uppsökande biblioteksverksamhet

Mobiblioteket i Aarhus

Med Mobiblioteket vill Aarhus Kommunes Biblioteker experimentera med att lämna biblioteksdiskarna för att biblioteka utanför det fysiska biblioteket. Syftet är att skapa lokalt finansierade och behovsorienterade, mobila, dynamiska bibliotek som flyttar sig efter lokala behov och stödjer det lokala medborgarskapet. Projketet heter Ud av vagten och de konkreta redskapen är en Biblio-bil (en typ mopedlastbil), två lådcyklar, bokpåsar och bokhus inspirerade av little free libraries, berättar Louise Andersen i ett mail.

Vi ”poppar upp” i parker, på torget, i samband med stadsfesten, i köpcentret, på stranden och på alla möjliga andra platser och gör det som biblioteken gör bäst – upplyser, lär ut, leker, skapar, lånar ut, inbjuder och engagerar medborgarna.

Vi rycker ut efter önskemål från onvånarna och lokala samarbetspartners, och besöker själva platser där vi menar att Mobiblioteket kan göra skillnad.

(Fler filmer här)

Om Pop up-bibliotek

I sin masteruppsats från Uppsala universitet beskriver och analyserar Camilla Käck trenden med tillfälligt uppställda boksamlingar i bibliotekens uppsökande verksamhet – Pop up-bibliotek. Hon menar att Pop-up-bibliotek dels kan ses som en modern form av ett uppsökande projekt och dels som marknadsföring – eller snarare ett sätt att nå ut till nya målgrupper genom en kommunikationsstrategi.
Författaren definierar pop up-bibliotek som ”ett mobilt bibliotek som är tidsbegränsat, oväntat och målgrupps- och miljöanpassat”. Skillnaden mellan uppsökande verksamhet och pop-up-bibliotek, menar hon, kan främst handla om den tidsbegränsade och den oväntade aspekten. Men i grunden är pop-up bibliotek en del av bibliotekens uppsökeri.

ekobibblan

Enligt de informanter hon intervjuat syftar pop up-biblioteken att:

  • tillgängliggöra biblioteket,
  • samverka med externa aktörer,
  • arbeta läsfrämjande,
  • nå fler
  • marknadsföring.

I sin analys av mål och syften med pop up-bibliotek, menar författaren att om de primära målen är att nå fler och att marknadsföra biblioteket kan det kräva en annan sorts arbete än om det är att arbeta läsfrämjande och samverka med externa aktörer och utveckla befintliga samarbeten.

Mer om mobil biblioteksverksamhet kan läsas i Regionbibliotek Stockholms Länsnytt nr 1/2016.

Ekobibblan i Lund

Ett pop-up bibliotek  på Lunds station har inspirerat Lunds kommuns miljöstrategiska enhet att starta Ekobibblan. ”Det rör sig om ett minibibliotek med miljöböcker som ryms i en lådcykel som till och med maj nästa år ger sig ut på en turné för att stanna till på samtliga folkbibliotek i kommunen”, enligt Skånska Dagbladet.

ekobibblan

I den rullande Ekobibblan kommer Lundaborna att hitta böcker om allt från klimatsmart mat och odling till hållbart sparande och grön filosofi. Här kommer det att finnas t ex de senaste böckerna i den nya genren klimatfiktion. Här finns en massa spännande och tänkvärt för både barn, unga och vuxna. Med på turnén finns också flera intressanta föreläsare, teaterföreställningar och aktiviteter för barn.

Det är naturligtvis en briljant idé och det är naturligtvis intressant att hur andra förvaltningar och organisationer inspireras av uppsökande biblioteksverksamhet. Såväl till både utförande som till innehåll.

Varför inte nominera Ekobibblan till IFLA Green Library Award?

Årets mest spännande biblioteksjobb finns i Hallstahammar!

Erik Fichtelius och gänget kring det nationella samordningsuppdraget får ursäkta men årets mest spännande biblioteksjobb finns i Hallstahammar! (och dessutom årets bästa platsannons till på köpet)

”I sommar blir Hallstahammars kommun världen största bibliotek. Inte till antalet volymer, utan till ytan; 180 kavadratkilometer närmare bestämt. Ett bibliotek utan väggar och tak men med en orubblig tro på vad tillgång till kunskap gör för individen och demokratin. En tro på att språket är nyckeln för att människor ska kunna påverka sin livssituation och kunna bli delaktig och ha inflytande över samhällsutvecklingen.
Du är en aktivist i läsfrämjandets befrielsefronten – en demokratihjälte. Du är en person med street smartness och passion för integration och delaktighet med folkbildningens ideal pulserande i blodådrorna. En community librarian som kan skapa förtroenden i alla åldrar och i alla samhällsgrupper. För att göra detta talar du helst ytterligare något språk förutom svenska och engelska.

Vi behöver dig som vågar gå utanför både dina egna och bibliotekets trygghetszoner. Vi behöver en person som tillsammans med oss omdefinierar hur ett bibliotek kan jobba med uppsökande verksamhet och som nätverkar och utvecklar samarbeten med civilsamhälle och andra aktörer i våra bostadsområden.

Vem du är är viktigare än vad du är. Kanske har du erfarenhet av socialt arbete, gärna med inriktning barn och unga. Kanske är du folkbildare eller pedagog? Du har servicekänsla, kan jobba självständigt och trivs med att ta eget ansvar och initiativ.
Till din hjälp har du en eldriven lådcykel som du tillsammans med övrig bibliotekspersonal preppar för dina uppdrag. I regn och solsken. I hela kommunen. Det är bråttom, du har 180 kvadratkilometer att besöka.”

Kanske kommer det att se ut så här

 

Eller såhär

Eller såhär