verktyg

The Library Compass och Spark – appar för bibliotek

The Library Compass

The Library Compass är en tjänst utvecklad av Andreas Schuster vid Münchens tekniska universitet,  som hjälper biblioteksbesökarna att söka och hitta medier och koppla ihop sig med andra. Tjänsten ansluter användare och bibliotekarier med kontextuell information baserat på plats- och användardata. Detta överbryggar gapet mellan digitala och traditionella medier genom iBeacon-lokalisering, och en smartphoneapp och RFID-taggade böcker.

Appens modulkomponenter möjliggör stegvis genomförande av digitalt förbättrade tjänster som t ex mobila boksökningar, kuraterade inomhus-guider, e-bok-länkar och sociala funktioner. The Library Compass förenklar för besökaren, sparar tid och berikar användarupplevelsen enligt upphovspersonerna.

En närmare presentation av konceptet hittar du här.

Här är några filmer som visar hur det fungerar (filmerna verka komma från ett danskt bibliotek, någon som vet mer och om det finns skarpa versioner?)

Axiells Spark

Axiell håller också på med att utveckla en app i af i UK – Spark. (Jag tror att det är en app – Axiell kallar det för ”a solution” – en lösning. ”We know that not everyone can be a librarian, but with Spark, anyone can help manage the library.” Vilket får en att tänka på den specifika situationen i England med minskade biblioteksresurser och volontärer på folkbiblioteken som ersätter fackutbildade bibliotekarier.)

Det är lite oklart vad ”lösningen” konkret innebär från de marknadsföringsfilmer som finns. Men jag tror att det handlar om att brukarna själva får hjälp med att hitta information och medier i biblioteksrummet så att bibliotekspersonalen kan ta på sig andra arbetsuppgifter. För säkerhets skull har Axiell gjort en manlig och en kvinnlig variant av filmerna som presenterar Spark.

 

Bonus

Creation of a Library Tour Application for Mobile Equipment using iBeacon Technology (Code4Lib Magazine)

Borås, Borås

I dag är jag gästföreläsare på min gamla alma mater, Bibliotekshögskolan i Borås.

Temat jag pratar kring är en subjektiv tolkning av bibliotek och dess uppdrag: ”Utforska, dekonstruera och rekonstruera biblioteket” – med speciell koppling till folkbibliotekens uppdrag.

Och såhär gick det till när vi workshoppade:

BHS nov 13

Besöksstatisktik och sociala medier

Många kulturinstitutioner som publicerar sig på sociala nätverksplatser har väldigt få verktyg för att analysera och utvärdera hur många besökare man har och hur de använder webbplatserna.ThinkUp är ett verktyg för den som vill få fram mer intressanta siffror än följare på Twitter eller fans på Facebook.Begränsning: man måste ladda ner programmet och installera på en webbserver.

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.