetenser och teknisk infrastruktur att bygga vidare på. SSB bör få ansvaret för att samordna utvecklingen av ett gemensamt digitalt bibliotek.

5. Den första manifestationen av ett gemensamt digitalt bibliotek bör vara riktad mot barn, som är bibliotekens mest prioriterade målgrupp. Målsättningen bör vara att det inom 2 år finns en gemensam digital tjänst anpassad för barn, inom 5 år ett nationellt digitalt folkbibliotek med möjlighet till lokal profilering, och att den gemensamma tjänsten efter ett par år blir kostnadseffektivare och bättre än dagens lösningar för alla bibliotek.

Lästips: Spridbara media

Idag kom den med posten! Boken Spridbara media : att skapa värde och mening i en nätverkad kultur (Daidalos förlag).

spridbara

Enligt förordet  vänder sig boken till medieforskare, människor som arbetar professionellt med kommunikation och de som aktivt skapar och delar medieinnehåll och som är intresserade av hur mediebranschen – och våra kulturer – förändras som konsekvens. (Det låter som författarna menar läsarna till den här bloggen!)

Den tes författarna vill driva säger att de  företag och organisationer som kommer att blomstra på lång sikt är de som lyssnar, bryr sig om och lägger lika stor vikt vid att bevara sina användares behov och önskemål som de gör vid den egna verksamhetens mål. Författarna lovar att ge pragmatiska råd för en mer jämlik maktbalans i samhället. I förordet säger författarna: ”Ett av syftena med boken är att aktivt kritisera den nyliberala retorik som har dykt upp i takt med att den allt mer deltagarinriktade kulturen har börjat göra avtryck i olika marknadsförings- och verksamhetsmodeller.”

Bokens extramaterial finns på http://spreadablemedia.org

 

Borås, Borås

I dag är jag gästföreläsare på min gamla alma mater, Bibliotekshögskolan i Borås.

Temat jag pratar kring är en subjektiv tolkning av bibliotek och dess uppdrag: ”Utforska, dekonstruera och rekonstruera biblioteket” – med speciell koppling till folkbibliotekens uppdrag.

Och såhär gick det till när vi workshoppade:

BHS nov 13

Om folkbibliotekens webbplatser

Linda Marnelius har precis kommit med som B/I-magisteruppsats om folkbiblioteken på webben. Uppsatsen är en kvalitativ studie av ett urval folkbibliotekswebbar.  Författaren har tittat  närmare på bibliotekwebbarna på följande bibliotek:

 • Arkenbiblioteket
 • Halmstads bibliotek
 • Linköpings bibliotek
 • Malmö stadsbibliotek,
 • Norrköpings stads-bibliotek
 • Säffles bibliotek
 • Örebro stadsbibliotek
 • Mina bibliotek

”Det är förstås synd att allt det arbete som bibliotekspersonal lägger på biblioteksbloggar, uppdaterade boktips, bilder och nyhetsbrev inte blir mer levande och inte har något forum för mer deltagande. Detta väcker funderingar kring huruvida det saknas ambition att göra något mer av sina bibliotekswebbplatser än att tillgängliggöra de fysiska bibliotekens service och samlingar.” Min kursiv.

Vässade 13 saker

Välkommen till fortbildningen för Vässade 13 saker för bibliotekspersonal under hösten 2010.

Vi som står bakom denna fortbildning är Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland och Länsbiblioteket i Örebro län. Fortbildningen bygger på ”13 saker” och dess fortsättning som vi genomförde våren 2010.

Vi startar med en kickoff i Västerås den 29 september 2010 (pdf). Därefter kommer vi kontinuerligt (se tider nedan) att följa upp fortbildningsserien via videokonferensverktyget Adobe Connect.

Nordic Public Libraries 2.0 – som pdf

För en tid sedan skrev jag om mitt bidrag till boken Nordic Public Libraries 2.0 som utgivits av de nordiska biblioteksmyndigheterna. Boken gavs ut lagom till IFLA-mötet i Göteborg.

Nu kan man ladda ner hela boken här. Den ger en hyfsat bra överblick vad som var på gång på biblioteken i de nordiska länderna våren 2010. Vill ni kolla de länkar från min artikel som inte kom med i den tryckta utgåvan kan ni kolla dem här.

Nordic Public Libraries 2.0

För ett år den blev jag tillfrågad om att skriva en artikel om olika skandinaviska bibliotek 2.0-lösningar för en nordisk antologi om folkbibliotek och webb 2.0 – Nordic Public Libraries 2.0.

Det är svenska Statens kulturråd, danska Bibliotek og Medier, norska ABM-utvikling och finska Undervisnings- och kulturministeriet som samverkat om utgivningen. Antologin ges passande nog ut i samband med IFLA-mötet i Göteborg i augusti.

(Man kan iofs fundera kring 2.0-begreppet i antologin.-Det finns t ex ingen djupare analys eller problematisering i antologin kring vad det egentligen betyder för de nordiska folkbiblioteken. Det handlar nog mer om att få uppmärksamhet kring själva skriften tror jag. Numer pratar man kanske mer om sociala nätverk och social webbar – 2.0 är bara så 2006.)

I antologins inledning beskriver Jens Thorhauge de tre utmaningarna för framtidens folkbiblioteksverksamhet:

 • hur bibliotekens tjänster integreras med medborgarnas dagliga liv
 • konsten att förpacka och presentera ny och inspirerande verksamhet
 • att nå ut med ett tjänsteutbud som har relevans för hela befolkningen

I övrigt – några exempel på innehållet:

 • Barbro Wigell-Ryynänen skriver om medborgarskap i kunskapssamhället.
 • Siri Slettvåg skriver om digitalt berättande och det immateriella kulturarvet på webbplatsen digitaltfortalt.no
 • Lisbet Vestergaard skriver om bibliotekens barnverksamhet på nätet
 • Matti Sarmela skriver om den finska portalen Libraries.fi
 • Linda Gjaldbaek Hansen skriver om e-tjänster för personer med speciella behov
 • Jörn Helge B. Dahl fördjupar sig i norska biblab.
 • Jane Östergaard Sörensen presenterar danska Litteratursiden
 • Maija Berntson skriver om folkbiblioteken i stadsmiljö med utgångspunkt  från Oslo, Stockholm, Helsingfors och Århus
 • Mogens Larsen skriver om öppna bibliotek självbetjäning (dvs bibliotek utan personal tillgänglig 100 % av tiden)
 • Andreas Ingefjord presenterar Malmös Garage
 • Anne Marie Schmidt diskuterar programaktiviteter på biblioteket
 • Siri Tidemann-Andersen skriver om dator- och tevespel på bibliotek
 • Reaktor Sydosts Ida Qvarnström presenterar Demotek-tanken
 • Cay Corneliuson skriver om pappor som läser för sina barn
 • Lisbeth Christensen skriver om marknadsföring

Mitt bidrag som beskriver olika 2.0-lösningar för bibliotekens webbplatset och/eller OPACs, skrevs ihop utifrån mina kunskaper och erfarenheter.  Jag vill redan nu varna de känsliga läsarna att texten skrevs ihop hösten 2009 – vilket är väldigt länge sedan i datautvecklingsperspektiv. Jag fick möjlighet att korrigera texten – vilket var en hel del – under våren. Men det kan ändå finnas en hel del fel eller missuppfattningar och lösningar som jag missat helt och hållet.

När jag skrev var det t ex inte många som hade några lösningar för mobiler, numer finns det fler som klarar det.
Efter det att jag lämnat in texten hade jag t ex ett möte med Axiells vice VD, Göran Hultén, som kunde berätta en hel del intressant om Arena som inte kom med i artikeln. Jag ber om ursäkt för det, men försvarar mig med att jag utgick från den information om Arena som fanns att hämta på webbplatsen när jag skrev artikeln.
Lite senare under våren fick jag möjlighet att intervjua Mats Hernvall om danska Ting-konceptet och blev möjligen lite klokare…

Eftersom man har redigerat bort länkar från artikeln så har ni dom här i stället (lite kryptiskt för den som inte den tryckta versionen framför sig- men det ger kanske ett hum om vad artikeln innehåller

Deckare 2.0

Deckargenren är en genre med givna ramar. Nu ger lokaldelen.se, reklambyrån Studio Total och deckardrottningen Karin Wahlberg
genren en uppfräschning. I boken ”Bryggan” bjuds läsaren in i  berättelsen. Utan läsarens medverkan går mördaren fri.

”Bryggan” kan vara världens första interaktiva deckare!

Michael Stephens om webb 2.0 och bibliotek

Michael Stephens beskrev för ett par år sen i ett par nummer av Library Technology Reports bibliotekens användning av sociala medier.

Nu är de båda numren av LTR fria att ladda ner för var och en:

Volume 42, Number 4 / July-August 2006: Web 2.0 & Libraries: Best Practices for Social Software

Volume 43, Number 5 / September-October 2007: Web 2.0 & Libraries, Part 2: Trends & Technologies